Nyhetsbrev

Prediabetes orsakar hjärtinfarkt

14 juni 2022 Medscape
21 juni 2022

Prediabetes är inte bara ett förstadie till diabetes och de kardiovaskulära komplikationer som uppstår, utan det är också en riskfaktor i sig för hjärtinfarkt, enligt data från nästan 1,8 miljoner patienter som vårdades på sjukhus för hjärtinfarkt.

”Vår studie fungerar som en väckarklocka för läkare och patienter att flytta fokus till att förebygga prediabetes, och inte bara diabetes, sa Geethika Thota, MD, vid mötet Endocrine Society.

Det finns massor av data som tyder på att prediabetes leder patienter i en bana mot hjärt-kärlsjukdom. I en metaanalys av 129 studier som publicerade för 2 år sedan var prediabetes inte bara associerat med en 16% ökning (statistiskt signifikant) av hjärt-kärlsjukdom, utan också en 13% ökad risk för dödlighet oavsett orsak jämfört med de med normalt blodsocker.

Data från 1,8 miljoner patienter

I denna studie ingick nästan 1,8 miljoner patienter inlagda på sjukhus för hjärtinfarkt.  Patienter som så småningom utvecklade diabetes exkluderades. Ungefär 1% av alla patienter som drabbades av hjärtinfarkt hade en historia av prediabetes, enligt en sökning av ICD-10-koder (diagnos-koder).

Innan justering för andra riskfaktorer var prediabetes kopplat till en mer än 40% ökade risk för hjärtinfarkt (oddskvot, 1,41; P < 0,01). Efter justering för ett flertal kända riskfaktorer för hjärtinfarkt – inklusive tidigare hjärtinfarkt, dyslipidemi, högt blodtryck, nikotinberoende och fetma – så förblev prediabetes en oberoende riskfaktor, med en 25% ökad risk för hjärtinfarkt (P< 0,01).

En historik med prediabetes var också en oberoende riskfaktor för PCI (Percutan Coronar Intervention, ballongsprängning ev med stent) och kranskärlsbypass, med en ökad risk på 45% respektive 95%.

Då en retrospektiv studie tittar på prediabetes som en riskfaktor hos dem som redan hade en hjärtinfarkt, är det möjligt att inte alla patienter med prediabetes var korrekt kodade i ICD-registret, men Thota kommenterade att det sannolikt inte hade påverkat slutsatserna.

Relevans har betydelse för samhällsvård

Även om studien genomfördes med sjukhuspatienter, är den relevant, då screening och intervention för prediabetes har potential att förändra risken, enligt Thota.

De flesta läkare är sannolikt medvetna om värdet av screening för prediabetes, vilket definierades i denna studie som ett hemoglobin A1c på 5,7-6,4%, men Thota antydde att alla kanske inte är införstådda med hela omfattningen av målen. Tidig upptäckt och förebyggande kommer att förhindra diabetes och, i förlängningen, hjärt-kärlsjukdom, men deras data tyder på att kontroll av prediabetes minskar risken för hjärt-kärlsjukdom på ett mer direkt sätt.

”Trots ökande bevis är många läkare omedvetna om att prediabetes också är en viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom”, säger Thota, internmedicinare vid Saint Peter’s University Hospital, New Brunswick, N.J, USA.

Liksom diabetes växer prevalensen av prediabetes snabbt, enligt data från Centers for Disease Control and Prevention (CDC). År 2020 uppskattade CDC att 38% av den vuxna amerikanska befolkningen har prediabetes. Till 2030 beräknas en ytterligare ökning på 25%.

Screening för hyperglykemi är en del av rutinmässig undersökning av patienter på Thotas mottagning. I en intervju säger hon att när en diagnos av prediabetes väl har angetts i journalen så innebär det att patienten följs upp kontinuerligt. 

Försämring av prediabetes bör åtgärdas

”Prediabetes behandlas inte med medicin, åtminstone inte initialt,” förklarade Thota. Snarare utbildas patienterna om viktiga livsstilsförändringar, såsom kost och fysisk aktivitet, vilket kan vända diagnosen. Patienter som fortfarande är på väg mot förvärrad hyperglykemi är kandidater för mer intensiv livsstilsintervention och kan övervägas för behandling med metformin.

”Tidig upptäckt av prediabetes genom screening är viktigt,” betonade Thota. Fördelarna med att förhindra att patienter utvecklar diabetes är välkända, men dessa data utgör grunden för att stimulera livsstilsförändringar hos patienter med prediabetes genom att tala om för dem att det kan minska risken för att drabbas av hjärtinfarkt.

Dessa data har ett viktigt budskap, men de är inte förvånande, enligt Deepak L. Bhatt, MD, kardiologi, Brigham and Women’s Hospital Heart & Vascular Center, Boston, USA.

Prediabetes orsakar hjärtinfarkt

”Faktum är att i daglig praxis ser vi en betydande andel patienter med hjärtinfarkt som har prediabetes som inte tidigare blivit upptäckt eller diagnostiserats,” sa Bhatt i en intervju.

”Att identifiera dessa patienter – helst innan de kommer in med kardiovaskulära komplikationer – är viktigt både för att minska kardiovaskulär risk men också för att försöka förhindra utveckling till diabetes,” tillade han.

Bhatt fortsatte med att säga att denna stora analys, som bekräftar att prediabetes är oberoende associerad med hjärtinfarkt, borde få läkare att noggrant screena patienter för detta tillstånd.

”Åtminstone skulle sådana patienter vara kandidater för intensiv livsstilsförändring som syftar till viktminskning och behandling av frekventa samexisterande tillstånd, såsom högt blodtryck och höga blodfetter,” avslutade Bhatt.

Medscape

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Amerikanska hjärtläkarföreningens (AHA) strategier för en hälsosam livsstil

Next Story

Stor del av vår kost saknar immunstärkande bakterier

Latest from Övrigt

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…

Kost bättre än medicin vid IBS

IBS uppskattas påverka ungefär 10% av jordens befolkning, och är en av de vanligaste störningarna mellan tarm och hjärna. Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset jämförde effektiviteten av två kostbaserade behandlingar och en läkemedelsbehandling. …

Bekämpningsmedel och risk för pankreascancer

Exponering för bekämpningsmedel är associerad med en ökad risk för pankreascancer, enligt två franska studier. En av dem visade på en ökad risk med ämnen som varit förbjudna mer än 30 år, men som fortfarande finns i jord, vatten och…

Tidig cancerdebut: Snabbt åldrande kan vara orsaken

Nya studier visar att tidig cancerdebut hos vuxna under 50 år ökar, men man är inte helt säker på vad orsaken till det beror på. Nu antyder en studie att ett accelererat biologiskt åldrande kan ligga bakom tidig cancerdebut.…

Tarmfloran och atopiskt eksem

Atopisk dermatit, eller eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Allt mer forskning pekar på att tarmmikrobiomet kan påverka eksem. Med andra ord, vad som händer i tarmen kan avgöra vad som sker på huden.…