Nyhetsbrev

Stora skillnader i blodtryck när fel manschettstorlek används

1 mars 2022 Medscape
13 mars 2022

Nya starka bevis på vikten av att använda rätt storlek på blodtrycksmanschett för att få korrekt blodtrycksresultat kommer nu från den randomiserade studien Cuff (SZ).

Studien fann att hos personer där en liten (small) manschett ansågs lämplig, var det systoliska blodtrycket i genomsnitt 3,6 mm Hg lägre än när en ”vanlig” manschett användes.

Men systoliska mätningar var i genomsnitt 4,8 mm Hg högre när en vanlig manschett användes hos personer som behövde en stor (large) manschett och 19,5 mm Hg högre hos de som behövde en extra stor (extra large) manschett baserat på omkretsen vid mitten av överarmen.

De diastoliska resultaten följde ett liknande mönster (-1,3 mm Hg, 1,8 mm Hg, 7,4 mm Hg respektive).

”Vi fann att användningen av den vanliga storleken på manschetten hos alla deltagare uppvisade slående skillnader i blodtryck,” berättade huvudförfattaren till studien Tammy M. Brady, MD, PhD, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA. ”Och det leder till flera kliniska konsekvenser.”

Hon noterade till exempel att personer som behövde en extra stor manschett och där man istället använde en vanlig manschett hade ett genomsnittligt blodtryck på 144/87 mm Hg, vilket innebär stadie 2 för högt blodtryck. Men när man använde en manschett i rätt storlek var det genomsnittliga blodtrycket 125/79 mm Hg.

Sammantaget, överskattningen av blodtrycket på grund av att man använde en för liten manschett felklassificerade 39% av personerna som hypertoni, medan underskattningen av blodtrycket på grund av att man använde en manschett som var för stor missade 22% av personer med högt blodtryck.

Så läkare bör verkligen lägga tonvikt på manschettstorlek, särskilt i grupper där fetma är utbredd och dessa patienter kräver ofta extra stor manschett, eftersom överviktiga påverkas mest vid mätning med manschetter i fel storlek, säger Brady. 

Willie Lawrence, MD, kardiolog vid Spectrum Health Lakeland i Benton Harbor, Michigan, USA, och ordförande för American Heart Associations (AHA) ”National Hypertension Control Initiative Advisory Committee”, säger i en intervju att omfattningen av felaktigheterna vid mätningarna ”gör detta till en mycket, mycket viktig studie.”

”Det är inte den första studien i sitt slag, men den är otroligt viktig eftersom det är så välgjord och den kan ha en betydande inverkan på hur man hanterar högt blodtryck i vissa grupper”, säger Lawrence.

Tidigare studier som undersökt problemet är äldre, hade få deltagare och använde blodtrycksmätare med kvicksilver istället för automatiska blodtrycksmanschetter, vilka rekommenderas för screening av högt blodtryck hos vuxna, förklarade Brady.

I studien ”Cuff Size Blood Pressure Measurement” (blodtrycksmätning med varierad manschettstorlek) ingick 195 vuxna som fick genomgå 2 till 3 omgångar med 3 blodtrycksmätningar med 30 sekunders mellanrum, med en automatiserad och validerad enhet (Welch Allyn ProB 2000) som använde tre olika blodtrycksmanschetter – en i medium storlek, en i mindre/small storlek och en i stor/large storlek. Ordningen som manschetterna användes var randomiserad (lottade). Före varje omgång mätningar fick patienterna promenera i 2 minuter följt av 5 minuters vila. Det skulle även vara tyst i rummet där mätningarna utfördes och deltagarna ombads att inte prata eller använda sin smartphone.

Medelåldern på deltagarna på 54 år, 34% var män och 36% hade ett BMI på minst 30 kg/m2, vilket uppfyllde kriterierna för fetma (BMI 30 eller över).

Ungefär hälften hade en självrapporterad hypertonidiagnos (högt blodtryck), 31% hade ett systoliskt blodtryck på 130 mm Hg eller högre och 26% hade ett diastoliskt blodtryck på 80 mm Hg eller högre.

Baserat på armens omkrets (medelvärde 34 cm), var lämplig manschettstorlek Small (20 – 25 cm) hos 18%, Medium (25,1 – 32 cm) hos 28%, Large (32,1 – 40 cm) hos 34%, och Extra Large (40,1 – 55 cm) hos 21%.

Tammy M. Brady påpekade att de senaste riktlinjerna för hypertoni specificerar källor till felaktigheter i blodtrycksmätningar och säger att om manschetten är för liten kan blodtrycket variera mellan 2 till 11 mm Hg. ”Och vad vi visar i denna studien är att det kan skilja mellan 5 till 20 mm Hg. Så det är en signifikant skillnad från vad tidigare studier har visat och det kommer att bli väldigt överraskande för många läkare.”

Fel manschettstorlek ger felaktigt blodtryck

I ett uttalande från American Heart Association (AHA) från 2019 om mätning av blodtryck betonas vikten av manschettens storlek, och 2021 lanserade AHA ett nytt initiativ för att standardisera utbildning i blodtrycksmätning för läkare och vårdpersonal.

Tidigare arbete har också visat att barn så unga som 3 till 5 år ofta kräver en vuxen manschettstorlek och de i åldersgruppen 12 till 15 år kan behöva en extra stor manschett, eller vad som kallas en ”lårmanschett”, säger Brady, som även är medicinsk chef för det pediatriska hypertoniprogrammet vid Johns Hopkins Children’s Center.

”En del av problemet är att det många gånger inte är läkaren som utför blodtrycksmätningen och att den vårdpersonal som utför mätningarna kanske inte är lika uppdaterade kring dessa data och riktlinjer,” säger hon.

Medscape

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Antal steg och dödlighet: en meta-analys av 15 internationella studier

Next Story

Fiberrik kost kopplat till lägre risk för demens

Latest from Övrigt

Tidig cancerdebut: Snabbt åldrande kan vara orsaken

Nya studier visar att tidig cancerdebut hos vuxna under 50 år ökar, men man är inte helt säker på vad orsaken till det beror på. Nu antyder en studie att ett accelererat biologiskt åldrande kan ligga bakom tidig cancerdebut.…

Tarmfloran och atopiskt eksem

Atopisk dermatit, eller eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Allt mer forskning pekar på att tarmmikrobiomet kan påverka eksem. Med andra ord, vad som händer i tarmen kan avgöra vad som sker på huden.…

Är telomerer nyckeln till lång livslängd?

Telomerer är "höljena" i änden av kromosomerna och har förknippats med lång livslängd. En ny studie antyder att långa telomerer kan öka risken för sjukdom. Så är långa telomerer nyckeln till ett långt och friskt liv eller bör vi leta…