Nyhetsbrev

Antal steg och dödlighet: en meta-analys av 15 internationella studier

1 mars 2022 The Lancet
7 mars 2022

Sammanfattning

Bakgrund

Även om 10.000 steg per dag är allmänt marknadsfört för att ha hälsofördelar, finns det få bevis som stöder denna rekommendation. Man försökte bestämma sambandet mellan antalet steg per dag och stegfrekvens med dödlighet oavsett orsak.

Metoder

I denna meta-analys identifierade vi studier som undersökt vilken effekt dagliga steg har på dödlighet oavsett orsak hos vuxna (åldern ≥18 år). 

Det primära resultatet var dödlighet oavsett orsak och information inhämtades från dödsattester och nationella register. Man analyserade dos-respons sambandet mellan steg per dag och stegfrekvensen med dödlighet oavsett orsak.

Fynd

Man identifierade 15 studier, varav sju hade blivit publicerade och åtta som inte hade blivit det, med startdatum mellan 1999 och 2018. Det totala urvalet inkluderade 47.471 vuxna, och bland dessa noterades 3.013 dödsfall under en uppföljning på 7 år (median). Antalet steg per dag i median var 3.553 i kvartil 1; 5.801 i kvartil 2; 7.842 i kvartil 3 och 10.901 i kvartil 4. Jämfört med kvartil 1 var Hazard Ratio* för dödlighet oavsett orsak 0,60 för kvartil 2; 0,55 för kvartil 3; och 0,47 för kvartil 4. 

I ett test (Restricted cubic splines) visades en minskande risk för att dö bland vuxna som var 60 år eller äldre, med ett ökande antal steg per dag upp till 6.000–8.000 steg, och bland vuxna yngre än 60 år vid 8.000–10.000 steg per dag. 

När man justerade för antalet steg per dag, och jämförde kvartil 1 med kvartil 4, så försvagades sambandet mellan en hög stegfrekvens och dödlighet, men förblev signifikant under en peak på 30 minuter och en på 60 min, men visade ingen signifikans för tiden (min per dag) som promenerades med 40 steg per minut eller snabbare och 100 steg per min eller snabbare.

Tolkning av antal steg

Att ta fler steg per dag var förknippat med en gradvis minskande risk för dödlighet oavsett orsak, upp till en viss nivå som varierade beroende på ålder. Fynden från denna metaanalys kan användas för att informera om riktlinjer angående stegräkning i ett folkhälsofrämjande arbete kring fysisk aktivitet.

* Det numeriska värdet kan vara mindre eller större än 1,0. Till exempel innebär en Hazard Ratio på 0,60 i en studie, att studieläkemedlet ger en 40%-ig riskreduktion jämfört med kontrollbehandlingen.

The Lancet

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Frisk tarmflora kopplad till bättre kognition

Next Story

Stora skillnader i blodtryck när fel manschettstorlek används

Latest from Motion

Hur mycket bör du motionera för ett långt, friskt liv?

En ny studie från universitetet i Jyväskylä i Finland konstaterar att även om motion är viktigt för att leva ett långt, friskt liv, så såg man att följsamhet till andra hälsosamma livsstilsvanor hade ännu bättre effekt.…