Nyhetsbrev

Högt blodtryck har fördubblats globalt de senaste 30 åren

25 augusti 2021 Medscape, The Lancet
3 september 2021

Under de senaste tre decennierna har antalet vuxna runt om i världen med hypertoni (högt blodtryck) ökat från 650 miljoner till 1,28 miljarder, och nästan hälften av dom är inte medvetna om att de har högt blodtryck, enligt den första omfattande globala analysen av förekomsten av hypertoni, upptäckt, behandling och kontroll.

Det finns ett ”massivt hål” i behandlingen, med en stor andel personer med högt blodtryck som inte behandlas eller ens diagnostiseras, säger Majid Ezzati, doktor, Imperial College London, England.

”Där framstegen i behandlingen har varit bra, det har varit vid en kombination av allmän förbättring på tillgång till hälso- och sjukvård, genom försäkringar och även grundläggande tillgänglighet till vårdcentraler och vårdpersonal; att uppmuntra läkare/sjukvårdspersonal att regelbundet mäta blodtryck efter riktlinjer och utbildning; och tillgänglighet och tillgång till prisvärda läkemedel, säger Ezzati.

Obehandlat högt blodtryck är vanligt

Analysen, som leddes av forskare vid Imperial College London och Världshälsoorganisationen (WHO), publicerades online den 24 augusti i The Lancet och presenterades den 30 augusti vid European Society of Cardiology (ESC) Congress 2021.

Ezzati och Noncommunicable Disease risk factor Collaboration  (NCD-RisC) analyserade data från 1.201 befolkningsrepresentativa studier, som omfattade 104 miljoner människor från 184 länder, och som omfattar 99% av världens befolkning.

Hypertoni definierades som systoliskt blodtryck på 140 mm Hg eller högre, diastoliskt blodtryck på 90 mm Hg eller högre eller att medicinera mot högt blodtryck.

Globalt steg antalet personer i åldern 30 till 79 år med högt blodtryck från uppskattningsvis 331 miljoner kvinnor och 317 miljoner män år 1990, till 626 miljoner kvinnor och 652 miljoner män år 2019, varav den största ökningen sker i låg- och medelinkomstländer.

Uppgifterna visar en ”förskjutning av problemet från höginkomstländer, där hypertoni har sjunkit, till låg- och medelinkomstländer och till Central- och Östeuropa, där antalet med hypertoni inte har förändrats särskilt mycket eller istället har ökat”, sa Ezzati.

Kanada, Peru och Schweiz var länder med den lägsta förekomsten av högt blodtryck i världen 2019, medan några av länderna med högst förekomst var Dominikanska republiken, Jamaica och Paraguay för kvinnor och Ungern, Paraguay och Polen för män.

2019 var 41% av kvinnorna och 51% av männen med högt blodtryck omedvetna om sitt tillstånd och 53% av kvinnorna och 62% av männen med högt blodtryck fick ingen behandling.

Globalt kontrollerades och behandlades färre än var fjärde kvinna och var femte man för högt blodtryck.

Både män och kvinnor i Kanada, Island och Sydkorea låg i topp av länderna som fick blodtryckssänkande medicinering, då mer än 70% av dem med högt blodtryck fick behandling 2019.

Däremot var män och kvinnor i Afrika söder om Sahara, centrala, södra och sydöstra Asien och Stillahavsöarna minst benägna att få medicinering. Behandlingsnivån i ett antal av dessa regioner var under 25% för kvinnor och 20% för män.

”Kvarstående låga nivåer av upptäckta och behandlade personer i världens fattigaste länder, tillsammans med ett ökande antal som drabbas av högt blodtryck, kommer att flytta en ökande andel av belastningen av kärl- och njursjukdomar till Afrika (söder om Sahara), Oceanien och södra Asien,” säger Leanne Riley, från WHO, och delaktig i rapporten, i ett pressmeddelande.

”Att förbättra dessa länders kapacitet att upptäcka och behandla högt blodtryck som en del av primärvården och universell hälsobevakning måste skyndas på”, tillade Riley.

”Nästan ett halvt sekel efter att vi började behandla högt blodtryck, som är lätt att diagnostisera och behandla med billiga läkemedel, är det ett misslyckande för folkhälsan att så många av de med högt blodtryck i världen fortfarande inte får den behandling de behöver, säger Ezzati.

Ändå har vissa medelinkomstländer framgångsrikt skalat upp blodtrycksbehandlingen och uppnår nu bättre behandling- och kontrollnivåer än de flesta höginkomstländer. Costa Rica och Kazakstan är två exempel; båda länderna har nu högre behandlingsnivåer än de flesta länder med högre inkomst.

Nya WHO -riktlinjer högt blodtryck

”Det finns ett brådskande behov av en transformation och innovativa tillvägagångssätt för att minska belastningen av högt blodtryck globalt”, skriver Clara Chow, PhD och Tu Nguyen, MD, PhD, från University of Sydney, Australien, i en kommentar.

”Vi behöver bättre strategier för att öka diagnosen och hanteringen, utnyttja primärvården eller befintliga system eller identifiera nya metoder för att engagera patienterna i blodtryckshantering”, säger de.

”Ur perspektivet av en medicinsk modell, digital transformering som telemonitoring, blodtrycksövervakning i hemmet, påminnelser med sms för att förbättra följsamheten och andra digitala hälsoinsatser för att uppmuntra till hälsosamma beteenden eller enklare medicinska behandlingar som initial behandling i form av kombinationsbehandling – till exempel ett enda piller som innehåller ultralåg fyrdubbel dos kombinationsbehandling – bör övervägas för att hantera problem med blodtryckskontroller, föreslår Chow och Nguyen.

”Ett stopp i den globala förekomsten och kontrollnivåerna av hypertoni på cirka 20% borde fungera som en viktig global väckarklocka att hjärt-kärlsjukdom kommer att bli en börda många år framöver, särskilt om vi fortsätter så här,” avslutar de.

WHO släppte också nya rekommendationer för farmakologisk behandling av högt blodtryck hos vuxna för att hjälpa länder att förbättra hanteringen av högt blodtryck.

”Den nya globala riktlinjen för behandling av högt blodtryck, den första på 20 år, ger den mest aktuella och relevanta evidensbaserade vägledningen om initiering av läkemedel mot högt blodtryck hos vuxna,” berättade Taskeen Khan, doktor, från WHO, som ledde framtagande av riktlinjerna, i ett pressmeddelande.

Rekommendationerna omfattar blodtrycksnivån för att starta medicinering, vilken typ av medicin eller kombination av läkemedel som ska användas, målvärde för blodtrycket och hur ofta uppföljning av blodtryck ska göras.

”Behovet av att bättre hantera högt blodtryck kan inte överdrivas. Genom att följa rekommendationerna i denna nya riktlinje, öka och förbättra tillgången till blodtrycksmedicin, identifiera och behandla komplikationer som diabetes och redan existerande hjärtsjukdomar, främja hälsosammare dieter och regelbunden fysisk aktivitet , och mer strikt kontroll av tobaksvaror, kommer länder att kunna rädda liv och minska utgifterna för folkhälsan, säger Bente Mikkelsen, doktor, chef för WHO: s avdelning för icke-smittsamma sjukdomar, i pressmeddelandet.

Medscape

The Lancet

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Stillasittande ökar risken för stroke

Immunförsvaret
Next Story

Nutrition och immunitet: Lärdomar för COVID-19

Latest from Livsstil

En hälsosam livsstil kan förebygga demens

En hälsosam livsstil kan förebygga demens och är det bästa sättet att främja kognitiv hälsa på lång sikt, enligt en ny studie. Experter förklarar att hjärnans hälsa är nära relaterad till hjärtats hälsa, eftersom ministrokes ofta är orsakerna till icke-Alzheimers…

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Enligt en ny studie påverkar ett ämne i vinet hur kroppen bryter ned alkohol, vilket kan leda till att man får huvudvärk av rödvin. Rött vin är mer benäget att orsaka huvudvärk än vitt vin på grund av den högre…

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och…

Nykter fakta om alkohol och cancer

Fakta om alkohol och cancer visar att Globalt uppgår mängden alkohol vi dricker i genomsnitt till cirka 6 liter ren etanol per år och per person, eller cirka en vinflaska per vecka. Ju mer man dricker desto högre är risken…