Nyhetsbrev

Hälsosam livsstil kan bromsa effekterna av livsförkortande gener

30 april 2024 Medical News Today, BMJ Evidence Based Medicine
10 maj 2024

Sammanfattning

Personer som har gener som pekar på att dom inte kommer att leva så länge, kan förlänga sitt liv med hälsosamma vanor.

Om du har en ohälsosam livsstil plus livsförkortande gener så löper du dubbelt så hög risk att dö jämfört med de som har goda vanor och inte har dessa gener.

Om personer istället anammar hälsosamma livsstilsvanor kan man avsevärt kompensera sin genetiska risk för en för tidig död, enligt en ny studie.

Att inte röka, fysisk aktivitet, god sömn och bra kost är de livsstilsfaktorer som har störst inverkan på livslängden och kan minska effekterna av livsförkortande gener med mer än 60%.

Forskarna noterade att gener kan påverka risken för att dö i sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar och diabetes. Men personer med en hög genetisk risk kan förlänga sitt liv med nästan 5,5 år genom en mer hälsolivsstil när de är i 40 årsåldern.

”Vi trodde tidigare att våra gener avgjorde vår livslängd, men bland annat denna studie ger oss nu en annan bild” säger Kaytee Hadley, dietist med specialitet i kost, hälsa och livslängd. ”Över 60 procent av vårt öde bestäms av de faktorer som vi till stor del kan kontrollera själva: kost, motion, rökning och sömn. 

Caldwell Esselstyn, läkare vid Heart Disease Reversal Program, Cleveland Clinic, uttrycker det bäst: ”Generna laddar pistolen, men det vår livsstil som är avtryckaren”.

Artikeln

  • Personer med livsförkortande gener, kan förlänga sitt liv med hälsosamma vanor.
  • Forskare säger att personer med en ohälsosam livsstil och livsförkortande gener löper dubbelt så stor risk att dö som de som har goda vanor och inte dessa gener.
  • Att inte röka, fysisk aktivitet, god sömn och bra kost är de livsstilsfaktorer som har störst inverkan på livslängden.

Människor som anammar hälsosamma livsstilsvanor kan avsevärt kompensera sin genetiska risk för en för tidig död, enligt en ny studie publicerad i tidskriften BMJ Evidence Based Medicine.

I studien säger forskare att sluta röka, minska alkoholkonsumtionen, regelbunden fysisk aktivitet och tillräckligt med sömn och en hälsosam kost kan minska effekterna av livsförkortande gener med mer än 60%.

Forskarna noterade att gener kan påverka risken att dö av sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar och diabetes. Men personer med en hög genetisk risk kan förlänga sitt liv med nästan 5,5 år genom en hälsolivsstil i 40 års ålder.

”Vi trodde tidigare att våra gener avgjorde vår livslängd, men bland annat denna studie ger oss nu en annan bild” säger Kaytee Hadley, dietist med specialitet i kost, hälsa och livslängd, och som inte var involverad i studien. ”Över 60 procent av vårt öde bestäms av de faktorer som vi till stor del kan kontrollera själva: kost, motion, rökning och sömn. 

Caldwell Esselstyn, läkare vid Heart Disease Reversal Program, Cleveland Clinic uttrycker: ”Generna laddar pistolen, vår livsstil är avtryckaren”.

Detaljer om studien Hälsosam livsstil kan bromsa effekterna av livsförkortande gener

I studien ingick 353 742 vuxna som hade rekryterats till UK Biobank mellan 2006 och 2010, och vars hälsa kunde spåras fram till 2021.

Man använde ett verktyg som tog hänsyn till flera genetiska faktorer, för att fastställa deltagarnas totala genetiska risk för långt eller kort liv.

Deltagarna klassificerades som att lång (20%), medel (60%) eller kort (20%) livslängd utifrån risker.

Samtidigt kategoriserades deltagarna som att ha gynnsam (23%), medelhög (56%) eller ogynnsam (21%) livsstil.

Under de 13 år som studien pågick dog 24 239 av deltagarna. Man drog slutsatsen att individer som var genetiskt benägna att dö tidigt hade 21% högre risk för att dö under studieperioden, oavsett vilken livsstil de hade.

Omvänt så hade de med en ohälsosam livsstil 78% högre risk att dö i förtid än de med en hälsosam livsstil, oavsett deras gener.

Dessutom hade de som hade både en ohälsosam livsstil och genetiska anlag för att dö i förtid, dubbelt så hög risk för att dö som de som hade goda hälsovanor och en gynnsam genetisk profil.

De hälsovanor som verkade ha störst inverkan på livslängden var att aldrig ha rökt, regelbunden fysisk aktivitet, tillräckligt med sömn och en hälsosam kost.

”Denna studie belyser den centrala rollen för en hälsosam livsstil för att mildra effekterna av genetiska faktorer på livslängdsminskning”. ”Folkhälsopolitik för att förbättra en hälsosam livsstil skulle fungera som potenta komplement till konventionell sjukvård och mildra påverkan av genetiska faktorer på mänsklig livslängd.”

Genetik, livsstil och livslängd

En tidigare studie från 2023 publicerad i The Lancet Healthy Longevity drog på liknande sätt slutsatsen att en hälsosam livsstil, även sent i livet, var associerad med lägre risk för dödlighet och längre förväntad livslängd.

Man lyfte fram vikten av en hälsosam livsstil för att förlänga livslängden, särskilt för individer med hög genetisk risk.

Forskare vid San Diego State University som studerade gener, livsstil och livslängd bland kvinnor i USA i åldrarna 63 och äldre fann att även om du sannolikt inte kommer att leva länge baserat på dina gener, kan du fortfarande förlänga din livslängd genom att engagera dig i positiva livsstilsbeteenden som regelbunden träning och att sitta mindre, enligt Aladdin H. Shadyab, PhD, biträdande professor, Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science vid UC San Diego.

”Omvänt, även om dina gener predisponerar dig för ett långt liv, är det fortfarande viktigt att förbli fysiskt aktiv för att uppnå lång livslängd”, tillade Shadyab.

”Som läkare hoppas jag att den här informationen gör människor medvetna om vilken stor möjlighet dom har att ta makten över hur länge dom kan leva”, sa Hadley. ”Din livslängd är inte förutbestämd och det är du som har kontroll över det. Nyckeln är att börja med förändringar som håller över tid. Istället för ett Nyårslöfte och ett gymkort som du inte utnyttjar längre än till mars, hitta en typ av aktivitet som du tycker om och som passar in i ditt schema eftersom det då ökar sannolikheten att du håller fast vid det.”

Medical News Today

BMJ Evidence Based Medicine

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori

Prenumerera på nyhetsbrevet för att få 1 minuters sammanfattningar som text eller video.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Kost bättre än medicin vid IBS

Next Story

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

Latest from Livsstil

En hälsosam livsstil kan förebygga demens

En hälsosam livsstil kan förebygga demens och är det bästa sättet att främja kognitiv hälsa på lång sikt, enligt en ny studie. Experter förklarar att hjärnans hälsa är nära relaterad till hjärtats hälsa, eftersom ministrokes ofta är orsakerna till icke-Alzheimers…

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Enligt en ny studie påverkar ett ämne i vinet hur kroppen bryter ned alkohol, vilket kan leda till att man får huvudvärk av rödvin. Rött vin är mer benäget att orsaka huvudvärk än vitt vin på grund av den högre…

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och…

Nykter fakta om alkohol och cancer

Fakta om alkohol och cancer visar att Globalt uppgår mängden alkohol vi dricker i genomsnitt till cirka 6 liter ren etanol per år och per person, eller cirka en vinflaska per vecka. Ju mer man dricker desto högre är risken…