Nyhetsbrev

Tidig cancerdebut: Snabbt åldrande kan vara orsaken

10 april 2024 Medical News Today
14 april 2024

Sammanfattning

Nya studier visar att tidig cancerdebut hos vuxna under 50 år ökar, men man är inte helt säker på vad orsaken till det beror på.

Cancer Statistics 2024 från American Cancer Society (ACS) konstaterar att livmoderhalscancer och kolorektal cancer ökar hos yngre män och kvinnor.

Andra studier har visat att tidig debut av 29 cancerformer ökade med 79% globalt mellan 1990 och 2019, och att även dödsfallen i tidigt debuterande cancer ökade under samma period med cirka 28%.

Samtidigt är forskarna inte helt säkra på vad som orsakar denna tidiga ökning, men de flesta är överens om att livsstils- och miljöfaktorer är inblandade.

Men nu antyder en nyligen presenterade studie att ett accelererat biologiskt åldrande kan ligga bakom tidig cancerdebut.

I studien analyserade forskare data från mer än 148 000 personer i den brittiska biobanken.

Varje deltagares biologiska ålder beräknades utifrån nio biomarkörer i blodet:

 • albumin — det vanligaste proteinet i blodet som frigörs av levern
 • alkaliskt fosfatas – ett blodenzym som hjälper till att bryta ner proteiner
 • kreatinin – en normal avfallsprodukt i din kropp som hjälper till att mäta hur väl en persons njurar fungerar
 • C-reaktivt protein (CRP) — indikerar inflammation i kroppen
 • glukos – mängden socker i blodet
 • Medelcellvolym (MCV) — mäter storleken på röda blodkroppar
 • Red Cell Distribution Width (RDW) – letar efter abnormiteter i formen och storleken på röda blodkroppar
 • antal vita blodkroppar – mäta antalet vita blodkroppar – som är en del av kroppens immunsystem – i blodet
 • lymfocytandel — mäter mängden av en specifik typ av vita blodkroppar som kallas lymfocyter i blodet

Om en studiedeltagares biologiska ålder var högre än deras födelseålder ansåg forskare att deras åldrande hade påskyndats.

Forskare fann också att accelererat åldrande även var kopplat till en ökad risk för SEN cancerdebut (här definierat som debut efter 55 års ålder) av mag-tarmcancer (16% ökad risk) och livmodercancer (23% ökad risk.

Nästan hälften av alla cancerformer är kopplade till livsstilsfaktorer som:

 • fetma
 • stillasittande livsstil
 • rökning
 • alkohol
 • brist på träning
 • stressrelaterade faktorer

”Jag är övertygad om att den gemensamma nämnaren bland dessa faktorer framför allt är förändringar i tarmmikrobiomet (tarmfloran), som en konsekvens av dålig kost, vilket leder till kronisk inflammation och utveckling av cancer. Korrigering av obalansen i mikrobiomet (dysbios) kommer att vara hörnstenen för medicinsk behandling i framtiden”, säger Andre Goy, MD, onkolog.

Artikeln

 • Nya studier visar att förekomsten av tidigt debuterande cancer hos vuxna under 50 ökar.
 • Man är inte helt säkra på vad orsaken beror på.
 • Forskare från Washington University School of Medicine antyder att ett accelererat biologiskt åldrande påskyndar tidigt debuterande cancer.

Nya studier visar att antalet cancerfall hos personer under 50 år ökar.

Den nyligen släppta rapporten Cancer Statistics 2024 från American Cancer Society (ACS) konstaterade att livmoderhalscancer och kolorektal cancer har ökat hos yngre män och kvinnor.

En annan nyligen genomförd studie rapporterade att tidig debut av 29 cancerformer ökade med 79% globalt mellan 1990 och 2019, och dödsfallen  i tidigt debuterande cancer också ökade med 28% under samma period.

Samtidigt är forskarna inte helt säkra på vad som orsakar denna tidiga ökning. De flesta är överens om att livsstils- och miljöfaktorer är inblandade, men mer forskning behövs.

Nu antyder en ny studie på att ett accelererat biologiskt åldrande kan påskynda utvecklingen av cancerformer som börjar tidigt. Resultaten presenterades under det årliga mötet för American Association for Cancer Research den 5–10 april 2024.

”Flera cancertyper blir allt vanligare bland yngre vuxna i USA och globalt”, säger Ruiyi Tian, MPH, doktorand vid Washington University School of Medicine i St Louis och huvudförfattare till studien.

”Att förstå faktorerna som driver denna ökning kommer att vara nyckeln till att förbättra förebyggandet eller tidig upptäckt av cancer hos yngre och kommande generationer.”

Biologiskt åldrande mätt med biomarkörer

I studien analyserade forskare data från mer än 148 000 personer i den brittiska biobanken.

Varje deltagares biologiska ålder beräknades från avläsningar av nio biomarkörer i blodet:

 • albumin — det vanligaste proteinet i blodet som frigörs av levern
 • alkaliskt fosfatas – ett blodenzym som hjälper till att bryta ner proteiner
 • kreatinin – en normal avfallsprodukt i din kropp som hjälper till att mäta hur väl en persons njurar fungerar
 • C-reaktivt protein (CRP) — indikerar inflammation i kroppen
 • glukos – mängden socker i blodet
 • Medelcellvolym (MCV) — mäter storleken på röda blodkroppar
 • Red Cell Distribution Width (RDW) – letar efter abnormiteter i formen och storleken på röda blodkroppar
 • antal vita blodkroppar – mäta antalet vita blodkroppar – som är en del av kroppens immunsystem – i blodet
 • lymfocytandel — mäter mängden av en specifik typ av vita blodkroppar som kallas lymfocyter i blodet

Om en studiedeltagares biologiska ålder var högre än deras födelseålder, ansåg forskare att deras åldrande hade påskyndats.

Tidig cancerdebut: Snabbt åldrande kan vara orsaken

Efter att ha undersökt biologisk ålder och data om accelererat åldrande fann forskare att deltagare födda 1965 eller senare hade en 17% ökad sannolikhet för accelererat åldrande jämfört med de som föddes mellan 1950 och 1954.

Forskare upptäckte att accelererat åldrande var förknippat med högre risker för att utveckla cancerformer som debuterar tidigt som:

 • lungcancer — 42% ökning
 • gastrointestinal cancer — 22% ökning
 • livmodercancer — 36% ökning

Forskare fann också att accelererat åldrande även var kopplat till en ökad risk för SEN cancerdebut (här definierat som debut efter 55 års ålder) av mag-tarmcancer (16% ökad risk) och livmodercancer (23% ökad risk.

”Genom att undersöka sambandet mellan accelererande åldrande och risken för tidig debut cancer, ger vi ett nytt perspektiv på orsaken bakom tidigt debuterande cancer,” sa Tian.

En möjlig förklaring till ökande cancerfrekvenser hos unga

Efter att ha granskat den här studien sa Anton Bilchik, MD, PhD, kirurgisk onkolog vid Providence Saint John’s Cancer Institute i Santa Monica, Kalifornien, att detta var en av de mest fascinerande studierna han har läst på länge.

”Vi ser en massiv ökning av patienter med tidig cancer, särskilt kolorektal cancer, och vi har inga bra förklaringar,” säger han.

”Detta visar några nya möjliga förklaringar till orsaken till att människor får tidigt debuterande cancer. Det är helt fascinerande för mig att det verkar finnas ett accelererat biologiskt åldrande hos individer födda efter 1965 jämfört med de som är födda tidigare, mellan 1950 och 1954, säger han.

Jack Jacoub, MD, en medicinsk onkolog och medicinsk chef för Memorial Care Cancer Institute vid Orange Coast Medical Center i Fountain Valley, Kalifornien, uttrycker en förvåning över enkelheten med att utvärdera de 9 parametrarna som man gjorde i denna studie.

”Dessa nio olika tester är prover som du som läkare ofta tar på dina patienter,” förklarade Jacob.

Kan man bromsa biologiskt åldrande?

Andre Goy, MD, onkolog vid Hackensack Meridian Health i New Jersey, säger att ökningen av tidig cancer sannolikt är livsstilsrelaterad. Goy var inte involverad i studien.

Han noterade att enligt American Cancer Society (ACS) så är nästan hälften av alla cancerformer kopplade till livsstilsfaktorer som:

 • fetma
 • stillasittande livsstil
 • rökning
 • alkohol
 • brist på träning
 • stressrelaterade faktorer

På frågan om vad man kan göra för att bromsa sitt biologiska åldrande, så säger Goy att bättre kostvanor och regelbunden fysisk aktivitet är viktiga faktorer. 

”Jag är övertygad om att den gemensamma nämnaren bland dessa faktorer framför allt är förändringarna i mikrobiomet (tarmfloran), som en konsekvens av dålig kost, vilket leder till kronisk inflammation och utveckling av cancer. Korrigering av obalansen i mikrobiomet (dysbios) kommer att vara hörnstenen för medicinsk intervention i framtiden”, avslutar Goy.

Medical News Today 

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Tarmfloran och atopiskt eksem

Next Story

Barn ärver sina föräldrars fetma

Latest from Övrigt

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…

Kost bättre än medicin vid IBS

IBS uppskattas påverka ungefär 10% av jordens befolkning, och är en av de vanligaste störningarna mellan tarm och hjärna. Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset jämförde effektiviteten av två kostbaserade behandlingar och en läkemedelsbehandling. …

Bekämpningsmedel och risk för pankreascancer

Exponering för bekämpningsmedel är associerad med en ökad risk för pankreascancer, enligt två franska studier. En av dem visade på en ökad risk med ämnen som varit förbjudna mer än 30 år, men som fortfarande finns i jord, vatten och…

Tarmfloran och atopiskt eksem

Atopisk dermatit, eller eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Allt mer forskning pekar på att tarmmikrobiomet kan påverka eksem. Med andra ord, vad som händer i tarmen kan avgöra vad som sker på huden.…