Nyhetsbrev

Mikroplast i halskärlen ökar risk för hjärtinfarkt och stroke

7 mars 2024 tctMD, NEJM
18 mars 2024

Sammanfattning

Forskare från Italien har rapporterat om en oroande upptäckt: Patienter med karotisstenos (förträngning av halspulsådern) och med fynd av mikroplast i halskärlen, hade högre risk för att drabbas av hjärtinfarkt och stroke än personer där man inte hittade plastpartiklar.

De patienter som genomgår ”karotis endarteriektomi” (operation då man avlägsnar förträngningen i halspulsådern) och där man upptäckte mikro- eller nanoplast i placken (i förträngningen), hade 4,5 gånger ökad risk för att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller att dö.

Plastpartiklarna kan andas in eller på annat sätt ta sig in i blodomloppet och vidare in i kroppsvävnaden, och studien tyder på att nanoplast har en tendens att sätta sig på ställen där inlagring av plack lättare uppstår (halskärlen, hjärtkärlen) och orsaka inflammation. Andra studier har dokumenterat plastpartiklar i levern, moderkakan, bröstmjölken, urinen och blodet.

Totalt hade 58,4% av patienterna en påvisbar mängd polyeten (PE) i placken, och 12,1% hade polyvinylklorid (PVC).

Efter 34 månaders uppföljning konstaterade man hjärtinfarkt, stroke eller död oavsett orsak hos 20% av patienterna med mikro- eller nanoplast i placken, jämfört med 7,5% utan plast.

Vad kan man själv göra?

Vi kan minska vår användning av plast, särskilt onödiga engångsartiklar. 

Är det PVC i rören i ditt hem? Om du använder plastflaskor med vatten så kan du ersätta dom med glas eller metall (även burkar)?

Artikeln

Forskare från Italien har rapporterat om en oroande upptäckt: Patienter med karotisstenos (förträngning av halspulsådern) hade inte bara mikroskopiska plastpartiklar i placken i sina halskärl, dom hade också högre risk för att drabbas av svårare hjärt-kärlincidenter än personer utan plastpartiklar.

De patienter som genomgår ”karotis endarteriektomi” (operation då man avlägsnar förträngningen i halspulsådern) och där man upptäckte mikro- eller nanoplast i placken, hade ungefär 4,5 gånger ökad risk under en 3-årig uppföljning för att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller att dö,  rapporterar Raffaele Marfella, MD, PhD (University of Campania, Neapel, Italien), i New England Journal of Medicine (NEJM).

Plastpartiklarna kan andas in eller på annat sätt ta sig in i blodomloppet och vidare in i kroppsvävnaden, och studien tyder på att nanoplast har en tendens att sätta sig på ställen där inlagring av plack lättare uppstår (halskärlen, hjärtkärlen) och orsaka inflammation. Andra studier har dokumenterat plastpartiklar i levern, moderkakan, bröstmjölken, urinen och blodet.

Man tittade på var patienterna bodde men såg inga uppenbara skillnader som skulle kunna förklara varför vissa patienter hade plast i sina plack medan andra inte hade det. ”På samma sätt kan vi inte fastställa varför endast polyeten (PE) och polyvinylklorid (PVC), upptäcktes (man undersökte för 11 typer av plaster)”, skriver de.

I studien undersökte man karotisplack från 257 patienter (medelålder 72 år; 25% kvinnor) som opererat förträngning av halskärlen. Mer än hälften av patienterna hade högt blodtryck, en tredjedel hade hjärt-kärlsjukdom, och nästan alla medicinerade med kolesterolsänkande statiner och trombocythämmare (ex acetylsalicylsyra).

Mikroplast i halskärlen kopplas till hjärt-kärlincidenter

Totalt hade 58,4% av patienterna en påvisbar mängd polyeten (PE) i placken, och 12,1% hade polyvinylklorid (PVC).

Efter i genomsnitt 33,7 månaders uppföljning konstaterade man hjärtinfarkt, stroke eller död oavsett orsak hos 20% av patienterna med mikro- eller nanoplast i placken, jämfört med 7,5% utan plast. Enligt Marfella såg de ”synliga, vasst formade främmande partiklar i placken” vid undersökning med elektronmikroskopi.

Vid analys som inkluderade justering för ålder, kön, BMI, kolesterol, annan sjuklighet och tidigare hjärt-kärlincidenter, var utfallet högre hos de med plack än de utan.

Vad kan man själv göra?

I en samtidig ledare i NEJM uppmanas vi kan minska vår användning av plast, särskilt onödiga engångsartiklar.

Det är viktigt att veta vilka källorna till plast är. Är det PVC i rören i ditt hem? Använder du plastflaskor med vatten?
Och kan vi minska riskerna och vilka hälsofördelar resulterar det i? Det vet vi ännu inte.

tctMD

NEJM

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Next Story

Sulfiter utsett till Årets Allergen 2024

Latest from Övrigt

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 och även positiva effekter på sköldkörtelhormoner och livskvalitet hos personer med otillräcklig sköldkörtelfunktion på grund av selenbrist.…

Mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa

Forskare har identifierat att mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa. Man utvecklade en mikrobiell ”signatur” och visade hur ålder och ämnesomsättning kan identifieras i mikrobiomet (tarmfloran).…

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…