Livsstil

kvinna som joggar

En hälsosam livsstil ger fler friska år i livet

Av 16 olika livsstilar konstaterades 4 st som särskilt avgörande för om du riskerar att bli sjuk i förtid eller inte - Rökning, BMI (kroppsmassa-index), Fysisk aktivitet och Alkoholkonsumtion. Livsstilarna poängsattes och de som fick sämst totalpoäng förlorade nästan 10 sjukdomsfria år.

Läs mer
drink

En drink om dagen ökar risken för förmaksflimmer

Till skillnad från andra hjärt-kärlsjukdomar som hjärtsvikt, var även ett måttligt alkoholintag motsvarande 1,2 drinkar / dag kopplat till en ökad risk för förmaksflimmer, vilket måste tas i beaktande i det förebyggande arbetet för att förhindra uppkomst av förmaksflimmer.

Läs mer