Nyhetsbrev

Låg fysisk funktion hos äldre kopplad till hjärtbesvär

1 september 2022 Medscape, Journal of the American Heart Association
24 oktober 2022

Nedsatt fysisk funktion är en oberoende riskfaktor för kardiovaskulära incidenter, inklusive kranskärlssjukdom, stroke och hjärtsvikt hos äldre vuxna, enligt nya observationsdata från studien Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) .

”Vi fann att fysisk funktion hos äldre vuxna kan förutsäga framtida kardiovaskulär sjukdom utöver traditionella riskfaktorer för hjärtsjukdomar, oavsett om en individ har en historia av hjärt-kärlsjukdom,” säger en av studiens författare Kunihiro Matsushita, MD, PhD, Division of Cardiology, Johns Hopkins School of Medicine i Baltimore, USA.

Studien publicerades online den 31 augusti i Journal of the American Heart Association.

Att hålla sig i form med åldern

Forskarna analyserade hälsodata som samlats in mellan 2011 och 2013 för 5.570 ARIC-deltagare (medelålder 75 år, 58% kvinnor). De bedömde den fysiska funktionen med hjälp av Short Physical Performance Battery* (SPPB), som mäter gånghastighet, benstyrka och balans.

På basis av resultaten kategoriserades deltagarna i tre fysiska funktionsgrupper: Låg (poäng 0-6, 13% av gruppen), Medel (poäng 7-9, 30% av gruppen) och Hög (poäng 10-12, 57% av gruppen).

Under en medianuppföljning på 7 år inträffade det 930 kardiovaskulära händelser (386 hjärtsjukdom, 251 stroke och 529 hjärtsvikt).

Vuxna med lägre SPPB-poäng hade en högre kumulativ risk för kardiovaskulära incidenter.

Den 5-åriga kumulativa incidensen för kardiovaskulära händelser i Låg- och Medelkategorierna av SPPB-resultaten var cirka tre gånger (23,4%) respektive två gånger (15,3%) högre än i gruppen med Hög SPPB (8,6%).

En 1 poäng lägre SPPB-poäng var associerad med 6-10% högre risk för kardiovaskulära händelser efter justering för potentiellt påverkande faktorer.

I den justerade modellen var risken för kardiovaskulära händelser 47% högre hos de med ”Låg” fysisk funktion och 25% högre hos gruppen med ”Medel” fysisk funktion jämfört med de med ”Hög” fysisk funktion.

För de individuella resultaten var låg fysisk funktion associerad med högre risk för stroke (81%) och hjärtsvikt (33%), men man konstaterade inget signifikant samband för hjärt-kärlsjukdom.

Sambandet noterades genomgående i alla undergrupper, inklusive de med kardiovaskulär sjukdom vid studiens start.

Tillägget av SPPB förbättrade signifikant möjligheterna att bedöma risk för kardiovaskulära händelser utöver de traditionella riskfaktorer hos vuxna oavsett tidigare kardiovaskulära historia, vilket tyder på att SPPB kan vara användbart för att klassificera kardiovaskulär risk hos äldre, säger forskarna.

Meningsfull inverkan på vården? Låg fysisk funktion hos äldre kopplad till hjärtbesvär

”Våra resultat framhäver värdet av att bedöma den fysiska funktionsnivån hos äldre i klinisk praxis”, säger Xiao Hu, MHS, vid avdelningen för epidemiologi vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

”Förutom hjärthälsa löper äldre högre risk för fall och handikapp,” tillade Hu. ”Bedömningen av fysisk funktion kan också informera om risken för dessa tillstånd hos äldre.”

Jonathan Halperin, MD, kardiolog vid Mount Sinai Heart, och professor i medicin (kardiologi) vid Icahn School of Medicine vid Mount Sinai i New York City, USA säger att ”det är känt att kardiorespiratorisk kondition är en viktig prediktor för kardiovaskulär risk, men det är en av få fysiologiska riskfaktorer som är subjektivt utmanade men inte objektivt bedömda i rutinmässig klinisk praxis.”

I den här studien, noterade Halperin, fann forskarna att ett batteri av fysiska prestationsbedömningar, inklusive test av gång, benstyrka och balans, förbättrade kardiovaskulär riskförutsägelse.

* Short Physical Performance Battery (SPPB) består av 3 komponenter: 5 upprepade knäböj till stol och tillbaks till stående, 3 stående balansövningar samt rask gång en kort sträcka.

Medscape

Journal of the American Heart Association

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Betakaroten, E-vitamin och cancer

Next Story

Mejeriprodukter och hjärt-kärlsjukdom

Latest from Motion

Hur mycket bör du motionera för ett långt, friskt liv?

En ny studie från universitetet i Jyväskylä i Finland konstaterar att även om motion är viktigt för att leva ett långt, friskt liv, så såg man att följsamhet till andra hälsosamma livsstilsvanor hade ännu bättre effekt.…