Nyhetsbrev

Stillasittande ökar risken för hjärtsjukdom, men rörelsepauser kan hjälpa

25 januari 2024 Medscape, JAMA
4 februari 2024

Personer som är stillasittande ökar risken för hjärtsjukdom och för att dö i hjärtsjukdom med mer än en tredjedel jämfört med personer som inte är stillasittande, visar ny forskning.

Men dagliga pauser från sittandet och även fritidsaktiviteter kan hjälpa till att mildra de ”allvarliga” riskerna som är förknippade med långvarigt sittande (på jobbet), säger forskarna.

”Som en del av modern livsstil anses ett långvarigt stillasittande på jobbet vara normalt och har inte fått särskilt mycket uppmärksamhet, även om dess skadliga effekt på hälsan har visats”, skriver författarna, ledda av Wayne Gao, PhD, vid Taipei Medical University College of Folkhälsa, Taipei, Taiwan.

”Vikten av fysisk aktivitet och att röra på sig kan aldrig överskattas,” sa Michelle Bloom, MD, chef för kardiologi och onkologiprogrammet vid New York University Langone Health i New York, som inte var involverad i studien.

”Som kardiolog tar jag upp den här frågan med mina patienter vid nästan varje besök oavsett anledning till att dom är här, eftersom jag tror att effekten hos patienter blir bättre när deras läkare tar upp frågan än att jag bara ska anta att dom kanske känner till det”, säger Bloom, som också är professor vid avdelningen för kardiologi, New York University Grossman Long Island School of Medicine, New York.

Studien publicerades online den 19 januari i JAMA Network Open.

Långvarigt sittande har stark negativ påverkan på hjärtat

2020 var första gången som riktlinjer för fysisk aktivitet från WHO rekommenderade ett minskat stillasittande beteenden på grund av hälsokonsekvenser. Mindre är känt om det specifika sambandet mellan långvarigt sittande på jobbet och effekterna på hälsan, särskilt i samband med i övrigt låg fysisk aktivitet.

För sin studie kvantifierade Gao och kollegor hälsorisker förknippade med långvarigt sittande på jobbet och kontrollerade för om en viss nivå av fysisk aktivitet kan minska denna risk.

Deltagarna bestod av 481 688 vuxna (medelålder, 39 år; 53 % kvinnor) i ett hälsoprogram i Taiwan. Uppgifter om sittande på jobbet, fysisk aktivitet på fritiden, livsstil och metabola parametrar samlades in.

Under en genomsnittlig uppföljning på nästan 13 år dog 26.257 deltagare; mer än hälften (57%) av dödsfallen inträffade hos individer med ett stillasittande jobb. 5.371 dödsfall i hjärt-kärlsjukdom, varav 60% i den stillasittande gruppen.

I en analys som justerade för kön, ålder, utbildning, rökning, alkoholkonsumtion och BMI, hade vuxna med ett stillasittande jobb 16% högre risk att dö oavsett orsak och en 34% ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom jämfört med de som inte hade ett stillasittande jobb.

Vuxna som mestadels växlade mellan att sitta och inte sitta löpte inte ökad risk för att dö jämfört med individer som oftast var rörliga.

Bland vuxna som mestadels satt på jobbet och ägnade sig åt låg daglig aktivitet (15-29 minuter) eller ingen daglig aktivitet (<15 minuter), och som ökade sin aktivitet med 15 respektive 30 minuter per dag minskade risken för att dö till en nivå liknande den för inaktiva individer som mestadels inte var sittande på jobbet.

”Sammantaget stärker fynden från studien tidigare bevis som kopplar samman en stillasittande livsstil och hälsorisker”, skriver författarna.

”Systemförändringar, som frekventa raster, ståbord, arbetsplatser anpassade till fysisk aktivitet och förmåner som medlemskap i gym, kan hjälpa till att minska risken”, tillade de.

Enkelt men tydligt budskap – stillasittande ökar risken för hjärtsjukdomstillasittande ökar risken för hjärtsjukdom

Anu Lala, MD, med Icahn School of Medicine vid Mount Sinai och Mount Sinai Fuster Heart Hospital i New York, kommenterar att denna studie ger ett ”enkelt men djupgående budskap” om farorna med långvarigt sittande.

Upptäckten av 16% högre risk för att dö hos dom med ett mestadels stillasittande jobb (efter justering för riskfaktorer), är ”ganska anmärkningsvärt. Samt att risken för att dö i hjärt-kärlsjukdom är dubbelt så hög”, sa Lala. 

”Jag tror att vi undervärderar vikten av att röra på oss. Även enkla övningar som benböj och att stå upp när man arbetar har fördelar för hjärtat,” tillade Lala.

Bloom påtalade att hon brukar säga till sina patienter: ”Du handlar inte om att du ska springa ett maraton. Res dig bara upp några gånger om dagen, gå några varv på kontoret, en kort promenad, gå upp och ned i trapporna (om det finns en sådan) ett par gånger – gör bara något mer än vad du gör idag”.

Medscape

JAMA

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Proteinintag kopplat till hälsosamt åldrande

Next Story

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa

Latest from Motion

Hur mycket bör du motionera för ett långt, friskt liv?

En ny studie från universitetet i Jyväskylä i Finland konstaterar att även om motion är viktigt för att leva ett långt, friskt liv, så såg man att följsamhet till andra hälsosamma livsstilsvanor hade ännu bättre effekt.…