Nyhetsbrev

Betakaroten, E-vitamin och cancer

21 juni 2022 JAMA
21 oktober 2022

Abstrakt

Av betydelse

Enligt uppgifter från National Health and Nutrition Examination Survey rapporterade 52% av tillfrågade amerikaner att de använt minst 1 kosttillskott under de senaste 30 dagarna och 31% rapporterade att de använt ett multivitamin-mineraltillskott. Det vanligaste skälet till att använda kosttillskott är för allmän hälsa och välbefinnande och för att fylla näringsluckor i kosten. Hjärt-kärlsjukdomar och cancer är de två vanligaste dödsorsakerna och står årligen tillsammans för ungefär hälften av alla dödsfall i USA. Inflammation och oxidativ stress har visat sig spela en roll vid både hjärt-kärlsjukdomar och cancer, och kosttillskott kan ha antiinflammatoriska och antioxidativa effekter.

Mål

För att uppdatera sin rekommendation från 2014 beställde US Preventive Services Task Force* (USPSTF) en granskning av bevisen för effektiviteten av tillskott med enstaka näringsämnen, funktionellt relaterade näringsämnen i kombination eller multivitaminer för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom, cancer och dödlighet, i den allmänna vuxna befolkningen, liksom eventuella skador av tillskott.

Bevisbedömning

USPSTF drar slutsatsen med måttlig säkerhet att skadorna av tillskott med betakaroten överväger fördelarna för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar eller cancer. 

USPSTF drar också slutsatsen med måttlig säkerhet att det inte finns någon nettonytta av tillskott med vitamin E för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar eller cancer. 

USPSTF drar slutsatsen att bevisen är otillräckliga för att fastställa balansen mellan fördelar och skador av tillskott med multivitaminer för att förebygga hjärt-kärlsjukdom eller cancer. Bevis saknas och balansen mellan fördelar och skador kan inte fastställas. 

USPSTF drar slutsatsen att bevisen är otillräckliga för att fastställa balansen mellan fördelar och skador av tillskott med enstaka eller näringsämnen i kombination (andra än betakaroten och vitamin E) för att förebygga hjärt-kärlsjukdom eller cancer. Bevis saknas och balansen mellan fördelar och skador kan inte fastställas.

Rekommendation – Betakaroten, E-vitamin och cancer

USPSTF rekommenderar att man INTE använder betakaroten eller vitamin E-tillskott för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar eller cancer. 

USPSTF drar slutsatsen att de nuvarande bevisen är otillräckliga för att bedöma balansen mellan fördelar och skador av användningen av multivitamintillskott för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar eller cancer. 

USPSTF drar slutsatsen att de nuvarande bevisen är otillräckliga för att bedöma balansen mellan fördelar och skador av användningen av enstaka eller näringstillskott i kombination (andra än betakaroten och E-vitamin) för att förebygga hjärt-kärlsjukdom eller cancer.

* United States Preventive Services Task Force (USPSTF) är ”en oberoende panel av experter inom primärvård och prevention som systematiskt granskar bevisen på effektivitet och utvecklar rekommendationer för kliniskt förebyggande insatser”. Arbetsgruppen, en frivillig panel av primärvårdsläkare (inklusive de från internmedicin, pediatrik, familjemedicin, obstetrik och gynekologi, omvårdnad och psykologi) med metoderfarenhet inklusive epidemiologi, biostatistik, hälsovårdsforskning, beslutsvetenskap och hälsoekonomi. Finansieras, bemannas och utses av U.S. Department of Health and Human Services’ Agency for Healthcare Research and Quality.

JAMA

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Tarmfloran och stroke

Next Story

Låg fysisk funktion hos äldre kopplad till hjärtbesvär

Latest from Övrigt

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…