Nyhetsbrev

Motion

Betydelsen av hälsosam kost och livsstil hos 100-åringar

25 oktober 2023
I denna genomgång av kost och livsstilsförändringar hos 100-åringar, tittade man efter faktorer som bidrar till ett långt och hälsosamt liv. Man fann starka bevis för att både kost- och livsstilsförändringar är avgörande för att leva länge och framför allt…

Hälsosamma vanor kan addera många år till livet

19 oktober 2023
Personer som i medelåldern anammar hälsosamma vanor kan addera många år till livet. Några av dessa hälsosamma vanor är en hälsosam kost, god sömn och att inte röka. Män som tar till sig alla 8 hälsovanorna vid 40 års ålder…

10 sätt att förbättra tarmhälsan

12 oktober 2023
Tarmhälsa syftar på balansen av mikroorganismer som lever i magtarmkanalen. Att ta hand om tarmens hälsa och upprätthålla den rätta balansen mellan mikroorganismerna är avgörande för fysisk och mental hälsa, immunitet mm.…

Recept mot barnfetma: Mer rörelse, mindre skärmtid

19 februari 2023
Forskning pekar på att både ökad fysisk aktivitet och mindre skärmtid är viktigt för att förebygga övervikt och barnfetma. Men om skärmtiden är mer än 8 timmar om dagen riskerar barnen övervikt oavsett om de är fysiskt aktiva.…

Kraftig ökning av stroke bland unga

10 november 2022
En studie från Oxfordshire, England visar på en kraftig ökning av stroke hos unga vuxna, samtidigt som en andra studie identifierar en liknande trend generellt i höginkomstländer.…
1 2 3