Motion

5 tips för en frisk mage

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och välja rätt mat och kosttillskott för att få en bra tarmhälsa kan minimera negativa effekter som förstoppning, diarré, uppblåsthet och gasbildning.

Viktigt att känna till:

 • 70 till 80% av vårt immunförsvar sitter i vår tarmkanal, vilket visar hur viktigt det är att upprätthålla tarmhälsan.
 • Kronisk stress, otillräckligt med sömn, underliggande sjukdomar, mediciner, felaktigt balanserad kost och brist på fysisk aktivitet påverkar vår tarmhälsa negativt.
 • Vårt tarmepitel (tarmslemhinnan), ett kraftfullt skydd, verkar tillsammans med vår mikrobiom för att skydda kroppen från främmande sjukdomsframkallande inkräktare.
 • De livsmedel som gynnar vår mikrobiom varierar en del från individ till individ, efter behov och av underliggande hälsoproblem. Tyvärr finns det ingen universallösning till tarmens välbefinnande.

En frisk tarm är avgörande för vår livskvalitet

Enligt National Institutes of Health (NIH) lider över 60 miljoner amerikaner av matsmältningssjukdomar, inklusive kronisk förstoppning, gallsten, pankreatit, refluxsjukdom, tarminfektioner, inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom, ulcerös kolit), irritable bowel syndrome (IBS), virussjukdomar med mera.

Att förstå hur man minimerar sjukdomssymtom och vidta åtgärder för att förbättra vår tarmhälsa kan dels förbättra livskvaliteten och dels minska stress och ångest. Ett sätt att minska de negativa effekterna av dålig tarmhälsa är att förstå hur man kan förbättra den.

Hur tarmen skyddar oss

Dessa tre barriärer i tarmen fungerar som ett skydd mellan kroppen och sjukdomsframkallande inkräktare:

Tarmepitelet fungerar som en del av vårt immunförsvar. Den består av ett enda lager av celler som försvarar oss mot dåliga saker som kommer in i tarmlumen.

Mikrobiotan syftar på de goda bakterierna och andra organismer som lever i harmonisk balans i vår mag-tarmkanal för att ta upp näring, bibehålla tarmhälsan och hjälpa till med nödvändiga processer.

Tarmslemhinnans immunsystem är vårt skydd i tarmen mot att sjukdomsframkallande bakterier tar sig igenom tarmväggen och in i kroppen samt säkerställer att immunsystemet känner igen de goda och skyddande bakterierna. 

Tarmepitelet

Tarmepitelet är en del av det medfödda immunförsvaret och fungerar som en del av kroppens första försvarslinje. Celler i tarmslemhinnan och i tarmväggarna bidrar till att ge en slemhinnebarriär mot inkräktare. Dessa celler blir aktiva när en parasit eller ett protein som vår kropp inte gillar försöker smyga förbi tarmarna och komma in i blodomloppet.

Cellerna i epitelet mobiliserar för att upprätthålla balans och säkerställa att försvaret förblir funktionellt. Detta kräver en noggrann balans mellan bakterierna och andra organismer som finns naturligt i vår tarm, maten vi äter som gynnar dessa organismer och vår allmänna hälsa och välbefinnande.

Mikrobiotan

Vår mikrobiota gynnar hela vår kropp. De organismer som lever i oss för att stödja normala fysiologiska funktioner är ovärderliga för vår hälsa. I gengäld ger kroppen näringsämnen och support för att upprätthålla balansen mellan dessa organismer, vilket skapar en symbiotisk relation.

De friska organismerna som lever i vår tarm är värda att bevara. De hjälper kroppen på flera sätt:

 • Hjälper till att bryta ner lösliga fibrer.
 • Producera näringsämnen som vitamin K, folat eller biotin.
 • Upprätthålla en frisk population av organismer för att förhindra skadliga bakterier.
 • Hjälper till att förhindra uppkomst av symtom som uppblåsthet, gasbildning och diarré.
 • Hjälper till att upprätthålla ett starkt immunförsvar.

Tarmslemhinnans immunsystem

Vårt immunsystem i tarmslemhinnan fungerar också som ett skydd mot inkräktare. Det förhindrar smittsamma organismer eller allergener från att ta sig in i samhället av mikroorganismer i tarmstrukturen. Det hjälper till att säkerställa att kroppen accepterar de organismer som finns i oss utan negativa effekter.

Samband mellan vårt hjärna och mage

Det handlar om hur vår tarm påverkar vår allmänna hälsa och välbefinnande.

Hela mag-tarmkanalen är kopplad till hjärnan och spelar en betydande roll i vårt immunförsvar. Nervceller klär vår tarmkanal från matstrupen till ändtarmen. Nervsystemet i magen samarbetar med de organismer som finns i vår tarm för att hjälpa till med att svälja maten, med matsmältningen, producera matsmältningsenzymer med mera.

När tarmens nervsystem och mikrobiotan inte fungerar tillsammans kan detta leda till humörförändringar, som irritabilitet, depression och ångest. Forskning pågår för att utvärdera nervsystemets roll i sambandet mellan hjärnan och tarmen.

Symtom på en ohälsosam tarm

En mage i obalans ser olika ut för alla. Vissa kan ha immunutlöst tillstånd som leder till ett överaktivt immunsvar i tarmen. Andra kan ha dålig motilitet (nedåtgående tarmrörelser) som bromsar maten från att snabbt passera mag-tarmkanalen och därmed misslyckas med att tillgodose organismerna i tarmen med rätt näringsämnen.

Stress kan utlösa besvärliga symtom. Antibiotika och andra mediciner påverkar den hälsosamma miljön i tarmen på ett negativt sätt.

Oavsett orsaken kan gastrointestinala sjukdomar vara plågsamma, orsaka ångest och andra psykiska problem. Man kan uppleva symtom som:

 • Uppblåsthet
 • Illamående
 • Diarre
 • Ofullständiga tarmrörelser
 • Halsbränna (sura uppstötningar)
 • Magkramper/buksmärtor
 • Kräkningar
 • Förstoppning
 • Överdriven gasproduktion (rapning/släppa väder)
 • Förändrad aptit

5 tips för en frisk mage

Vilka åtgärder kan du vidta för att säkerställa att din tarm förblir frisk? Fem grundläggande sätt för att stödja gastrointestinal hälsa:

1. Rör på dig
Att hålla dig aktiv och förhindra ett stillasittande liv hjälper till att förbättra tarmens rörlighet och andra hälsoresultat.

2. Undvik fetma
Att upprätthålla en god tarmhälsa är avgörande för att upprätthålla ett sunt immunförsvar. Fetma försvagar ditt immunförsvar eftersom fettvävnad (fettceller) ökar inflammation. Detta utlöser en kaskad av negativa effekter i kroppen, inklusive att förändra organismerna i din tarm.

3. Va observant på vad du äter
Detta betyder inte att du måste räkna varje kalori, men va uppmärksam på att det är lätt att handla och äta mat enligt rutin. Och den rutinen kan under år ha grundats på en ohälsosam kost. 

Du behöver äta en balanserad kost och få i dig de mineraler, vitaminer och andra näringsämnen din kropp behöver för att bygga en frisk tarm och en frisk hälsa.

4. Stress gör ont
Stress, särskilt kronisk, kan leda till förhöjda nivåer av kortisol (steroidstresshormon), vilket påverkar immunförsvaret och därmed din tarm negativt. Försök att stressa mindre. Vissa gör det genom dagliga meditationsövningar. Andra genom en löprunda. Eller läsa en bra bok.

5. Prioritera sömnen
Stress, ett försvagat immunförsvar, tarmhälsan och förmågan att stå emot infektioner börjar med en god natts sömn. God sömnkvalitet och tillräckligt många timmar är avgörande för att hjälpa dig att hålla din kropp i jämvikt.

Nutrition är nyckeln till ett hälsosamt liv

Specifika livsmedel har inte omnämnts här. Trots all forskning om kost, lämpliga näringsämnen och livsmedel som rekommenderas för att leva ett hälsosamt liv, finns det ingen konsensus om vad som krävs för att ha en hälsosam mikrobiom. Vissa studier tyder på att specifika probiotika (goda tarmbakterier) stöder tarmhälsa, medan andra säger att prebiotika (specifika fiberrika kolhydrater) är vägen att gå. Fördelarna med en fiberrik kost, med betoning på frukt och grönsaker är också viktigt.

Förutom att vi ska få i oss de dagliga näringsämnena, är andra faktorer inblandade i vad vi ska äta. Personer med tarmproblem är ofta begränsade i vad de kan äta eftersom vissa livsmedel utlöser diverse symtom. Så det handlar inte bara om vilken mat du ska äta, utan vad du kan äta, vad som fungerar för dig, vad som ger dig de näringsämnen du behöver och vad som hjälper dig att behålla en hälsosam vikt och livsstil.

På vissa sätt är du vad du äter, din gastrointestinala vigör avgör din sammantagna hälsa. En tarmflora i balans kan leda till ett hälsosamt liv. Nyckeln till att leva ett långt liv inkluderar att bibehålla en hälsosam kroppsvikt. Att äta frukter, grönsaker, proteiner och näringsrika kolhydrater som bygger upp snarare än bryter ned de organismer som finns i matsmältningssystemet, hjälper till att förbättra hälsan. Det minskar risken att utveckla infektionssjukdomar och andra livsstilssjukdomar. Det minskar också besvär som uppblåsthet, överskott av gaser, förstoppning och diarré.

Healthnews

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

25 minuters daglig träning minskar hälsorisken vid stillasittande

25 minuters daglig träning minskar hälsorisken vid stillasittande

 • Knappt 25 minuter av måttlig till intensiv fysisk aktivitet per dag kan minska risken för att dö om man är mycket stillasittande, visar en ny studie.
 • Ju mer man tränar, desto mer minskar risken.
 • Resultatet visar att daglig träning kan utföras vid antingen ett tillfälle eller spridas ut dagen.

Studien tyder på att man kan minska risken för att dö genom att motionera i mindre omfattning än vad man kan tro.

Det räcker med 22 minuters måttlig till intensiv fysisk aktivitet per dag för att minska risken att dö i förtid till följd av en stillasittande livsstil.

De gynnsamma effekterna av träning är naturligtvis dosberoende, så ju mer träning desto mer minskar risken, upp till en viss nivå.

I studien identifierades 11 989 personer som deltog i flera fitness studier: den norska Tromso-studien, Swedish Healthy Aging Initiative, Norwegian National Physical Activity Survey och U.S.A. National Health and Nutrition Examination Survey.

Alla personer i studierna var minst 50 år och rapporterade sin vikt, längd, kön, utbildningsnivå, alkoholanvändning, rökning och eventuell förekomst av tidigare cancer, hjärt-kärlsjukdom eller diabetes.

Av deltagarna satt 5 943 personer mindre än 10,5 timmar varje dag, medan 6 042 personer satt i 10,5 timmar eller mer dagligen. Man ville utreda sambandet av stillasittande tid och fysisk aktivitet på risken för att dö.

För personer som tränar mindre än 22 minuter om dagen var sittande i mer än 12 timmar associerat med 38 % ökad risk för att dö jämfört med att sitta i 8 timmar.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar 150–300 minuters måttlig till kraftig träning per vecka eller minst 75 minuters intensiv träning, eller en kombination av båda.

Studien publicerades i British Journal of Sports Medicine.

Farorna med att vara stillasittande

En av studiens författare, Dr Edvard H. Sagelv, från UiT The Arctic University of Norway i Tromsö, säger: ”Forskningsfältet är lite kluvet i hur stillasittande är farligt. Jag skulle säga, jämfört med att inte utföra fysisk aktivitet är stillasittande inte så farligt.”
”Men tidigare forskning indikerar att överdrivet stillasittande ökar riskerna för sjukdom och för tidig död”, tillade han.

Dr Tracy L. Zaslow, primärvårdsläkare i sportmedicin i Los Angeles, Kalifornien, som inte var involverad i studien, förklarade: ”För att uttrycka det enkelt, när vi är stillasittande använder vi våra muskler mindre, och rent krass kan man uttrycka det som ”use it or lose it”.

”Om vi inte använder våra ben och våra muskler kommer dom att bli svagare, och då blir det allt jobbigare att vara aktiv,” tillade hon.

Samtidigt ökar då risken för att ramla, och skadar vi oss blir vi sannolikt ännu mer ovilliga att vara fysiskt aktiva.

”Kom ihåg att även hjärtat är en muskel”, varnade Dr Zaslow.

Hon noterade att ju mindre vi ägnar oss åt aktivitet, desto svagare blir hjärtmuskeln, så fysisk aktivitet blir ännu mer utmanande eftersom det då blir nödvändigt att bygga upp hjärtat. Att vara stillasittande har associerats med kardiometabolisk sjukdom, säger Dr Zaslow.

Hälsofördelar med att vara aktiv

Medan studien fokuserar på äldre människor, säger Dr Melody Ding, som inte var involverad i studien, ”att fysisk aktivitet är känd för att erbjuda en rad fördelar, som bättre mental hälsa, bättre kardiometabolisk hälsa och förbättrade kognitiva funktioner.”

”Det finns goda skäl att vara aktiv under hela livet”, säger Dr Ding.

Zaslow påpekade att även barn behöver bygga och stärka muskler, och genom att träna förbereds dom på ett liv med fysisk aktivitet.

Dessutom är mental hälsa, inklusive en minskning av ångest och depression, förknippad med att vara aktiv. Med tanke på den allmänna psykiska ohälsan bland ungdomar, sa Dr Zaslow, är detta ett viktigt argument och råd att ge.

Träning främjar också en bättre sömn, vilket leder till en snabbare insomningen och en djupare sömn. ”Vi vet att när vi sover bättre drabbas vi av färre skador. Så genom att sova mer än åtta timmar har studier visat att barn har 50 % färre skador”.

22 minuter om dagen, 150 minuter i veckan – daglig träning minskar hälsorisken vid stillasittande

Sagelv påpekade att de 22 minuterna av fysiska aktivitet om dagen resulterar i de 150 minuter per vecka som WHO rekommenderar.

”Vår studie fann att individer som gjorde mer än 22 minuters måttlig till intensiv fysisk aktivitet per dag inte hade någon ökad risk för att dö genom mer stillasittande tid. Detta motsäger WHO:s rekommendation att överskrida 150-300 minuter av måttlig till intensiv fysisk aktivitet per vecka vid hög stillasittande tid”, sa han.

När det gäller att överskrida 22 minuter om dagen, noterade Dr Sagelv:

”Det verkar inte finnas någon övre gräns där det inte ger några hälsofördelar. Men i de högre nivåerna, cirka 60-120 minuter per dag, verkar riskminskningen plana ut något, särskilt för dem som är mycket stillasittande.

Människor behöver inte genomföra 22 minuters aktivitet vid ett tillfälle under dagen, enligt Zaslow. Det går även bra att ta 10 minuter här och 15 minuter där, vilket också kan vara lättare för vissa att få in i sina hektiska liv.

”Ur folkhälsoperspektiv är det viktigt att komma ihåg att det är bättre att göra någon fysisk aktivitet dagligen än att inte göra någon alls. Även om man inte når målet är det bättre att göra lite, säger Dr Ding.

Medical News Today

British Journal of Sports Medicine

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Betydelsen av hälsosam kost och livsstil hos 100-åringar

Betydelsen av hälsosam kost och livsstil hos 100-åringar

I denna genomgång av kost och livsstilsförändringar hos hundraåringar, tittade man efter faktorer som bidrar till en längre förväntad livslängd och ett långt hälsosamt liv. Man fann starka bevis för att både kost- och livsstilsförändringar är avgörande för att leva länge och framför allt för att nå hundraårsgränsen.

1. Förväntad livslängd och ett långt och hälsosamt liv

Den förväntade livslängden när vi föds och ett långt hälsosamt liv (”longevity”) är etablerade indikatorer på en befolknings hälsa och den ekonomiska och sociala utvecklingen i ett land.

Livslängden har ökat avsevärt sedan föregående århundrade. En person född 2014 förväntas att leva i genomsnitt 25 år längre än en person född 1900. 

År 1950 förväntades kvinnor leva till 71 års ålder och män till 66 år. Till 2014 hade medellivslängden ökat till 81 år för kvinnor och 76 år för män. Vad som är mer anmärkningsvärt är att andelen hundraåringar har ökat snabbare än vad medellivslängden har gjort och har fördubblats under de senaste tjugo åren.

Den här artikeln undersöker vilken betydelse kosten och livsstilen har för dom som lever tills dom är hundra år.

2. Viktiga faktorer för livslängden förutom kost och livsstil

Socioekonomisk utveckling, särskilt fler och bättre jobb och högre inkomster och tillhörande förbättringar av arbetsvillkor och utbildning, framsteg inom medicinsk teknik, vatten och sanitet samt massvaccination, och den utbredda tillgången på antibiotika har avsevärt minskat antalet dödsfall orsakade av infektionssjukdomar, särskilt bland spädbarn och barn, vilket ökar den förväntade livslängden.

Dessutom har tekniska genombrott inom vården för att behandla och förebygga hjärt-kärlsjukdomar och diabetes också bidragit till att förebygga tidiga dödsfall och förlänga den förväntade livslängden.

Vid 50 års ålder står de tre sjukdomarna – infektioner, hjärt-kärlsjukdom och diabetes – tillsammans för 23,7 färre förväntade levnadsår för kvinnor och 23,5 år för män om dom inte har anammat en hälsosam livsstil utan riskfaktorerna rökning, normal kroppsvikt, fysisk aktivitet, måttligt alkoholintag och bra kost. 

3. Hur mycket kunskap och hur mycket betydelse har naturen för ett långt hälsosamt liv?

En av huvudorsakerna till ett hälsosamt åldrande har att göra med den genetiska signaturen som är specifik för hundraåringar och som skiljer sig från åttioåringar som inte har dessa extraordinära egenskaperna.

Forskare har identifierat femtio gener med potential att reglera genprocesser och livslängd, och med starka bevis för vilken betydelse DNA-skador har på den förväntade livslängden. Genernas bidrag har grovt uppskattats till mellan 20% och 40%. Detta beror delvis på deras roll i metabola funktioner, inklusive insulinkänslighet och hälsosammare nivåer av blodfetter samt ärftlig immunitetsprofil.

Förutom bidraget från generna (20–40%), tycks diet och livsstil avsevärt bidra till ökad livslängd och den bestående fysiska funktionen för hundraåringar.

4. Betydelsen av hälsosam kost och livsstil hos hundraåringar

Vi förutsätter att en hälsosam kost och livsstil i kombination med att ha ett socialt nätverk och att leva i en sund livsmiljö kan interagera med generna och påverka vår hälsa och livslängd.

De så kallade blå zonerna – områden kända för att ha en hög förekomst av hundraåringar – är utspridda över hela världen, men de har vissa saker gemensamt: hälsosam kost, fysisk aktivitet (fritidssysselsättning eller dagliga fysiska aktiviteterna), ett starkt socialt nätverk och hälsosamma vanor och ett meningsfullt syfte i livet. 

Vid en undersökning av personer på Okinawa (Japan), var långvarig kalorirestriktion associerad med ökad livslängd och hälsosamt åldrande. Bevisen är starka och särskilt kosten har signifikant påverkat att man inte insjuknar i hjärt-kärlsjukdomar, eller i vissa former av cancer och diabetes. 

Det finns starka bevis för att medelhavsdieten har signifikanta effekter på att förebygga allvarliga komplikationer och dödsfall bland patienter med kardiovaskulär sjukdom. Intag av frukt och grönsaker kopplas till lägre risk för att dö.

Kosten är den viktigaste faktorn för sammansättningen, mångfalden och rikedomen av tarmmikrobiotan (mikroorganismerna i tarmen). Studier av tarmmikrobiotan hos hundraåringar har påvisat en speciell ”longevity” profil. Det är viktigt att undersöka hundraåringarnas genetiska, miljömässiga och kulturella bakgrunder, för att reda ut hur det mikrobiella ekosystemet i tarmen kan bidra till att förbättra äldre människors hälsa. Mikrobiomet är starkt förknippat med många livsstilsmarkörer, särskilt för kost och fysisk aktivitet.

Det finns också vetenskapliga bevis som stärker de positiva effekterna av träning på den fysiska kapaciteten och livslängden hos väldigt gamla människor. Att utföra fysisk aktivitet har i gruppen äldre visat sig vara associerat med 27% lägre risk för dödlighet jämfört med ingen fysisk aktivitet.

5. Slutsatser – hälsosam kost och livsstil hos 100-åringar

Nästan alla över 60 år drabbas av en kronisk sjukdom/tillstånd, från grå starr till komplexa hjärtproblem. Så hur kan vi identifiera vilka som är friska? 

I en nyligen genomförd studie visade ”hundraåringar generellt sett lägre sjuklighet och lägre belastning på både primärvård och sjukhusvård än åttioåringar och yngre, vilket tyder på ett bättre hälsotillstånd”. 

I en åldrande befolkning, både med ett ökande antal hundraåringar och en växande grupp med livsstilssjukdomar, måste hälsofrämjande åtgärder rikta in sig på att motivera individer att anta hälsosamma vanor som träning, meditation, en balanserad kost och social interaktion. Ur medicinsk synvinkel slipper hundraåringar inte undan fysiologisk nedgång eller åldersrelaterade sjukdomar, men det händer långt senare i deras liv.

Nutrients

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Hälsosamma vanor kan addera många år till livet

Hälsosamma vanor kan addera många år till livet

 • Denna observationsstudie beräknar att personer som anammar 8 hälsosamma vanor i medelåldern kan förlänga sitt liv.
 • Några av dessa hälsosamma vanor är en god sömn och att inte röka.
 • Män som tar till sig alla åtta hälsovanorna vid 40 års ålder uppskattas kunna leva i genomsnitt 24 år längre än män som inte förändrar några vanor.
 • Med samma förutsättningar uppskattas kvinnor leva i genomsnitt 23 år längre än de som inte tar till sig de hälsosamma vanorna. 

Forskarna använde data från medicinska journaler och frågeformulär från 719 147 personer registrerade i Veterans Affairs Million Veteran Program (MVP), ett hälsoforskningsprogram för mer än en miljon amerikanska veteraner och som är utformat för att hjälpa forskare att studera hur gener, livsstil, militära erfarenheter och olika typer av exponering påverkar hälsan och välbefinnandet.

Xuan-Mai T. Nguyen, specialist i hälsovetenskap vid Department of Veterans Affairs och medicinstudent vid Carle Illinois College of Medicine i Illinois, USA, presenterade studien vid Nutrition 2023, den årliga sammankomsten för American Society for Nutrition i Boston, Massachusetts.

De åtta vanorna är:

 • fysisk aktivitet
 • inte röka
 • inte stressa
 • äta en bra kost
 • inte för mycket alkohol och inte för ofta
 • god sömn
 • upprätthålla positiva sociala relationer
 • inte missbruka opioider (i USA anses det pågå en ”opiod epidemi”)

Vilka vanor kan leda till en betydligt längre livslängd?

Datan som användes för studien samlades in mellan 2011 och 2019. Den innehöll amerikanska veteraner mellan 40 och 99 år. Över 30 000 deltagare dog under uppföljningen.

”Vi tittade på dödlighet av alla orsaker och livslängd i den här studien med hjälp av beräkningsmodeller, och beräknade livslängden för manliga veteraner och kvinnliga veteraner separat”, förklarade Nguyen.

Veteraner som anammade alla åtta vanorna hade en 13% minskning av dödsfall oavsett orsak jämfört med de som inte tog till sig någon av de åtta vanorna.

Man fann att män som hade förändrat till alla åtta hälsosamma vanorna vid 40 års ålder kunde förväntas leva 24 år längre i genomsnitt än män som inte tog till sig någon av vanorna. Motsvarande för kvinnorna visade att de kunde förväntas leva i genomsnitt leva 23 år längre jämfört med de som inte förändrade sitt liv till någon av de hälsosamma vanorna.

Budskapet att ta med: Veteraner som gör en måttlig förändring till en hälsosammare livsstil i medelåldern kan förlänga sin förväntade livslängd”, betonade Nguyen.

Forskarna fann att låg fysisk aktivitet, opioidanvändning och rökning hade den största inverkan på en individs livslängd. Under studieperioden var dessa vanor associerade med en 30 % till 45 % högre risk för att dö.

Stress, överdriven alkoholkonsumtion, dålig kost och dålig sömn var kopplat till cirka 20-30 % ökad av risk för att dö under studieperioden. I jämförelse var bristen på positiva sociala relationer associerad med en 5% ökad risk för dödsfall.

Psykisk hälsa spelar sannolikt en roll i den förväntade livslängden. ”Vi har aldrig tidigare mätt hur ett liv med ångest eller depression är förknippat med dödlighet. I denna studie lärde vi oss att det var associerat med 8% ökad risk för för tidig död. Den här studien och våra resultat har fått oss att tänka om hur vi kan styra framtida forskning för att integrera psykosociala faktorer effektivare, sa Nguyen.

Förebygg kronisk sjukdom för att öka livslängden

Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA, är kroniska sjukdomar, såsom hjärtsjukdomar och diabetes, de främsta orsakerna till dödsfall och funktionsnedsättning i USA.

”Dessa så kallade ”Icke-smittsamma” kroniska sjukdomar är förknippade med över 80% av all sjukvårdskostnad”, enligt Nguyen.

Att leva med en kronisk sjukdom är kostsamt och en börda för både individer och samhället. Studier har funnit att cirka 90 % av diabetes, 80 % av kranskärlssjukdomar och 70 % av dödligheten i hjärt-kärlsjukdom kan tillskrivas ohälsosamma livsstilsvanor.

Livsstilsmedicin är en specialitet som fokuserar på att förebygga kroniska sjukdomar.

”Livsstilsmedicin ger en potentiell möjlighet för att förändra spiralen av ständigt ökande sjukvårdskostnader till följd av receptbelagda mediciner och kirurgiska ingrepp,” säger Dr. Nguyen. ”Vi valde att titta på livsstilsfaktorer bland veteraner som deltar i Million Veteran Program (MVP) eftersom det är en unik möjlighet att bättre förstå och förändra en specifik population av människor som har ägnat sig åt militärtjänst.”

Dr. Yanping Li, en forskare vid institutionen för nutrition vid Harvard T.H. Chan School of Public Health och en medförfattare till studien, och som även var medförfattare till en studie från 2018, där man undersökte effekterna av att upprätthålla fem hälsosamma vanor – äta en hälsosam kost, regelbunden träning, hålla en hälsosam kroppsvikt, inte dricka för mycket alkohol och att inte röka – och konstaterade att de som förändrade och upprätthöll dessa goda vanor kunde addera mer än ett decennium till livet.

Forskarna kunde i den nya studien lägga till tre nya hälsosamma vanor eftersom informationen som MVP samlar in är så omfattande.

Det är aldrig för sent att byta till hälsosamma vanor

Man kan uppnå vinster och fördelar även om personer inte tar till sig alla åtta hälsosamma vanor.

”Vi blev verkligen förvånade över hur mycket man kunde vinna med en … två … tre … eller alla åtta livsstilsfaktorer!” sa Nguyen.

Dr. William Schaffner, professor i förebyggande medicin och infektionssjukdomar vid Vanderbilt University Medical Center i Nashville, Tennessee, noterade specifikt det i studien. ”Det var imponerande i den meningen att även om du börjar och inte gör allt… så är det fortfarande fördelaktigt”, sa han.

Även om forskningen tyder på att antagandet av hälsosamma vanor i äldre åldrar troligtvis resulterar i mindre uppskattade vinster i förväntad livslängd, är det sannolikt fortfarande fördelaktigt.

”Våra forskningsresultat tyder på att det är viktigt att anta en hälsosam livsstil både för folkhälsan och det personliga välbefinnandet,” sa Nguyen. ”Ju tidigare desto bättre, men även om du gör förändringar i 40- eller 60-årsåldern, är det fortfarande fördelaktigt som vi ser i våra studieresultat!”

Hälsosamma vanor kan addera många år till livet

Läkare har länge rekommenderat patienter att äta rätt och träna regelbundet. Studier som denna ger dom möjlighet att argumentera mer specifikt vilka fördelarna blir med att anta hälsosamma vanor.

”Syftet är att låta både allmänheten och läkaren förstå vilken stor skillnad det blir om man förändrar på det ena eller andra sättet, och att det underlättar när läkaren ska förklara för patienten varför det är så viktigt att anta en hälsosammare livsstil, säger Dr Li.

Resultaten av studien är övertygande, enligt Dr. Schaffner. ”Om du gör alla livsstilsförändringarna och du gör det ganska tidigt, verkar det innebära att du får en avsevärd ökning av din förväntade livslängd,” säger han. ”Vi pratar inte om dagar, veckor, månader eller några år.”

Observationsstudier kan inte fastställa orsakssamband

Nguyen betonade att detta är en observationsstudie.

”Jag tror att en av de viktigaste begränsningarna som folk behöver förstå när de tolkar resultaten av studien är att uppskattningarna är baserade på observationsdata och att orsakssamband kan inte dras utifrån fynden,” säger hon.

”Även om vi noggrant har kontrollerat för störande faktorer, så innebär resultat inte orsakseffekter. Det är viktigt att inte övertolka resultaten med tanke på att de är av observationskaraktär, tillade hon.

Medical News Today

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

10 sätt att förbättra tarmhälsan

10 sätt att förbättra tarmhälsan

Det finns många sätt man kan förbättra sin tarmhälsa på. Bland annat genom att ta probiotika, äta fermenterad mat, konsumera prebiotiska fibrer mm.

Tarmhälsa syftar på balansen av mikroorganismer som lever i magtarmkanalen. Att ta hand om och förbättra tarmhälsan och upprätthålla den rätta balansen mellan mikroorganismerna är avgörande för fysisk och mental hälsa, immunitet mm.

Dessa bakterier, jästsvampar och virus – som det finns miljarder av – kallas också för ”tarmmikrobiomet” eller ”tarmfloran”.

Många av dessa mikrober är positiva för vår hälsa, och vissa är till och med nödvändiga. Andra kan vara skadliga, särskilt när de förökar sig.

I den här artikeln listas 10 vetenskapligt stödda sätt att förbättra tarmmikrobiomet och förbättra den allmänna hälsan.

1. Ta PRObiotika och ät fermenterad mat

För att öka de nyttiga bakterierna i tarmen, eller probiotika som de också kallas, väljer vissa att ta probiotiska kosttillskott.

Dessa kan hittas i hälsokostbutiker, apotek och online.

Vissa undersökningar har föreslagit att intag av probiotika kan stärka en frisk mikrobiom, och att det kan förhindra tarminflammation och andra magtarmproblem.

Fermenterad mat är en naturlig källa till probiotika.

Att konsumera följande livsmedel regelbundet kan förbättra tarmhälsan:

 • fermenterade grönsaker
 • kefir
 • kimchi
 • kombucha
 • miso
 • surkål
 • tempeh

2. Ät PREbiotiska fibrer

Probiotika livnär sig på kolhydrater som inte kan brytas ned, som kallas prebiotika. Denna process leder till att nyttiga bakterier i tarmen förökar sig.

Forskning från 2017 antydde att prebiotika kan hjälpa probiotika att bli mer toleranta för vissa miljöförhållanden, inklusive pH- och temperaturförändringar.

Dom som vill förbättra sin tarmhälsa ska inkludera mer av följande livsmedel i sin kost, vilka är rika på prebiotika:

 • sparris
 • bananer
 • maskrosblad
 • vitlök
 • jordärtskocka
 • lök
 • fullkorn
 • purjolök

3. Ät mindre socker och sötningsmedel

Att äta mycket socker eller artificiella sötningsmedel kan orsaka tarmdysbios, vilket innebär en obalans mellan mikroorganismerna i tarmen.

En djurstudie från 2015 visade att den västerländska dieten, som har högt innehåll av socker och fett, påverkar tarmmikrobiomet negativt. Detta kan i sin tur påverka hjärnan och vårt beteende.

En annan djurstudie rapporterade att det artificiella sötningsmedlet aspartam ökar antalet dåliga bakteriestammar som är kopplade till metabola sjukdomar.

Metabol sjukdom avser en grupp tillstånd som ökar risken för diabetes och hjärtsjukdomar.

Forskning har också visat att när vi människor använder artificiella sötningsmedel så kan det påverka blodsockernivåerna negativt på grund av sötningsmedelns effekter på tarmfloran. Detta innebär att artificiella sötningsmedel kan öka blodsockret trots att det faktiskt inte är ett socker.

4. Minska stress

Att hantera stress är viktigt för många aspekter av hälsan, inklusive tarmhälsan.

Djurstudier har pekat på att psykologiska stressfaktorer kan störa mikroorganismerna i tarmarna, även om stressen bara är kortvarig.

Hos människor kan en mängd olika stressfaktorer påverka tarmhälsan negativt, inklusive:

 • psykisk stress
 • miljöpåverkan, såsom extrem värme, kyla eller buller
 • sömnbrist
 • störning av dygnsrytmen

Vissa stresshanteringstekniker inkluderar meditation, djupandningsövningar och muskelavslappning.

Att träna regelbundet, sova gott och äta en hälsosam kost kan också minska stressnivåerna.

5. Undvik att ta antibiotika i onödan

Även om det ofta är nödvändigt att ta antibiotika för att bekämpa bakterieinfektioner, är överanvändning ett betydande folkhälsoproblem som kan leda till antibiotikaresistens.

Antibiotika är också skadliga för tarmens mikrobiota och immunitet, och viss forskning rapporterar att även 6 månader efter avslutad medicinering saknar tarmen fortfarande flera arter av de nyttiga bakterierna.

Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) så är 30 % av alla antibiotikarecept i USA onödiga. 

Som ett resultat därav så rekommenderar CDC att patienter diskuterar alternativa behandlingar med sin läkare innan man påbörjar en antibiotikakur.

6. Träna regelbundet

Regelbunden träning bidrar till god hjärthälsa och viktminskning och upprätthållande av vikt. Forskning har också visat att det också kan förbättra tarmhälsan, vilket i sin tur kan hjälpa till att kontrollera vikten.

Att träna kan öka bakteriearternas mångfald. En studie från 2014 visade att idrottare hade en större variation av tarmbakterier än icke-idrottare.

Men idrottarna åt också en annan diet än kontrollgruppen, vilket kunde förklara skillnaderna i deras mikrobiom.

Riktlinjerna för fysisk aktivitet för vuxna är 150 minuters träning av måttlig intensitet varje vecka, tillsammans med muskelstärkande aktiviteter två eller fler dagar varje vecka.

7. Få tillräckligt med sömn

Tillräckligt med sömn av god kvalitet kan förbättra humör, kognition och tarmhälsa.

En djurstudie från 2014 visade att oregelbundna sömnvanor och störd sömn kan vara negativt för tarmfloran, vilket kan öka risken för inflammatoriska tillstånd.

Upprätt hälsosamma sömnvanor genom att lägga dig och gå upp vid samma tidpunkt varje dag. Vuxna bör sova minst 7 timmar per natt.

8. Använd alternativa rengöringsmedel

Precis som att antibiotika kan störa tarmmikrobiotan, så kan även desinficerande rengöringsmedel också göra det, enligt resultat från en studie. I en studie från 2018 analyserades tarmfloran hos över 700 spädbarn i åldrarna 3–4 månader. Forskarna fann att de som levde i hem där man använde desinficerande rengöringsmedel minst en gång i veckan hade dubbelt så stor risk att ha högre nivåer av Lachnospiraceae tarmmikrober, en typ som är förknippad med typ 2-diabetes och fetma.

Vid 3 års ålder hade dessa spädbarn ett högre kroppsmassaindex (BMI) än barn som inte exponerades för höga nivåer av desinfektionsmedel.

9. Rök inte

Rökning påverkar tarmhälsa såväl som hjärtats och lungornas hälsa. Det ökar också risken för cancer avsevärt.

En review artikel från 2018 där man tittade på studier som publicerats under en 16-årsperiod, visade att rökning förändrar tarmfloran genom att öka potentiellt skadliga mikroorganismer och minska nivåerna av nyttiga.

Dessa effekter kan öka risken för intestinala tillstånd, såsom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

10. Ät en vegetarisk kost

Studier har visat en signifikant skillnad mellan tarmmikrobiom hos vegetarianer och hos personer som äter kött.

En vegetarisk kost kan förbättra tarmhälsan på grund av att den innehåller höga nivåer av prebiotiska fibrer, och kött innehåller ingen prebiotika.

I en mindre studie på personer med fetma som följde en strikt växtbaserad kost och eliminerade alla animaliska produkter, inklusive kött, mejeriprodukter och ägg, under 1 månad, visade att deltagarna hade lägre nivåer av tarminflammation på grund av förändring av tarmmikroberna. De hade också gått ner i vikt.

Sammanfattning att förbättra tarmhälsan

Att bibehålla en frisk tarm bidrar till bättre övergripande hälsa och immunförsvar.

Genom att göra lämpliga livsstils- och kostförändringar kan människor förändra mångfalden och antalet mikrober i sin tarm till det bättre.

Positiva förändringar som man kan göra inkluderar att ta probiotika, följa en fiberrik växtbaserad kost och undvika onödig användning av antibiotika och även av desinficerande rengöringsmedel.

Andra enkla livsstilsförändringar man kan göra är att ge sig själv tillräckligt med sömn och att träna regelbundet.

Vissa personer bör dock prata med sin läkare innan dom gör några drastiska förändringar av sin kost. Det kan till exempel bero på att personer med colon irritabile (IBS) eller andra medicinska tillstånd, inte kan ta probiotika och kanske inte kan äta en fiberrik eller vegetarisk kost.

Medical News Today

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Recept mot barnfetma: Mer rörelse, mindre skärmtid

Recept mot barnfetma: Mer rörelse, mindre skärmtid

Forskning pekar på att både ökad fysisk aktivitet och mindre skärmtid är viktigt för att förebygga övervikt och fetma hos ungdomar.

Resultat från studien på närmare 6 000 ungdomar i åldrarna 10-14 år tyder på att om en ung person tillbringar mer än 8 timmar om dagen framför en skärm, kanske det inte ens är tillräckligt med viss fysisk aktivitet för att vända den ökade risken för övervikt och fetma.

Och baksidan av myntet, att vara mycket stillasittande kan leda till fetma även utan lång skärmtid.

”Fysisk aktivitet är inte nödvändigtvis motsatsen till stillasittande beteende. Du kan vara både fysiskt aktiv och stillasittande, och vi vet inte riktigt fördelarna med fysisk aktivitet om man tillbringar resten av dagen sittande eller liggande”, säger studiens huvudförfattare Jason M. Nagata, MD, biträdande professor i pediatrik vid University of California, San Francisco, USA. 

En slutsats från studien är att minst 12 000 steg och mindre än 4 timmars skärmtid per dag minimerar riskerna för övervikt och fetma. Även om det kanske inte är realistiskt för många barn, kan läkare överväga att fokusera särskilt på dom med mest skärmtid och lägst aktivitetsnivå, säger Nagata.

”De med minst aktivitet och mest skärmtid tillhör riskgruppen med högst risk för att få fetma och metabolt syndrom. Även om mer aktivitet och mindre skärmtid i allmänhet är bra, är det särskilt viktigt att undvika riktigt lång skärmtid – över 8 timmar per dag, eller riktigt lite fysisk aktivitet – mindre än 6 000 steg. Som doktor bör du vara väldigt tydlig mot dina patienter, och få dom att att förstå att dom måste komma bort från dessa högriskgrupper”, kommenterar han.

Resultaten publicerades i JAMA.

Inga tidigare stöd för lämplig skärmtid

Studien kom till för att täcka upp för kunskapsbristen kring barnfetma i nuvarande guidelines, säger Nagata.

The Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report, släpptes 2018 av Department of Health & Human Services (HHS), vilken rekommenderar 60 minuter av måttlig till intensiv fysisk aktivitet per dag för ungdomar, men ingen rekommendation om skärmtid gavs då eftersom det inte fanns tillräckligt med data.

American Academy of Pediatrics hade tidigare rekommenderat en gräns på högst 2 timmars skärmtid per dag för, men övergav det 2016 till förmån för att istället formulera individualiserade familjeplaner, som exempelvis att fastställa skärmfria tider i hemmet.

Under de senaste 5 åren har andelen amerikanska ungdomar som uppfyller riktlinjerna för fysisk aktivitet minskat till under 25%, och under pandemin till mindre än 10%.

Samtidigt har skärmtiden nästan tredubblats under de senaste decennierna och den ökade dramatiskt under pandemin, säger Nagata.

Fler steg, mindre skärmtid = friskare barn, mindre barnfetma

Studien genomfördes med data från 5 797 ungdomar i åldern 10-14 år från studien Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD). Data analyserades mellan 10 september 2018 och 29 september 2020, vilket överlappar covid-19 pandemin.

Deltagarna, av vilka 35% hade övervikt eller fetma, bar digitala Fitbits stegräknare. Skärmtid, inklusive tv, filmer, videor, videospel, sms och sociala medier, rapporterades via frågeformulär av ungdomarna.

De rapporterade en genomsnittlig skärmtid på 6,5 timmar per dag och i snitt 9 247 steg per dag under 21 dagar.

Baserat på data från tidigare studier kategoriserades antalet dagliga steg som lågt (1 000-6 000), medium (6 001-12 000) eller högt (> 12 000), och daglig skärmtid som lågt (< 4 timmar), medium (> 4 till 8 timmar) och högt (> 8 timmar).

I modeller som inkluderar både skärmtid och stegräkning, var medelhög och hög skärmtid associerade med signifikant högre frekvens övervikt eller fetma, jämfört med en låg skärmtid.

På liknande sätt var ungdomarna i steggrupperna lågt och medium associerade med signifikant högre risk för övervikt/fetma jämfört med de med högt antal steg.

En analys som exkluderade covid-19 pandemin gav liknande resultat.

Bland dom med låg skärmtid var lågt antal steg associerat med högre BMI, men även dom med medium antal steg hade ett högre BMI.

Men bland de med hög skärmtid var det mycket högre BMI ökning oavsett antalet steg. På liknande sätt, bland de med lågt antal steg, ökade även den kortaste skärmtiden BMI.

”I ytterligheterna, om du har mycket låg fysisk aktivitet eller mycket hög skärmtid, så kommer den motsatta positiva parametern inte att kompensera för det, vilket var ett mycket intressant fynd,” säger Nagata.

Medscape

JAMA

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Stroke hos unga vuxna ökar

Kraftig ökning av stroke bland unga

En studie från Oxfordshire, England visar på en kraftig ökning av stroke hos unga vuxna, samtidigt som en andra studie identifierar en liknande trend generellt i höginkomstländer.

Författarna till de två studierna säger att den ”traditionella synen” är att vaskulära riskfaktorer, som högt blodtryck, diabetes och fetma, spelar en ”mindre roll” vid ungas stroke. Men nyare studier har börjat motsäga denna uppfattning, säger de, och framhöll att stroke hos unga är ett växande problem i höginkomstländer.

I studierna, publicerade i JAMA, ville forskarna ha svar på två frågor, den första frågan var: ”Avviker incidensen stroke hos yngre jämfört med äldre personer mellan 2002 till 2018?”

För att försöka svara på denna fråga utförde forskare från Nuffield Department of Clinical Neuroscience vid University of Oxford en prospektiv populationsbaserad incidensstudie, genomförd från april 2002 till mars 2018. Utifrån data från The Oxford Vascular Study inkluderades 94 567 personer registrerade hos husläkare i Oxfordshire. Det man huvudsakliga tittade på var förändringar i incidensen av stroke, Transitorisk Ischemisk Attack (TIA) och andra större vaskulära händelser – hjärtinfarkt, plötslig hjärtdöd och perifera vaskulära händelser – stratifierade efter ålder, kön, etiologi och svårighetsgrad.

Forskarna tog också hänsyn till andra faktorer som livsstil, kontroll av traditionella vaskulära riskfaktorer och könsspecifika orsaker till stroke.

Ökar hos unga, minskar hos äldre

Det förekom 2429 incidenter stroke under studieperioden – medelålder för de drabbade var 73,6 år och 51,3% var kvinnor. Forskarna fann att mellan perioden 2002-2010 och 2010-2018 var det en 67% ökning av incidensen stroke bland vuxna under 55 år och en 15-procentig minskning bland de över 55 år. Den signifikanta ökningen av incidensen för de yngre än 55 år var oberoende av kön, svårighetsgrad av stroke, vilken typ av stroke, och sågs även vid TIA, men inte vid hjärtinfarkt och andra större vaskulära händelser.

Även om TIA och stroke för de yngre än 55 år var signifikant associerade med diabetes, hypertoni, rökning och fetma, påpekade studieförfattarna att den ”signifikanta ökningen” i incidens från 2002-2010 till 2010-2010 observerades även hos individer utan dessa riskfaktorer.

Någon liknande avvikelse i incidens hittades inte för andra vaskulära händelser, som hjärtinfarkt, påpekade de. ”Med tanke på frånvaron av denna skillnad för andra vaskulära händelser behövs ytterligare forskning för att förstå orsakerna till denna skillnad”, säger författarna.

Ökningen var störst i chefsyrken och minst i okvalificerade yrken. Forskarna föreslog att detta kunde förklaras av inverkan av arbetsrelaterad stress, låg fysisk aktivitet och långa arbetstider – där var och en är starkare förknippade med risk för stroke än för hjärtinfarkt.

Dr Angela Hind, direktör för Medical Research Foundation, säger: ”Historiskt har vi tänkt på stroke som något som bara drabbar äldre vuxna, men studier som denna tyder på ett växande problem hos unga vuxna.”

Prevalensen av traditionella vaskulära riskfaktorer hos unga människor med stroke var också hög, säger författarna, och betonade ”vikten av att identifiera och hantera dessa riskfaktorer”.

Ökning av stroke bland unga i höginkomstländer

Den andra frågan som forskarna ville svara på var: ”Vad händer med incidensen stroke hos yngre jämfört med äldre i höginkomstländer under 2000-talet?”

De påpekade att den totala strokeincidensen minskade i höginkomstländer, men att data om trender i incidensen stroke över tid hos individer yngre än 55 år var ”motstridiga”.

För den andra studien – en systematisk översikt och metaanalys – sökte forskarna i PubMed och i EMBASE från starten och till februari 2022, där data från Oxford Vascular Study också inkluderades.

Bland 50 studier fann de att trender i strokeincidensen varierade efter ålder i höginkomstländer, med mindre gynnsamma trender bland yngre jämfört med äldre. De noterad att den minskning av incidensen som observerades hos äldre inte sågs bland yngre. Detta, säger de, betonar det ”brådskande behovet” av att bättre förstå etiologi och förebyggandet av stroke bland yngre personer.

Dr Linxin Li, Medical Research Foundation-stipendiat, University of Oxford, säger: ”Vår studie visar en oroande ökning av strokefall bland unga över hela Oxfordshire, vilket återspeglas av en liknande bild i andra höginkomstländer.”

Dr Angela Hind förklarade att stroke hos unga vuxna kan ha en ”stor inverkan”, och att ekonomiska, sociala och personliga konsekvenser kan vara ”förödande”.

”Mer forskning måste göras för att öka förståelsen för orsakerna till stroke hos unga och de bästa sätten att förebygga det,” säger hon.

”Att fastställa vikten av kända riskfaktorer vid stroke hos unga kommer att bidra till att öka den allmänna medvetenheten om behovet av bättre kontroll”, betonade Dr Li. ”Vi behöver också bättre sätt att identifiera unga människor som löper hög risk för stroke, eftersom nuvarande riskmodeller är baserade på prediktorer för stroke hos äldre”, avslutar hon.

Medscape

JAMA

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Äldre man tränar med PT

Låg fysisk funktion hos äldre kopplad till hjärtbesvär

Nedsatt fysisk funktion är en oberoende riskfaktor för kardiovaskulära incidenter, inklusive kranskärlssjukdom, stroke och hjärtsvikt hos äldre vuxna, enligt nya observationsdata från studien Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) .

”Vi fann att fysisk funktion hos äldre vuxna kan förutsäga framtida kardiovaskulär sjukdom utöver traditionella riskfaktorer för hjärtsjukdomar, oavsett om en individ har en historia av hjärt-kärlsjukdom,” säger en av studiens författare Kunihiro Matsushita, MD, PhD, Division of Cardiology, Johns Hopkins School of Medicine i Baltimore, USA.

Studien publicerades online den 31 augusti i Journal of the American Heart Association.

Att hålla sig i form med åldern

Forskarna analyserade hälsodata som samlats in mellan 2011 och 2013 för 5.570 ARIC-deltagare (medelålder 75 år, 58% kvinnor). De bedömde den fysiska funktionen med hjälp av Short Physical Performance Battery* (SPPB), som mäter gånghastighet, benstyrka och balans.

På basis av resultaten kategoriserades deltagarna i tre fysiska funktionsgrupper: Låg (poäng 0-6, 13% av gruppen), Medel (poäng 7-9, 30% av gruppen) och Hög (poäng 10-12, 57% av gruppen).

Under en medianuppföljning på 7 år inträffade det 930 kardiovaskulära händelser (386 hjärtsjukdom, 251 stroke och 529 hjärtsvikt).

Vuxna med lägre SPPB-poäng hade en högre kumulativ risk för kardiovaskulära incidenter.

Den 5-åriga kumulativa incidensen för kardiovaskulära händelser i Låg- och Medelkategorierna av SPPB-resultaten var cirka tre gånger (23,4%) respektive två gånger (15,3%) högre än i gruppen med Hög SPPB (8,6%).

En 1 poäng lägre SPPB-poäng var associerad med 6-10% högre risk för kardiovaskulära händelser efter justering för potentiellt påverkande faktorer.

I den justerade modellen var risken för kardiovaskulära händelser 47% högre hos de med ”Låg” fysisk funktion och 25% högre hos gruppen med ”Medel” fysisk funktion jämfört med de med ”Hög” fysisk funktion.

För de individuella resultaten var låg fysisk funktion associerad med högre risk för stroke (81%) och hjärtsvikt (33%), men man konstaterade inget signifikant samband för hjärt-kärlsjukdom.

Sambandet noterades genomgående i alla undergrupper, inklusive de med kardiovaskulär sjukdom vid studiens start.

Tillägget av SPPB förbättrade signifikant möjligheterna att bedöma risk för kardiovaskulära händelser utöver de traditionella riskfaktorer hos vuxna oavsett tidigare kardiovaskulära historia, vilket tyder på att SPPB kan vara användbart för att klassificera kardiovaskulär risk hos äldre, säger forskarna.

Meningsfull inverkan på vården? Låg fysisk funktion hos äldre kopplad till hjärtbesvär

”Våra resultat framhäver värdet av att bedöma den fysiska funktionsnivån hos äldre i klinisk praxis”, säger Xiao Hu, MHS, vid avdelningen för epidemiologi vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

”Förutom hjärthälsa löper äldre högre risk för fall och handikapp,” tillade Hu. ”Bedömningen av fysisk funktion kan också informera om risken för dessa tillstånd hos äldre.”

Jonathan Halperin, MD, kardiolog vid Mount Sinai Heart, och professor i medicin (kardiologi) vid Icahn School of Medicine vid Mount Sinai i New York City, USA säger att ”det är känt att kardiorespiratorisk kondition är en viktig prediktor för kardiovaskulär risk, men det är en av få fysiologiska riskfaktorer som är subjektivt utmanade men inte objektivt bedömda i rutinmässig klinisk praxis.”

I den här studien, noterade Halperin, fann forskarna att ett batteri av fysiska prestationsbedömningar, inklusive test av gång, benstyrka och balans, förbättrade kardiovaskulär riskförutsägelse.

* Short Physical Performance Battery (SPPB) består av 3 komponenter: 5 upprepade knäböj till stol och tillbaks till stående, 3 stående balansövningar samt rask gång en kort sträcka.

Medscape

Journal of the American Heart Association

Två personer som joggar

Fysisk aktivitet minskar risk för hjärtsvikt

Att genomföra 150 till 300 minuter (2,5 – 5 timmar) av måttlig fysisk aktivitet, eller 75 till 150 minuter av mer kraftfull aktivitet varje vecka är associerat med en lägre risk för hjärtsvikt, oberoende av kliniska, sociodemografiska och livsstilsfaktorer, enligt en brittisk biobankstudie.

Vuxna som registrerade 150 till 300 minuter av objektivt uppmätt måttlig fysisk aktivitet under en vecka, mätt med stegräknare, hade 63% lägre risk för hjärtsvikt, och de som utförde 75 till 150 minuter av kraftig fysisk aktivitet hade 66% lägre risk.

Resultaten, som publicerades den 29 augusti i Circulation, överensstämmer med tidigare studier och speglar de senaste rekommendationerna gällande fysisk aktivitet för vuxna från USA och WHO.

Mer är bättre – till en viss nivå

”Vår studie är den största hittills som utförts med hjälp av aktivitetsarmband för att mäta fysisk aktivitet” berättar Carlos Celis-Morales, PhD, BHF Glasgow Cardiovascular Research Centre, University of Glasgow, Skottland, Storbritannien. ”Nuvarande evidens är huvudsakligen baserade på självrapporterade frågeformulär, vilka är benägna att vara partiska (bias) och därför kan dölja den verkliga kopplingen mellan fysisk aktivitet och risken för hjärtsvikt.”

Teamet analyserade data från 94 739 brittiska (biobanks)deltagare (medelålder 55 år, 40% män) som inte hade diagnostiserats med hjärtsvikt eller som tidigare inte hade haft en hjärtinfarkt.

Efter justering för ålder, kön, etnicitet, utbildning, rökning, socioekonomi, BMI, midje-höftmått och intag av frukt/grönsaker, rött kött, processat kött, fet fisk och alkohol, så hade de som motionerade 150 till 300 min/vecka av måttlig fysisk intensitet och 75 till 150 min/vecka av kraftigare fysisk intensitet en lägre risk för hjärtsvikt jämfört med de som inte utförde någon måttlig till kraftig fysisk aktivitet.

Deltagare som utförde mer fysisk aktivitet var i allmänhet yngre, i större utsträckning kvinnor, akademiker, var mindre benägna att röka, åt mer frukt och grönsaker och mindre rött och processat kött. De hade också lägre BMI, färre hade högt blodtryck, typ 2-diabetes eller tog kolesterolsänkande statiner.

Den lägsta risken för hjärtsvikt uppnåddes vid 600 min/vecka av måttlig fysisk aktivitet och därefter planade det ut.

Dessutom var sambandet mellan kraftig intensitet av fysisk aktivitet och hjärtsvikt något omvänt, med en potentiellt mindre riskreduktion vid 150 min/vecka eller mer.

Författarna drar slutsatsen, ”Nuvarande rekommendationer för kraftig intensiv fysisk aktivitet bör uppmuntras men den bör inte ökas. Däremot kan ökad måttlig intensiv fysisk aktivitet vara fördelaktigt även bland dem som uppfyller nuvarande rekommendationer.”

Celis-Morales tillade, ”Även om rekommendationerna är mycket tydliga, är låga nivåer av fysisk aktivitet i befolkningen mer kopplat till hur individer kan få fysisk aktivitet att passa in i sina hektiska rutiner, än att inse vilken mängd fysisk aktivitet som man behöver. Att tillämpa tekniker för beteendeförändring för att främja och upprätthålla nivåer av fysisk aktivitet rutinmässigt är mycket viktigt.”

Läkare ombord? – Fysisk aktivitet minskar risk för hjärtsvikt

”Vi måste förbättra läkarutbildningen och kunskapen kring recept på fysisk aktivitet,” säger Celis-Morales. ”Såvitt vi vet har träningsrecept inte varit en nyckelkomponent i deras medicinska utbildning. Incitament kan vara ett sätt att ta itu med motvilja bland läkare, även om incitamenten (måste) vara kopplade till ett sammanhanget.”

Charles German, MD, biträdande professor i medicin vid kardiologiska sektionen vid University of Chicago, Illinois, USA, som inte var involverad i studien, underströk också behovet av kunskap och handling hos läkarna.

”Läkare skulle ha stor nytta av mer utbildning i fördelarna med fysisk aktivitet, vilket skulle leda till bättre rådgivning och patientvård”, säger German, som sitter i American Heart Association Lifestyle and Cardiometabolic Health Council Committee. ”Läkare måste absolut ta på sig att utbilda och främja fysisk aktivitet bland sina patienter med alla till buds stående medel.”

”Medan det är känt att måttlig till intensiv fysisk aktivitet är förknippad med minskningar av hjärt-kärlsjukdomar, så är även lätt intensiv fysisk aktivitet det”, tillade han. ”Läkare bör inte bortse från det faktum att även lättare intensiv fysisk aktivitet kan minska risken för hjärtsvikt och andra sjukdomar.”

Medscape

Circulation

Två kvinnor som går en rask promenad

Är 112 det nya 10 000? Steg och risk för demens

En ledarartikel skriven av Elizabeth M. Planalp, Wisconsin Alzheimer’s Disease Research Center, Department of Medicine, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, Madison, USA.

Demens ökar som den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos äldre. Eftersom världens befolkning av barn födda efter andra världskriget, i dagligt tal kallad ”baby boomer generation”, kommer förekomsten av demens troligen att fördubblas under de kommande 20 åren vilket gör att förebyggande insatser är avgörande för ett hälsosamt liv. Tidiga förebyggande åtgärder och insatser är nödvändiga för att hejda uppkomsten av demens i medelåldern och senare i livet, och med ökad uppmärksamhet på modifierbara riskfaktorer som fysisk aktivitet, fetma, kost och socialt engagemang.

I samma nummer som denna ledare tar del Pozo Cruz och kollegor upp en viktig men outredd koppling mellan dagliga steg och incidensen demens. Rapporten använder data från UK Biobank, en kohortstudie av cirka 500 000 vuxna i Storbritannien. Dagligt antal steg, mätt med stegräknare, från 78 430 personer i åldrarna 40 till 79 år och inkluderade mätningar för totalt antal steg per dag, samt om stegen var ”obetydliga” (<40 steg/min), målmedvetna ( ≥40 steg/min), och topp 30-minuters intensitet (genomsnittliga steg/min registrerade för de 30 högsta, men inte nödvändigtvis på varandra följande, minuter av dagen). Incidensen demens registrerades nästan 7 år senare från medicinska journaler och register av döda. Efter att ha kontrollerat för ålder, kön, etnicitet, utbildning, socioemotionellt status, rökning, alkohol, diet, medicin, sömn, historia av hjärt-kärlsjukdomar och dagar med stegräknare, gav resultaten att vuxna som gick cirka 3 800 steg per dag var 25% mindre benägna att utveckla demens och vuxna som tog cirka 9 800 steg per dag hade en 50% minskning av sin demensrisk, men med begränsade fördelar över 9 800 steg. Notera att de största minskningarna av risken för demens var förknippade med att ta cirka 6 300 kraftfulla steg per dag (57% minskning i risk) och med en topp 30-minuters intensitet på 112 steg/min (62% minskning i risk). Sammanfattningsvis spelar det totala antalet steg som tas på en dag och intensiteten av dessa steg, roll för att minska risken för demens.

I denna artikel diskuterar vi två huvudrön av intresse från studien. För det första var det optimala antalet steg för att minska förekomsten av demens med minst 25% markant lägre än den populära rekommendationen på 10 000 steg per dag, och för det andra, att intensiteten av steg, mer än bara antalet steg, är en potent leverantör av fördelarna med att gå. Sedan reflekterar vi över konsekvenserna av att ha identifierat ett så lättillgängligt förebyggande sätt för att minska förekomsten av demens senare i livet.

Vi vet att ett ökat antal steg under dagen minskar risken för dödlighet, även om resultaten av intensiteten i de steg som tas är varierande och kan skilja sig åt mellan män och kvinnor. I den aktuella studien (se länk ovan) var det optimala antalet steg för att halvera utvecklingen av demens endast nominellt lägre än det populära gränsvärdet på 10 000 steg, vilket lägger tyngd till detta allmänt rekommenderade riktmärke. Det minimala antalet dagliga steg som krävs för att sänka risken för demens med 25% var dock bara 3 800, ett antal som potentiellt är mycket mer uppnåeligt för en åldrande befolkning. Dessutom försvagades fördelarna med fler steg, och till och med, med ett omvänt resultat utöver de optimala antalet steg på cirka 9 800 steg. Det är tänkbart att lägre antal steg under vissa förhållanden kommer att räcka för att dra liknande fördelar som de rekommenderade 10 000 stegen per dag.

Är 112 det nya 10 000? Steg och risk för demens

Förmodligen var ett nyckelfynd som del Pozo Cruz och kollegor överraskande nog inte diskuterade i detalj, att en högre stegintensitet – ”bara” 112 steg/min under en 30-minuter – hade störst inverkan på att minska förekomsten av demens i denna grupp (62% vs 50% riskreduktion för 9 800 dagliga steg), och att denna observation gjordes i analyser som också justerade för totalt antal steg. Medan 112 steg/min är en ganska rask takt, är ”112” möjligen ett mycket mer lättillgängligt och mindre skrämmande mål att nå för de flesta individer, än ”10 000”, särskilt om man har varit fysiskt inaktiv. Som författarna bekräftade var den 30-minuters perioden de undersökte inte i följd, vilket begränsar styrkan i bevisen något. Men, i likhet med deras identifiering av optimala och minimala doser för dagliga steg, skulle det ha varit informativt om de också hade genomfört analyser som försökte förstå om 30 minuters promenad med 112 steg/min var nödvändig, eller om individer som endast bibehöll sådan intensitet i låt säga 10 minuter också uppnådde liknande fördelar.

Åldersspannet för de som ingick i denna studie (40-79 år) var ganska brett och, särskilt med tanke på den relativt korta uppföljningen (cirka 7 år), kanske inte är helt optimalt för att undersöka utfallet av demens. Till exempel kan en 50-åring som följts till 57 års ålder ha förblivit kognitivt välbehållen vid den tidpunkten bara för att utveckla demens under nästa decennium av sitt liv, och en sådan information skulle inte ha fångats av studien. I en annan studie på vuxna i Storbritannien utvecklade faktiskt endast 0,098% demens mellan 45 och 64 år, vilket tyder på att åldersintervallet och relativt kort uppföljning i den aktuella studien kan vara suboptimal för dessa undersökningar. Det skulle också ha varit av stort intresse att överväga specifika demensresultat (t.ex. Alzheimers sjukdom eller vaskulär demens) eftersom sådan information skulle ha främjat större specificitet i resultaten. På samma sätt, med tanke på den kända könsskillnaden i både fysisk aktivitet och demens, skulle analyser som stratifierats efter kön ha varit extremt värdefulla även om de visade att fynden var oföränderliga mellan könen. Sådana nyanserade analyser skulle vara särskilt viktiga för att flytta träningsvetenskapen in på arenan för personlig medicin, och hjälpa oss att bättre förstå vad som fungerar för vem (ex kvinnor), under vilket tillstånd (ex medelåldern) och i vilket syfte (ex förebygga vaskulär demens). Ändå ska författarna berömmas för den rigorösa kvalitetskontroll som genomförts i studien, inklusive justering för många potentiella påverkansfaktorer som kost, sömnkvalitet, utbildning, tobaksanvändning och hjärt-kärlsjukdomar. Ett sådant noggrant tillvägagångssätt stärker vår tilltro till att fysisk aktivitet, och i synnerhet promenader, kan fördröja uppkomsten av demens och därigenom mildra de enorma ekonomiska, sociala och psykologiska bördorna som är förknippade med denna sjukdom.

Sammanfattningsvis, även om vi håller med författarna om att deras fynd inte ska tolkas som att de visar ett orsakssamband mellan stegräkning och incident demens, kan man inte längre bortse ifrån de växande bevisen som stödjer fördelarna med fysisk aktivitet för att bibehålla optimal hjärnhälsa. Det är hög tid att hantera fysisk inaktivitet som en rutinmässig del av ett primärvårdsbesök för äldre. Med målet att hjälpa patienten att utveckla eller uppdatera planen för att förebygga sjukdomar och funktionshinder skulle det årliga hälsobesöket vara ett idealiskt redskap för ett sådant samtal, och denna rapport från del Pozo Cruz och kollegor erbjuder hälsovårdens personal flera användbara, konkreta rekommendationer. Och för området träning och neurovetenskap är ett viktigt nästa steg i utvecklingen att avslöja de potentiella mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk aktivitet och risken för demens, ett område som vår grupp aktivt undersöker.

JAMA