Nyhetsbrev

Tarmmikrobiomet och koloncancer

18 oktober 2023 Medscape
21 november 2023

Personer med precancerösa kolonförändringar visar signifikanta skillnader i sitt tarmmikrobiom (jämfört med befolkningen), upp till 5 år innan förändringarna utvecklas till cancer, enligt en analys (över 22 år) av studien the Dutch Microbiome Project.

Fynden tyder på en möjlig roll för tarmmikrobiotan för utvecklingen av kolorektala förändringar och cancer, säger forskaren Ranko Gacesa, PhD, Institutionen för gastroenterologi, University of Groningen, Nederländerna, som presenterade resultaten vid United European Gastroenterology Week (UEG) 2023.

”Det betyder också att tarmbakterier kan bidra till en förbättring av dagens fekala tester för att upptäcka kolorektala polyper, och till och med att behandlingar bestående av mikrobiommodulering kan spela en roll för att förebygga kolorektal cancer”, säger Gacesa, som vann pris för studien.

Tarmmikrobiomet är känt för att vara kopplat till kolorektal cancer; i synnerhet har bakterierna Bacteroides fragilis och Alistipes finegoldii visat sig orsaka kolorektal cancer i musmodeller, förklarade Gacesa.

I den aktuella studien tittade man på vilken potential tarmmikrobiomet hos människor kan ha för upptäckten av precancerösa kolonförändringar. Det invasiva Fekala Immunokemiska Testet (FIT), har visat sig resultera i ett stort antal falskt positiva resultat, vilket leder till många onödiga koloskopier.

”Det har beräknats att vid användning av en fekal mikrobiotaanalys (analys av tarmbakterier i avföringen) i kombination med FIT i det tidiga skedet för att förutspå kolorektal cancer, resulterar i en hög frekvens sant-positiva resultat och lägre antal falskt-positiva”, säger Gacesa. ”På detta sätt kan vi minska andelen falskt positiva med cirka 50%.”

”Vi vill helst inte upptäcka cancern när den redan är utvecklad och svår att behandla. Vi strävar efter att upptäcka den så tidigt som möjligt”, säger han.

Analys med hjälp av holländska databaser

För att bestämma förhållandet mellan kolorektal cancer och tarmmikrobiomet, genomförde de holländska forskarna en analys från år 2000 till 2022, och tittade på om cancern förändrar tarmmikrobiomet, samt om förändringar i mikrobiomet bidrar till utvecklingen av precancerösa förändringar och kolorektal cancer.

De använde data från det holländska screeningprogrammet för kolorektal cancer, som omfattar FIT-resultat hos personer i åldern 55 år och äldre, och koloskopi om det genomfördes. Kolonbiopsier registrerades. Dessa kopplades sedan till Dutch microbiome project med data baserade på fekala prover från 8208 personer tagna mellan 2012 och 2015.

”Detta gjorde det möjligt för oss att koppla sammansättning av tarmmikrobiom och funktioner, till en detaljerad histologisk information om precancerösa förändringar och kolorektal cancer, inklusive när lesioner upptäcktes i förhållande till fekal provtagning och analys av tarmmikrobiomet,” förklarade Gacesa.

Analysen fastställde sammansättning, funktion och genomiska profiler av tarmmikrobiota hos deltagare som utvecklade precancerösa kolorektala förändringar före fekal provtagning från 2000 till 2015, och hos de deltagare som utvecklade förändringar efter fekal provtagning, mellan 2015 och 2022. Typ och storlek av förändringar noterades. Kontrollgruppen inkluderade 2123 individer från den allmänna befolkningen med normala koloskopifynd.

Fler precancerösa förändringar hittade efter fekal provtagning

Det fanns fler fall av precancerösa förändringar efter fekal provtagning, rapporterade Gacesa.

Före fekal provtagning hade 219 deltagare förändringar i kolon, inklusive låggradig dysplasi, höggradig dysplasi och tandade polyper och 26 fall av kolorektal cancer. Totalt 315 deltagare utvecklade olika kolonförändringar efter fekal provtagning, med totalt 29 fall av kolorektal cancer.

När forskarna tittade på mångfalden av mikrobiom (mikroorganismer i tarmen) hos personer med precancerösa kolonförändringar 1 till 5 år före fekal provtagning, fann de att mångfalden var lägre jämfört med hos kontrollgruppen. Mångfalden minskade också hos deltagare som utvecklade kolonförändringar efter provtagning.

Mikrobiomets sammansättning och funktion var olika mellan patienter med redan existerande förändringar och hos de som kom att utveckla förändringar i framtiden, och den varierade också beroende på typ av förändring.

Tarmmikrobiomet och koloncancer

”Vi såg en minskning av vissa goda bakterier, inklusive Faecalibacterium, både hos de med aktuella förändringar och hos de som utvecklade förändringar i framtiden. Vi såg också en massiv topp i Alistipes finegoldii hos dem som hade kolorektal cancer, vilket starkt tyder på att det är nära kopplat till kolorektal cancer”, berättade Gacesa.

Bland bakteriearter kopplade till den framtida utvecklingen av precancerösa förändringar var de från familjen Lachnospiraceae och släktena Roseburia och Eubacterium. Mikrobiomsammansättningen hade en måttlig förutbestämmande potential för framtida förändringar och kolorektal cancer.

”Precancerösa förändringar är kopplade till tarmmikrobiomet,” sa Gacesa. ”Adenom – både redan existerande (före fekal provtagning) och de som kom efter fekal provtagning – är signifikant kopplade till mikrobiomets sammansättning.”

Medscape

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

5 tips för en frisk mage

Next Story

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Latest from Övrigt

Tidig cancerdebut: Snabbt åldrande kan vara orsaken

Nya studier visar att tidig cancerdebut hos vuxna under 50 år ökar, men man är inte helt säker på vad orsaken till det beror på. Nu antyder en studie att ett accelererat biologiskt åldrande kan ligga bakom tidig cancerdebut.…

Tarmfloran och atopiskt eksem

Atopisk dermatit, eller eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Allt mer forskning pekar på att tarmmikrobiomet kan påverka eksem. Med andra ord, vad som händer i tarmen kan avgöra vad som sker på huden.…

Är telomerer nyckeln till lång livslängd?

Telomerer är "höljena" i änden av kromosomerna och har förknippats med lång livslängd. En ny studie antyder att långa telomerer kan öka risken för sjukdom. Så är långa telomerer nyckeln till ett långt och friskt liv eller bör vi leta…