Nyhetsbrev

Risker med en oregelbunden menstruationscykel

30 september 2020 The BMJ
9 november 2020

Abstrakt

Målsättning

Att utvärdera om en oregelbunden eller lång menstruationscykel över livet, är förknippade med risk för en för tidig död (ålder <70 år).

Deltagare

79.505 kvinnor som före klimakteriet som inte hade kardiovaskulär sjukdom, cancer eller diabetes och som rapporterade en normal längd och regelbundenheten av sin menstruationscykel när de var i åldrarna 14-17 år, 18-22 år och 29-46 år.

Resultat

Under 24 års uppföljning dokumenterades 1.975 för tidiga dödsfall, inklusive 894 i cancer och 172 i hjärt-kärlsjukdom. Under uppföljningen var det fler kvinnor som dog i gruppen som rapporterade att de alltid hade oregelbundna menstruationscykler, än kvinnor som hade regelbundna cykler i samma åldersintervall. På liknande sätt var kvinnor som rapporterade att deras vanliga menstruationscykel var 40 dagar eller mer i åldrarna 18-22 år och 29-46 år mer benägna att dö för tidigt än kvinnor som rapporterade en vanlig cykellängd på 26-31 dagar i samma åldersintervall. Dessa samband var tydligast för dödsfall i hjärt-kärlsjukdom. Den högre dödligheten i samband med långa och oregelbundna menstruationscykler var något starkare bland rökare.

Slutsats – Risker med en oregelbunden menstruationscykel

Oregelbundna och långa menstruationscykler i tonåren och vuxenlivet är förknippade med en större risk att dö i förtid (<70 år). Detta samband är också något starkare bland kvinnor som röker.

The BMJ

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Veganer hade bättre syreupptagning och uthållighet än allätare

Next Story

Är mjölk bra för hälsan?

Latest from Övrigt

Tidig cancerdebut: Snabbt åldrande kan vara orsaken

Nya studier visar att tidig cancerdebut hos vuxna under 50 år ökar, men man är inte helt säker på vad orsaken till det beror på. Nu antyder en studie att ett accelererat biologiskt åldrande kan ligga bakom tidig cancerdebut.…

Tarmfloran och atopiskt eksem

Atopisk dermatit, eller eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Allt mer forskning pekar på att tarmmikrobiomet kan påverka eksem. Med andra ord, vad som händer i tarmen kan avgöra vad som sker på huden.…

Är telomerer nyckeln till lång livslängd?

Telomerer är "höljena" i änden av kromosomerna och har förknippats med lång livslängd. En ny studie antyder att långa telomerer kan öka risken för sjukdom. Så är långa telomerer nyckeln till ett långt och friskt liv eller bör vi leta…