Nyhetsbrev

Risker med en oregelbunden menstruationscykel

30 september 2020 The BMJ
9 november 2020

Abstrakt

Målsättning

Att utvärdera om en oregelbunden eller lång menstruationscykel över livet, är förknippade med risk för en för tidig död (ålder <70 år).

Deltagare

79.505 kvinnor som före klimakteriet som inte hade kardiovaskulär sjukdom, cancer eller diabetes och som rapporterade en normal längd och regelbundenheten av sin menstruationscykel när de var i åldrarna 14-17 år, 18-22 år och 29-46 år.

Resultat

Under 24 års uppföljning dokumenterades 1.975 för tidiga dödsfall, inklusive 894 i cancer och 172 i hjärt-kärlsjukdom. Under uppföljningen var det fler kvinnor som dog i gruppen som rapporterade att de alltid hade oregelbundna menstruationscykler, än kvinnor som hade regelbundna cykler i samma åldersintervall. På liknande sätt var kvinnor som rapporterade att deras vanliga menstruationscykel var 40 dagar eller mer i åldrarna 18-22 år och 29-46 år mer benägna att dö för tidigt än kvinnor som rapporterade en vanlig cykellängd på 26-31 dagar i samma åldersintervall. Dessa samband var tydligast för dödsfall i hjärt-kärlsjukdom. Den högre dödligheten i samband med långa och oregelbundna menstruationscykler var något starkare bland rökare.

Slutsats – Risker med en oregelbunden menstruationscykel

Oregelbundna och långa menstruationscykler i tonåren och vuxenlivet är förknippade med en större risk att dö i förtid (<70 år). Detta samband är också något starkare bland kvinnor som röker.

The BMJ

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Veganer hade bättre syreupptagning och uthållighet än allätare

Next Story

Är mjölk bra för hälsan?

Latest from Övrigt

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 och även positiva effekter på sköldkörtelhormoner och livskvalitet hos personer med otillräcklig sköldkörtelfunktion på grund av selenbrist.…

Mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa

Forskare har identifierat att mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa. Man utvecklade en mikrobiell ”signatur” och visade hur ålder och ämnesomsättning kan identifieras i mikrobiomet (tarmfloran).…

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…