Veganer hade bättre syreupptagning och uthållighet än allätare

24 april 2020 European Journal of Clinical Nutrition

Abstrakt

Bakgrund

Bland befolkningen finns det en uppfattning om att en vegansk kost kan vara förknippad med en lägre träningsprestation på grund av bristen på vissa näringsämnen hos veganer. Syftet med den här studien var därför att undersöka uthållighet och skillnader i muskelstyrka mellan veganer och allätare.

Metod

I studien undersöktes 56 unga, friska, fysiskt aktiva kvinnor (ålder: 25,6 ± 4,1 år; kroppsmassindex (BMI): 22 ± 1,9 kg/m2). Deltagarna klassificerades som veganer (n = 28) eller allätare (n = 28) baserat på deras matvanor. Alla deltagare följde antingen en vegansk eller en allätande diet i minst 2 år. Man mätte kroppssammansättning, maximal syreupptagning (VO2 max), ett uthållighetstest (konditionstest), muskelstyrka (ben- och bröstpress) och kostfaktorer.

Resultat

Båda grupperna var jämförbara gällande fysiska aktivitetsnivåer, kroppsmassindex (BMI), procent kroppsfett, kroppskonstitution och muskelstyrka. Veganer hade dock en signifikant högre syreupptagning (VO2 max) (44,5 ml jmf 41,6 ml/kg/min; p = 0,03) och uthållighet i konditionstest (tid till utmattning) (12,2 min jmf 8,8 min; p = 0,007) jämfört med allätare.

Slutsats – Veganer hade bättre syreupptagning

Resultaten tyder på att en vegansk kost inte påverkar uthållighet och muskelstyrka negativt hos unga friska kvinnor. Faktum är att resultaten i studien istället visade på att submaximal uthållighet (syreupptagning och kondition) kan vara bättre hos veganer jämfört med hos allätare.

European Journal of Clinical Nutrition