Nyhetsbrev

Är telomerer nyckeln till lång livslängd?

21 maj 2023 Medical News Today
22 januari 2024

Telomerer – ”höljena” i änden av kromosomerna som skyddar DNA från skador – har förknippats med lång livslängd. I teorin borde långa telomerer tillåta en cell att dela sig fler gånger och därför leva längre. Men en ny studie antyder att långa telomerer kan öka en persons risk för kroniska hälsoproblem. Så är långa telomerer nyckeln till livslängd, eller bör vi leta efter andra indikatorer för ett långt och friskt liv?

Hög ålder är den största riskfaktorn för många hälsoproblem. Vissa människor verkar dock åldras bättre än andra och kan leva ett aktivt och hälsosamt liv långt upp i åldern. Så hur kommer det sig? Vissa krediterar det en hälsosam livsstil, andra tur och till bra gener.

En teori om att åldras väl ligger i våra kromosomer eller, mer specifikt, våra telomerer – den skyddande yttre delen av vårt DNA och ett protein som finns i slutet av varje kromosom.

Inuti varje cell i människokroppen finns 23 kromosompar. Varje kromosom består av DNA lindat runt proteiner. DNA:t innehåller gener – ärvda instruktioner för alla cellens funktioner.

Telomerer sitter i den yttre delen av varje kromosom och innehåller inga gener. Varje gång en cell delar sig replikeras kromosomerna och telomererna förkortas. Detta gör att cellen kan dela sig utan att förlora vitala gener. Så småningom är telomererna för korta för att cellen ska dela sig igen och cellen blir åldrande eller dör.

Kortare telomerer har associerats med ökad sjukdomsincidens och minskade överlevnadstider. Åldrande celler delar sig inte längre utan förblir aktiva och har varit inblandade i många av åldrandets sjukdomar, såsom artros, åderförkalkning och cancer.

Långa telomerer bör innebära att celler kan dela sig oftare innan de går in i åldrande eller dör, vilket ökar livslängden. Djurstudier har visat att telomerer förkortas snabbare hos kortlivade djur än hos djur med längre livslängd.

En studie på möss som fötts upp för att ha hyperlånga telomerer visade att de var magra, hade låga kolesterol- och LDL-nivåer och förbättrade glukos- och insulintolerans. De levde också längre och hade en lägre incidens av cancer än vanliga möss.

Så långa telomerer betyder alltså ett långt, hälsosamt liv. Eller gör de inte det?

Telomerer och biologisk ålder

Telomerer underhålls av enzymet telomeras. Detta adderas till telomererna och hindrar dem från att inte förkortas för snabbt, vilket gör att cellerna kan leva längre. Positivt kanske, tills man upptäckte att cancerceller kan öka mängder telomeras, vilket gör att de kan fortsätta dela sig.

Sebnem Unluisler, gentekniker och chef för longevity vid London Regenerative Institute i Storbritannien, berättar: ”Studier har visat ett samband mellan telomerlängd och biologisk ålder. I allmänhet är kortare telomerer associerade med en framskriden biologisk ålder och ökad mottaglighet för åldersrelaterade sjukdomar. Dessutom tenderar individer med vissa genetiska variationer eller livsstilsfaktorer som påskyndar telomerförkortningen att uppvisa ett snabbare åldrande”.

Telomerlängden har liknats vid en ”biologisk klocka”, med kortare telomerer som tyder på högre biologisk ålder. Flera livsstilsfaktorer har associerats med kortare telomerer. En är brist på fysisk aktivitet.

I en studie visade sig stillasittande kvinnor ha telomerer som visade att de biologiskt var 8 år äldre än kvinnor i samma ålder som tränade mer.

Tobaksrökning ökar risken för många sjukdomar, och det påskyndar också förkortningen av telomerer. En studie fann att förkortning av telomerer var ökat i de vita blodkropparna hos rökare, vilket påskyndade det biologiskt åldrandet.

Sömnbrist kan också påverka telomerlängden, och kan uppstå redan i barndomen och leda till förkortade telomerer, vilket i sin tur kan leda till försämrad hälsa.

Detta är kopplat till inflammation, som inte bara är associerat med förkortade telomerer, utan även med ett antal sjukdomar som är mer vanligt förkommande i ålderdomen.

Andra faktorer som minskar telomerlängden är stress och depression.

Att bibehålla telomerlängden med kost, träning

”Nya studier har antytt att telomerlängden ensam kanske inte är en tillförlitlig prediktor för livslängd eller åldrande. Till exempel har vissa personer med kortare telomerer visat sig leva längre än de med längre telomerer. Andra faktorer såsom livsstil, miljö, gener och stress spelar också en roll för åldrandet och sjukdom”, säger Dr. Joshua Berkowitz, medicinsk chef på IV Boost UK.

Kortare telomerer kan vara förknippade med kortare livslängd och snabbare biologiskt åldrande, men betyder det att längre telomerer är förknippade med längre livslängder och hälsosammare åldrande? Bevisen är inte entydiga.

Många livsstilsfaktorer som är förknippade med bättre hälsa är också förknippade med telomerlängd.

En kost rik på baljväxter, fullkorn, färsk frukt och grönsaker, som medelhavsdieten, är positivt associerad med telomerlängd i flera studier. Denna positiva effekt på telomererna kan bero på dess antioxidant och antiinflammatoriska egenskaper.

Fysisk aktivitet är att rekommendera för bra allmänhälsa, men bevisen av fysisk aktivitet på telomerlängden är inte entydiga – även om träning anses vara fördelaktigt är den optimala träningsdosen oklar.

En studie fann att måttlig träning hjälper till att bibehålla telomerlängden, men fördelarna minskar med överdriven träning; andra fann en effekt endast hos personer som tränade extremt mycket, till exempel ultramaratonlöpare.

Andra studier har visat att att sova tillräckligt mycket, aldrig röka och undvika stress kan hjälpa till att bevara telomerlängden.

Utmanande föreställningar om telomerer

”Medan tidigare forskning har föreslagit att långa telomerer kan vara förknippade med livslängd, har det mesta av denna forskning gjorts i cellstudier, och det är ännu inte klart om långa telomerer hos människor är en orsak till eller en konsekvens av ett hälsosamt åldrande”, säger Sebnem Unluisler.

En studie fann till och med att telomerer vid båda ytterligheterna – mycket längre eller kortare än genomsnittet – var associerade med ökad mottaglighet för sjukdomar. Korta telomerer var kopplade till organsvikt, och långa till en mängd olika cancerformer.

Nu har en ny studie visat att långa telomerer kanske inte är nyckeln till hälsosamt åldrande. Det tyder istället på att långa telomerer tillåter celler med åldersrelaterade mutationer att leva längre, vilket ökar sannolikheten för tumörer och andra kroniska hälsotillstånd.

Studien, som tittade på personer med en mutation (POT1) som orsakar långa telomerer, fann att även om vissa personer visade tecken på ungdomlighet, som att inte ha grått hår i 70-årsåldern, hade de med mutationen en högre förekomst av godartade och cancerösa tumörer liksom den åldersrelaterade blodsjukdomen klonal hematopoiesis (vilket ökar risken för flera cancerformer), än de utan mutationen.

En av författarna, Dr Mary Armanios, professor i onkologi vid Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, och professor i genetisk medicin, molekylärbiologi, genetik och patologi vid Johns Hopkins University School of Medicine, föreslår följande förklaring: enligt henne så ”ackumulerar celler med mycket långa telomerer mutationer och verkar främja tumörer och andra typer av tillväxt som annars skulle hållas i schack av normala processer som förkortar telomerna”.

Sebnem Unluisler kommenterade att ”denna studie tyder på att det kanske inte finns ett enkelt samband mellan telomerlängd och åldrande”.

”Medan längre telomerer kan vara associerade med ökad cancerrisk, kan de också vara associerade med minskad risk för andra åldersrelaterade sjukdomar och förbättrad generell hälsa,” noterade hon.

Att ta forskning om åldrandet vidare

Telomerlängd är bara en aspekt av åldrande och livslängd, och forskning undersöker många andra möjliga faktorer.

”Den genetiska grunden för åldrandet är komplex, och det är troligt att både cellulära och faktorer som påverkar hela organismen bidrar till åldrandeprocessen. Medan telomerer är en viktig faktor, kan andra genetiska och epigenetiska faktorer också spela en roll för att bestämma hur snabbt en person åldras”, säger Sebnem Unluisler.

Dr. Berkowitz höll med om att det finns många vägar för att gå vidare med dessa studier. Han föreslog att framtida forskning kan inkludera fokus på att ”identifiera genetiska och epigenetiska faktorer som bidrar till åldrande och livslängd, att förstå mikrobiomens roll i åldrande och livslängd, och att undersöka rollen av senescent cells (åldrande celler) i åldrandet och åldersrelaterade sjukdomar,” berättar han.

Hur du maximerar dina hälsosamma år och är telomerer nyckeln till lång livslängd?

Även om långa telomerer är förknippade med livslängd i celler, är bevisen inte avgörande för att de är nyckeln till ett långt och friskt liv. Men många av de livsstilsfaktorer som minskar risken för sjukdomar resulterar också i längre telomerer.

National Institutes of Health (NIH) rekommenderar följande för att främja ett hälsosamt åldrande:

  • motion — enligt en studie minskade dödligheten med 51 % om man gick cirka 8 000 steg om dagen jämfört med 4 000 steg.
  • äta en hälsosam kost, som medelhavskosten, med mycket färsk frukt och grönsaker
  • bibehålla en hälsosam vikt — träning och en hälsosam kost hjälper till med detta
  • sova bra
  • inte röka, eller om du är rökare – sluta röka
  • begränsa ditt alkoholintag
  • regelbundna hälsokontroller
  • ta hand om din mentala hälsa och hantera nivåer av stress

Dr. Berkowitz upprepade rådet: ”Medan genetik spelar en roll för att bestämma livslängd, påverkar miljö- och livsstilsfaktorer också en individs hälsa och livslängd avsevärt. Genom att göra hälsosamma val och anta en hälsosam livsstil kan individer minska risken för åldersrelaterade sjukdomar och förbättra sina chanser att leva ett långt, friskt och hälsosamt liv.”

Längre telomerer kan ha viss inverkan på din livslängd, men det är en faktor som du inte kan kontrollera, och bevisen för deras fördel är inte avgörande. En hälsosam kost och livsstil kan dock öka livslängden och minska sannolikheten för sjukdom även hos personer med genetisk predisposition.

Medan forskning om vad som pågår i våra celler kan ge oss tips, ligger verktygen för ett hälsosamt åldrande till stor del i våra egna händer.

Medical News Today

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Mycket mikroplaster i mineralvatten

Next Story

Proteinintag kopplat till hälsosamt åldrande

Latest from Övrigt

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…