Nyhetsbrev

Mycket mikroplaster i mineralvatten

12 januari 2024 Medical News Today
16 januari 2024
  • Enligt en ny studie innehåller vatten på flaska hundratusentals små nanopartiklar av plast.
  • Även om hälsoeffekterna av att få i sig plaster är fortfarande oklara men oroande, så pekar resultatet på ett mycket större problem än vad man tidigare insett.
  • Samtidigt så visar en annan rapport på mycket högre mikroplastnivåer än förväntat i nästan all mat som undersöktes.

I en ny studie används en ny metod för att upptäcka små nanopartiklar – mindre än en tusendel av ett människohår – av plast i mineralvatten på flaska. De är så små att de mäts i miljarddels meter.

Och i en studie från Consumer Reports labb hittades mikroplast – från fem millimeter till en mikrometer stora – i 84 av 85 testade livsmedel, så nu verkar plast ha infiltrerat näringskedjan i ännu högre grad än vad man tidigare förstått.

I en annan studie från Columbia University, som använder en ny metod för detektering av nanoplast, hittade forskare 10 till 100 gånger mer nanoplast i vatten på flaska än vad som tidigare dokumenterats.

Hälsoeffekterna av dessa små plastkomponenter är komplexa och inte klarlagda.

Den nya studien fann mellan 110 000 och 370 000 plastpartiklar, varav de flesta var nanoplaster, när de testade tre populära produkter av mineralvatten.

Med hjälp av en metod som kallas hyperspektralstimulerad Raman-spridningsmikroskopi (SRS) kunde forskarna observera partiklar så små som 100 nanometer i vattnet de undersökte.

Studien publiceras i PNAS.

Upptäcka nanopartiklar i mineralvatten

Dr Sara Benedé, från det spanska nationella forskningsrådets Institute of Food Science Research, som inte var involverad i studien, sa:

”Eftersom alla metoder har begränsningar, och det inte är möjligt att använda en enda metod för att upptäcka den stora mångfalden av mikro- och nanopartiklar som finns i miljön, så är alla framsteg i utvecklingen av metoder för att upptäcka och mäta dessa partiklar positivt för området”.

Två av studiens medförfattare Dr. Phoebe Stapleton, och Dr. Beizhan Yan, påpekade: ”Vårt apparat var inställd för att enbart upptäcka plast, men vi vet att det finns andra nanopartiklar som inte ingick i de sju huvudtyperna av plast vi fokuserade på. 

För vatten på flaska kan dessa partiklar även komma från filtren som används i filtreringsprocessen”, säger Dr Beizhan Yan.

Medan studien avböjer att specificera de testade märkena, noterade Dr Stapleton i alla fall att ”det fanns ett intervall i antalet partiklar som identifierades per varumärke, men alla innehöll flera hundratusen partiklar nanoplaster”.

Varför små plastpartiklar kan vara skadliga för hälsan

Det är inte helt klarlagt vilka riskerna är med att få i sig dessa partiklar. Forskningen antyder dock att det finns anledning till oro.

Dr Benedé förklarar: ”Å ena sidan kan dessa plastpartiklar orsaka direkt fysisk skada av exempelvis tarmen när vi konsumerar plastkontaminerad mat, eller lungorna när vi andas in dem.” Hon menar att skadan då kan uppstå genom att plasten nöter mot vävnaden.

Dessutom säger hon: ”mikro- och nanoplaster kan också vara en kemisk fara, eftersom de innehåller annat material som tillsätts under tillverkningen för att ge dem speciella egenskaper som styrka, flexibilitet, styvhet, anpassningsförmåga till yttre faktorer etc”.

Några av de mest studerade tillsatserna är ftalater och bisfenol A [BPA]. Båda anses vara hormonstörande och kan förändra det endokrina systemets funktioner vilket kan leda till negativa utvecklings-, reproduktions-, neurologiska och immuneffekter, säger Dr Benedé.

Små plastpartiklar kan också hysa ohälsosamma ”fripassagerare”, säger hon. ”Mikropartiklar och nanopartiklar har förmågan att binda alla typer av föreningar när de kommer i kontakt med vätskor, och fungerar därmed som bärare av alla typer av ämnen inklusive miljöföroreningar, toxiner, antibiotika eller mikroorganismer”.

”Väl inne i cellerna kan nanopartiklarna frigöra dessa föreningar, vilket leder till ytterligare hälsoproblem”, säger Dr Stapleton.

”Plastpartiklar är inte homogena,” säger Dr Benedé. ”Beroende på vilket plastmaterial de kommer ifrån, deras storlek och även deras form, kommer de att ge olika effekter på vår organism, och de farliga effekterna kan vara väldigt varierande”.

”Plastpartiklar kan inducera fysisk stress och skada, apoptos (programmerad celldöd dvs celler dör på ett kontrollerat sätt utan att skada vävnad i sin omgivning), nekros, inflammation, oxidativ stress och immunsvar, vilket bland annat kan bidra till utveckling av sjukdomar som cancer, metabola störningar och neuroutvecklingstillstånd”, säger Dr Benedé

Det är också på det viset att plaster inte så lätt bryts ned biologiskt, vilket betyder att när de väl kommer in i kroppen kan de finnas kvar på obestämd tid, vilket potentiellt utgör en långsiktig hälsorisk.

Höga halter av ftalater, mikroplaster hittas även i livsmedel

Consumer Reports-studien fann ftalater i nästan alla livsmedel som undersöktes och oftast i höga nivåer.

Ingen enskild typ av livsmedel var mer sannolik att innehålla ftalater än någon annan, och inte heller förpackningstyp verkade vara en faktor.

Inget av de livsmedel som testats av Consumer Reports innehöll nivåer av ftalater som översteg de nuvarande säkerhetsnormerna, men dessa standarder återspeglar inte nödvändigtvis den senaste medicinska kunskapen, enligt rapporten. Det påpekar Dr Ami Zota, docent i miljöhälsovetenskap vid Columbia University Mailman School of Public Health i New York City, och hävdar att godkännande av sådana kemikalier i mat inte är evidensbaserat.

Konsumentrapporter fann också betydande mängder BPA (bisfenol A), men mestadels i lägre nivåer än vad de konstaterade i sin tidigare studie från 2009.

Hur man minskar risken med konsumtion av mikroplaster i mineralvatten

”Processade och ultraprocessade livsmedel och drycker innehåller oftare dessa plastpartiklar,” noterade hon.

”Det bästa rådet är medvetenhet och att undvika produkter med plast”, säger Dr Stapleton.

Dr. Stapleton rekommender att byta från engångsplastflaskor till flaskor av metall eller glas. Det ger två fördelar. Förutom att det minskar risken för exponering för plast, så leder ett ökat användande av flergångsflaskor även till en minskad mängd avfall.

Dr. Benedé föreslog också att man i större utsträckning använder teblad istället för tepåsar, dricker mer filtrerat kranvatten (som kan ta bort partiklar) och använder glasbehållare i mikrovågsugn.

Dr. Stapleton noterade att trots deras resultat, ”så att dricka tillräckligt mycket vätska är avgörande för hälsan. Därför avråder vi inte från att dricka vatten på flaska vid behov, eftersom risken för uttorkning kan uppväga de potentiella effekterna av exponering för mikro- och nanoplast”.

Medical News Today

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Vilka är de nyttigaste grönsakerna?

Next Story

Är telomerer nyckeln till lång livslängd?

Latest from Övrigt

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…