Nyhetsbrev

Övrigt - Page 3

Kraftig ökning av stroke bland unga

10 november 2022
En studie från Oxfordshire, England visar på en kraftig ökning av stroke hos unga vuxna, samtidigt som en andra studie identifierar en liknande trend generellt i höginkomstländer.…

Tarmfloran och stroke

18 oktober 2022
Två studier identifierar stammar av tarmmikrobiota (tarmfloran) associerade med allvarligare stroke.…

PFAS kopplad till levercancer

28 augusti 2022
Personer som exponeras för höga nivåer av PFOS/PFAS - en allmänt använd syntetisk kemikalie - löper en ökad risk för levercancer, enligt forskare.…

Prediabetes orsakar hjärtinfarkt

21 juni 2022
Prediabetes är inte bara ett förstadie till diabetes och de kardiovaskulära komplikationer som uppstår, utan det är också en riskfaktor i sig för hjärtinfarkt, enligt data från nästan 1,8 miljoner patienter som vårdades på sjukhus för hjärtinfarkt.…

Hjärnan lär sig av misstag

22 maj 2022
Vår förmåga att lära oss nya saker och anpassa vårt tillvägagångssätt baserat på misslyckanden och framgång kan tillskrivas en multi-tasking grupp av neuroner, eller budbärarceller i vår hjärna.…

Länkad annons

Nyhetsbrev