Nyhetsbrev

Cykla är bra för diabetiker för att minska risken att dö i förtid

19 juli 2021 Journal of the American Medical Association
26 juli 2021

Abstrakt

Av vikt

Risken att dö i förtid är högre för personer med diabetes.

Målsättning

Att undersöka sambandet mellan att cykla och risken att dö i förtid för diabetiker, samt att utvärdera om det finns en koppling till cykeltid. 

Upplägg och deltagare

Denna prospektiva kohortstudie inkluderade 7.459 vuxna med diabetes från European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Frågeformulär om medicinsk historia, socio-demografisk information och information om livsstil undersöktes i tio västeuropeiska länder från 1992 till 2000 (initiala undersökningen) och vid en andra kontroll 5 år senare. Totalt genomförde 5.423 deltagare med diabetes båda undersökningarna. Den slutliga uppdaterade primära analysen genomfördes den 13 november 2020.

Bakgrund

Deltagarna rapporterade själva cykeltid per vecka vid undersökningens start. Den sekundära undersökningen var förändring i cykelstatus från den första kontrollen till den andra.

Huvudresultat och analys

De primära och sekundära resultaten var dödlighet oavsett orsak respektive död i hjärt-kärlsjukdom, justerat för parametrar som fysisk aktivitet, tid med diabetes, socio-demografiska faktorer och livsstilsfaktorer.

Resultat

Av de 7.459 deltagarna med diabetes som inkluderades i analysen var medelåldern 56 år och 3.924 (53%) var kvinnor. Under uppföljningen registrerades 1.673 dödsfall. 

Att cykla var kopplat till minst 24% lägre dödlighet oavsett orsak jämfört med att inte cykla, oberoende av om man utövade annan fysisk aktivitet. De som under en femårsperiod cyklade hade minst 35% lägre risk för att dö jämfört med de som inte cyklade.

Ju mer tid man cyklade desto mindre risk att bli sjuk och för att dö. 

Jämfört med referensgruppen, som vid undersökningens start rapporterade att dom inte cyklade (0 min / vecka) var den justerade risken för att dö 0,78 vid cykling 1 till 59 min per vecka, 0,76 vid 60 till 149 min per vecka, 0,68 vid 150 till 299 min per vecka respektive 0,76 för cykling 300 min eller mer per vecka. 

Vid en analys av förändring i cykeltid registrerades totalt 975 dödsfall oavsett orsak. Jämfört med personer som rapporterade att dom inte cyklade vid någon av undersökningarna var de justerade riskförhållandena för att dö 0,90 för dem som rapporterade att dom cyklade vid den första undersökningen men som sedan slutat, 0,65 för de som inte cyklade initialt men som hade börjat att cykla och 0,65 för personer som rapporterade att de cyklade vid båda undersökningarna. Liknande resultat observerades för risken att dö i hjärt-kärlsjukdom.

Slutsats och relevans – Cykla är bra för diabetiker

I denna kohortstudie var cykling kopplat till en lägre risk för att dö oavsett orsak och för att dö i hjärt-kärlsjukdom bland personer med diabetes, oberoende av om de utövade andra typer av fysisk aktivitet. Deltagare som hade börjat cykla vid den andra uppföljningen hade en betydligt lägre risk för att dö jämfört med de som inte cyklade.

Journal of the American Medical Association

Länkad annons

Nyhetsbrev

näringsdeklaration quinoa
Previous Story

Välj bra livsmedel utifrån Näringsdeklarationen kan minska risken att bli sjuk. Och omvänt.

Next Story

Fotboll och hjärnskador: Kopplat till position och karriärlängd?

Latest from Motion

Hur mycket bör du motionera för ett långt, friskt liv?

En ny studie från universitetet i Jyväskylä i Finland konstaterar att även om motion är viktigt för att leva ett långt, friskt liv, så såg man att följsamhet till andra hälsosamma livsstilsvanor hade ännu bättre effekt.…