Välj bra livsmedel utifrån Näringsdeklarationen kan minska risken att bli sjuk. Och omvänt.

16 september 2020 BMJ

Abstrakt

Mål 

Att avgöra om Food Standards Agency Näringsprofilsystem (FSAm-NPS), i Sverige kallat Näringsdeklaration (se länkar och exempel på näringsdeklarationer längst ned), som klassificerar näringskvaliteten på livsmedel och som används för att vägleda konsumenter om näringsinnehållet mot hälsosammare livsmedelsval, är associerat med sjukdom och ökad risk för att dö.

Deltagare 

Man använde landsspecifika och validerade frågeformulär för att bedöma kostintag. En FSAm-NPS-poäng beräknades för varje livsmedelsprodukt per 100 g för energi, socker, mättade fettsyror, natrium, fiber och protein och för frukt, grönsaker, baljväxter och nötter. FSAm-NPS dietindex beräknades för varje deltagare som ett energiviktat medelvärde av FSAm-NPS-poängen för alla konsumerade livsmedel. Ju högre poäng desto lägre näringskvaliteten på kosten.

Resultat 

501.594 vuxna ingick i studien och de följdes upp i 17,2 år i snitt. De med en högre FSAm-NPS-dietindexpoäng (sämre näringskvalité) visade en ökad risk för dödlighet oavsett orsak, och för dödlighet i cancer och sjukdomar i cirkulationssystemet, i andningsorgan och i matsmältningssystemet.

Slutsats – Välj bra livsmedel

I denna stora multinationella europeiska studie (där även Sverige ingick) var konsumtion av livsmedel med högre FSAm-NPS-poäng (=lägre näringskvalitet) förknippad med en högre dödlighet oavsett orsak och för cancer och sjukdomar i cirkulations-, andnings- och matsmältningssystemet, vilket stöder värdet av ett FSAm-NPS index för att definiera vilka livsmedel som är hälsosamma i ett folkhälsopolitiskt perspektiv (t.ex. Nutri-Score) för europeiska länder. Detta är viktigt med tanke på pågående diskussioner om genomförandet av ett unikt näringsmärkningssystem på EU-nivå.

Länkar:
1. Livsmedelsverket 1

2. Livsmedelsverket 2 

Källa:
BMJ

Jordnötter

Potatischips

Chiafrön

Valnötter