Nyhetsbrev

Fotboll och hjärnskador: Kopplat till position och karriärlängd?

2 augusti 2021 Journal of the American Medical Association
3 augusti 2021

Abstrakt

Av betydelse 

Dödlighet i neurodegenerativ sjukdom är högre bland tidigare professionella fotbollsspelare än för den allmän befolkningen. De faktorer som bidrar till ökad neurodegenerativ dödlighet i denna grupp är dock fortfarande inte klarlagda.

Målsättning

Att undersöka sambandet mellan lagposition, professionell karriärlängd och speltid och risken för neurodegenerativ sjukdom bland tidigare manliga fotbollsspelare.

Studiens design och deltagare

I denna kohortstudie från Skottland granskade man journalsystem för att utvärdera risken för 7.676 före detta professionella fotbollsspelare födda mellan 1 januari 1900 och 1 januari 1977 och som matchades med födelseår, kön och socioekonomisk status med 23.028 personer ur den allmänna befolkningen.

Resultat

I denna kohortstudie av 30.704 manliga personer, diagnostiserades 386 av 7.676 före detta fotbollsspelare (5,0%) och 366 av 23.028 individer ur den allmänna befolkningen med likvärdig bakgrund (1,6%) med en neurodegenerativ sjukdom (P <0,001). 

Jämfört med risken hos individer ur den allmänna befolkningen var risken för neurodegenerativ sjukdom störst för försvarsspelare / backar (P <0,001) och lägst för målvakter (P = 0,08). 

När det gäller karriärlängd var risken störst bland fotbollsspelare med en professionell karriär längre än 15 år (P <.001). När det gäller speltid förblev risken densamma för alla spelare.

Slutsats och relevans – Fotboll och hjärnskador

Skillnaderna som observerades i denna kohortstudie med risk för neurodegenerativ sjukdom visar på en ökad risk för spelmoment kopplad till spelare på annan position än målvakt, och man fann inga bevis för att sambandet förändrades över den tid observationen pågick. 

Även om det krävs studier för att bekräfta specifika faktorer som bidrar till den ökade risken för neurodegenerativ sjukdom bland fotbollsspelare, kan strategier som riktas mot att att minska exponeringen för huvudpåverkan rekommenderas under tiden.

Journal of the American Medical Association

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Cykla är bra för diabetiker för att minska risken att dö i förtid

Next Story

Inflammatorisk kost ökar risk för demens

Latest from Motion

Hur mycket bör du motionera för ett långt, friskt liv?

En ny studie från universitetet i Jyväskylä i Finland konstaterar att även om motion är viktigt för att leva ett långt, friskt liv, så såg man att följsamhet till andra hälsosamma livsstilsvanor hade ännu bättre effekt.…