Koppling mellan rökning och Alzheimers sjukdom

2 oktober 2020 Journal of the American Medical Association

cool tjej som röker

Abstrakt

Av betydelse

Cigarettrökning har kopplats till risk för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom. Sambandet mellan rökning och förändring av biomarkörer i mänsklig ryggmärgsvätska är inte helt förklarad.

Utförande och deltagare 

I denna studie av 191 vuxna män undersöktes biomarkörer i ryggmärgsvätska hos rökare och icke-rökare. Deltagare som inte rökte och som inte hade någon missbruks- eller beroendehistorik ingick i den rökfria gruppen. Den aktiva rökgruppen inkluderade personer som under ett år rökte minst 10 cigaretter per dag.

Mätning

Man mätte nivåer av följande biomarkörer i ryggmärgsvätska – β-amyloid 42 (Aβ42 – specifik för Alzheimers), TNFα, BDNF, SOD och NOS. Sociodemografiska data och rökhistoria införskaffades.

Resultat

Av 191 deltagare var 87 (45,5%) rökare och 104 (54,4%) icke-rökare. 

Medelåldern för icke-rökare var 29,6 år och för rökare 34,4 år (P = 0,01), utbildningstiden för icke-rökare var 13,2 år och för rökare 11,9 år (P = 0.001), kroppsmassindex (BMI) för ickerökare var 24,9 och för rökare 25.9, P = 0.005). 

Vid jämförelse av biomarkörer i ryggmärgsvätska fann man att Aβ42 och TNFα var signifikant lägre hos icke-rökare, medan BDNF, SOD, NOS var högre.

Slutsatser och relevans – rökning och Alzheimers

I denna studie visades att rökning kunde kopplas till biomarkörer för Alzheimers sjukdom, vilket påvisades av bl.a högre Aβ42-nivåer och neuro-inflammation i ryggmärgsvätskan, hos rökarna.

Journal of the American Medical Association