Nyhetsbrev

Koppling mellan rökning och Alzheimers sjukdom

2 oktober 2020 Journal of the American Medical Association
29 november 2020

Abstrakt

Av betydelse

Cigarettrökning har kopplats till risk för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom. Sambandet mellan rökning och förändring av biomarkörer i mänsklig ryggmärgsvätska är inte helt förklarad.

Utförande och deltagare 

I denna studie av 191 vuxna män undersöktes biomarkörer i ryggmärgsvätska hos rökare och icke-rökare. Deltagare som inte rökte och som inte hade någon missbruks- eller beroendehistorik ingick i den rökfria gruppen. Den aktiva rökgruppen inkluderade personer som under ett år rökte minst 10 cigaretter per dag.

Mätning

Man mätte nivåer av följande biomarkörer i ryggmärgsvätska – β-amyloid 42 (Aβ42 – specifik för Alzheimers), TNFα, BDNF, SOD och NOS. Sociodemografiska data och rökhistoria införskaffades.

Resultat

Av 191 deltagare var 87 (45,5%) rökare och 104 (54,4%) icke-rökare. 

Medelåldern för icke-rökare var 29,6 år och för rökare 34,4 år (P = 0,01), utbildningstiden för icke-rökare var 13,2 år och för rökare 11,9 år (P = 0.001), kroppsmassindex (BMI) för ickerökare var 24,9 och för rökare 25.9, P = 0.005). 

Vid jämförelse av biomarkörer i ryggmärgsvätska fann man att Aβ42 och TNFα var signifikant lägre hos icke-rökare, medan BDNF, SOD, NOS var högre.

Slutsatser och relevans – rökning och Alzheimers

I denna studie visades att rökning kunde kopplas till biomarkörer för Alzheimers sjukdom, vilket påvisades av bl.a högre Aβ42-nivåer och neuro-inflammation i ryggmärgsvätskan, hos rökarna.

Journal of the American Medical Association

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Långvarig obalans i tarmens bakterieflora är bland annat förknippad med metabolisk leversjukdom och diabetes

Next Story

Ökad intensitet vid fysisk aktivitet kan minska risken för att dö

Latest from Livsstil

En hälsosam livsstil kan förebygga demens

En hälsosam livsstil kan förebygga demens och är det bästa sättet att främja kognitiv hälsa på lång sikt, enligt en ny studie. Experter förklarar att hjärnans hälsa är nära relaterad till hjärtats hälsa, eftersom ministrokes ofta är orsakerna till icke-Alzheimers…

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Enligt en ny studie påverkar ett ämne i vinet hur kroppen bryter ned alkohol, vilket kan leda till att man får huvudvärk av rödvin. Rött vin är mer benäget att orsaka huvudvärk än vitt vin på grund av den högre…

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och…

Nykter fakta om alkohol och cancer

Fakta om alkohol och cancer visar att Globalt uppgår mängden alkohol vi dricker i genomsnitt till cirka 6 liter ren etanol per år och per person, eller cirka en vinflaska per vecka. Ju mer man dricker desto högre är risken…