Koppling mellan rökning och Alzheimers sjukdom

2 oktober 2020 Journal of the American Medical Association

Abstrakt

Av betydelse

Cigarettrökning har kopplats till risk för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom. Sambandet mellan rökning och förändring av biomarkörer i mänsklig ryggmärgsvätska är inte helt förklarad.

Utförande och deltagare 

I denna studie av 191 vuxna män undersöktes biomarkörer i ryggmärgsvätska hos rökare och icke-rökare. Deltagare som inte rökte och som inte hade någon missbruks- eller beroendehistorik ingick i den rökfria gruppen. Den aktiva rökgruppen inkluderade personer som under ett år rökte minst 10 cigaretter per dag.

Mätning

Man mätte nivåer av följande biomarkörer i ryggmärgsvätska – β-amyloid 42 (Aβ42 – specifik för Alzheimers), TNFα, BDNF, SOD och NOS. Sociodemografiska data och rökhistoria införskaffades.

Resultat

Av 191 deltagare var 87 (45,5%) rökare och 104 (54,4%) icke-rökare. 

Medelåldern för icke-rökare var 29,6 år och för rökare 34,4 år (P = 0,01), utbildningstiden för icke-rökare var 13,2 år och för rökare 11,9 år (P = 0.001), kroppsmassindex (BMI) för ickerökare var 24,9 och för rökare 25.9, P = 0.005). 

Vid jämförelse av biomarkörer i ryggmärgsvätska fann man att Aβ42 och TNFα var signifikant lägre hos icke-rökare, medan BDNF, SOD, NOS var högre.

Slutsatser och relevans – rökning och Alzheimers

I denna studie visades att rökning kunde kopplas till biomarkörer för Alzheimers sjukdom, vilket påvisades av bl.a högre Aβ42-nivåer och neuro-inflammation i ryggmärgsvätskan, hos rökarna.

Journal of the American Medical Association