Nyhetsbrev

Fisk och hjärtsjukdom

8 december 2022 European Journal of Clinical Nutrition
19 mars 2023

Abstrakt

Bakgrund

Att äta fisk har associerats med en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, baserat på observationsstudier. Aktuella rekommendationer föreslår att man äter minst 1–2 fiskportioner per vecka för att förebygga hjärt-kärlsjukdom.

Metoder

Man genomförde en retrospektiv utvärdering av en grupp personer för att fastställa den potentiella nyttan av fiskintag bestående av 1,5 portioner eller mer per vecka. Resultaten utvärderade död oavsett orsak, kardiovaskulär död, MACE (”Major adverse cardiovascular events” dvs hjärtinfarkt, stroke och död på grund av kardiovaskulära orsaker), utökad MACE (utöver det som ingår i MACE så tittade man på antalet ballongsprängningar av koronarkärlen, antal hjärtinfarkter totalt, andra typer av hjärtsjukdom och totalt antal stroke).

Resultat

Totalt utvärderades 25 435 personer (11 921 konsumerade 1,5 portioner fisk eller mer per vecka; 13 514 konsumerade mindre än 1,5 portioner fisk per vecka).
Intag av 1,5 portioner eller mer vecka var inte associerat med färre incidenter av hjärt-kärlsjukdom, såsom kardiovaskulär död, risk för hjärtinfarkt, stroke och död på grund av kardiovaskulära orsaker, eller färre antal ballongsprängningar av koronarkärl, antal hjärtinfarkt, antal hjärtsjukdom eller färre antal stroke, jämfört med de som åt mindre än 1,5 portioner fisk per vecka.

Slutsats – Fisk och hjärtsjukdom

Att äta 1,5 portioner fisk eller mer per vecka var inte associerat med lägre risk för kardiovaskulära incidenter och händelser i denna analys, men potentiell nytta kan dock inte uteslutas.

European Journal of Clinical Nutrition

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Hälsosam livsstil kopplas till ett längre liv utan sjukdomar

Next Story

Mammor för vidare övervikt till döttrar

Latest from Kost

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa genom mikrobiotans tarm-hjärn axel, enligt en reviewartikel. Förbindelsen mellan tarm och hjärna är kopplad till många hjärnfunktioner som minne, kognition, ångest, depression och allmän hälsa.…

Proteinintag kopplat till hälsosamt åldrande

Enligt en ny studie utvecklade kvinnor som åt mer växtbaserat protein i medelåldern, färre kroniska sjukdomar och var generellt friskare när de blev äldre. Bland annat såg man att dessa kvinnor hade lägre nivåer av LDL-kolesterol, blodtryck och insulinkänslighet.…