Inflammatorisk kost ökar risk för demens

30 juli 2021 Medscape, MDedge

En pro-inflammatorisk kost, enligt Dietary Inflammatory Index* (DII), kan kopplas till en ökad risk för demens, men inte Alzheimers sjukdom, enligt en ny analys med data från Framingham Heart Study Offspring Cohort.

Avsaknaden av samband till Alzheimers sjukdom var en överraskning, eftersom man vid sjukdomen hittar markörer för systemisk inflammation, enligt Debora Melo van Lent, doktor vid University of Texas Health San Antonio-Glenn Biggs Institute for Alzheimers and Neurodegenerative Diseases. ”Vi förväntade oss att se ett samband mellan högre DII poäng och en ökad risk för Alzheimers sjukdom”, säger Debora, som presenterade resultaten vid Alzheimers Association International Conference 2021.

Hon tillade att den mest troliga förklaringen är att man inte hade inkluderat tillräckligt mycket data i studien för att se ett sådant samband, men att man planerar att genomföra studier med en större population för att kunna se ett eventuellt samband.

Inflammatorisk kost – en påverkbar riskfaktor

Studien är den första i sitt slag som tittar på olika typer av demens och Alzheimers sjukdom och ett samband med en pro-inflammatorisk kost, säger Debora Melo van Lent.

”Eftersom kosten är en påverkbar riskfaktor kan vi faktiskt göra något åt det. Om vi tittar närmare på fem komponenter i DII som är mest anti-inflammatoriska, så finns dessa i gröna bladgrönsaker, grönsaker, frukt, soja , fullkorn och grönt och svart te. De flesta av dessa komponenter ingår i Medelhavsdieten. När vi tittar på de tre mest pro-inflammatoriska produkter finns de i högkaloriprodukter som smör och margarin, bakverk och godis, friterade snacks, rött och processat kött. Dessa komponenter förekommer framförallt i ”västerländska dieter”, säger hon.

Forskarna analyserade data från 1.486 deltagare som inte hade demens, stroke eller andra neurologiska sjukdomar vid studiestart. De analyserade sedan DII poäng (kostpoäng).

Medelåldern var 69 år och 53% var kvinnor. Under uppföljningen utvecklade 11,3% Alzheimers sjukdom och 14,8% utvecklade demens av icke Alzheimers typ.

DII kunde kopplas till en ökad risk för demens oavsett typ efter justering för ålder, kön, APOE E4-status (gen som ökar risken för Alzheimers och som är associerad med debut i tidig ålder), BMI, rökning, index för fysisk aktivitet, totalt energiintag, lipidsänkande läkemedel och totalt kolesterol (riskförhållande P = 0,001).

Forskarna fann inga signifikanta kopplingar mellan en hög DII poäng och kön, APOE E4-gener eller fysisk aktivitet med avseende på demens oavsett typ eller Alzheimers demens.

Sammanlänkade parametrar

Resultaten var intressanta, men förhållandet orsak och verkan kan vara svårt att identifiera ur en sådan studie, enligt Claire Sexton, chef vid Alzheimers Association, när hon kommenterade studien. Sexton noterade att personer som äter bra är mer benägna att ha energi för att träna, vilket i sin tur kan hjälpa dem att sova bättre, och alla dessa faktorer kan vara inblandade i en minskad risk för demens. ”Allt är sammankopplat. I den här studien tittade man främst på kopplingen till fysisk aktivitet, men det är svårt att undersöka kopplingen till alla enskilda parametrar samtidigt. Därför är det viktigt att man följer upp med randomiserade kontrollerade studier”.

Claire Sexton refererade också till U.S. Pointer-studien som genomförts av Alzheimers Association, och som undersökt samband relaterade till kost, fysisk aktivitet och kognitiv stimulans. ”Om dessa ingrepp och människors förbättrade hälsobeteenden leder till en minskad risk för demens är nyckelfrågan. Vi behöver fortfarande fler resultat från studier innan vi kan lämna några slutgiltiga svar”, avslutade hon.

* Dietary Inflammatory Index (DII) – exempel på livsmedel
Pro-inflammatoriska livsmedel
Rött kött, bearbetat kött, inälvsmat, sockersötade drycker, annan fisk än fet, ägg, raffinerat mjöl, vitt ris, bröd, nudlar

Anti-inflammatorisk livsmedel
Bladgröna grönsaker, mörkgula grönsaker, frukt, fet fisk, kaffe, te

Medscape