Hälsosam livsstil kan påverka hög genetisk risk för cancer

4 augusti 2021 Reuters Health / Medscape, Cancer Research

NEW YORK (Reuters Health) – En hälsosam livsstil kan minska risken för cancer hos personer med hög genetisk risk, visar ny forskning.

”Våra resultat tyder på att alla bör ha en hälsosam livsstil för att minska den totala risken för cancer. Detta är särskilt viktigt för personer med hög genetisk risk för cancer”, säger Dr. Guangfu Jin, Nanjing Medical University, Kina, i ett pressmeddelande.

Med hjälp av data från omfattande ”genom*”-kopplade studier beräknade Dr. Jin och kollegor individuella Cancer Polygenic Risk Score (poäng) (CPRS) för 16 cancerformer hos män och 18 cancerformer hos kvinnor. De kombinerade dessa poäng till ett enda mått på cancerrisk, baserat på den relativa andelen av varje cancertyp i den allmänna befolkningen.

För att testa sina CPRS använde de genotyp-information från mer än 440.000 män och kvinnor i Storbritanniens biobank mellan 2006 och 2009.

Det fanns en signifikant ökning av incidensen för cancerrisk mellan kvintil** 1 (lägst risk) till kvintil 5 (högst risk) av CPRS, rapporterar teamet i tidskriften Cancer Research. 

Individer med högst CPRS hade nästan dubbelt så hög sannolikhet (för män) och 1,6 gånger så hög risk (för kvinnor) för att att ha blivit diagnostiserad med cancer jämfört med sin senaste uppföljning 2015 eller 2016.

Noterbart är att 97% av patienterna i studien var i den översta femte kvintilen för genetisk risk för minst en typ av cancer.

”Detta tyder på att nästan alla är mottagliga för minst en typ av cancer, vilket betonar vikten för att ALLA bör följa en hälsosam livsstil”, säger Dr Jin i pressmeddelandet.

Genetisk risk för cancer

Individer med både en ohälsosam livsstil och högsta genetiska risk var 2,99 gånger (för män) och 2,38 gånger (för kvinnor) mer benägna att utveckla cancer än de med en hälsosam livsstil och med den lägsta genetiska risken.

För personer med hög genetisk risk var den femåriga incidensen för cancer 7,23% för män och 5,77% för kvinnor med en ohälsosam livsstil, jämfört med 5,51% för män och 3,69% för kvinnor med en hälsosam livsstil.

”CPRS kan fungera som en indikator för genetisk testning redan nu”, säger Dr. Jin till Reuters Health. ”I klinisk praxis föreslås därför att cancerpatienter och deras anhöriga gör ett CPRS-test för att utvärdera om de har hög genetisk risk för att drabbas av cancer oavsett typ eller en ökad risk för att drabbas av en viss typ av cancer”.

”En hälsosam livsstil och tidigare screening för cancer bör vara till hjälp för att minska risken för att drabbas av cancer för personer med en hög genetisk risk. Det är dock oklart om CPRS påverkar patienternas behandling och prognos”, tillade Dr. Jin.

* Arvsmassan dvs en organisms samtliga gener.

** Kvintil – femtedelar dvs i detta fallet delar man in individerna i fem olika grupper utifrån genetisk risk för cancer.

Reuters Health / Medscape

Cancer Research