Nyhetsbrev

Ultraprocessad mat ökar risken för IBD

6 augusti 2021 Medscape, BMJ
11 augusti 2021

De som konsumerade mer ultraprocessade livsmedel hade en signifikant högre risk för att utveckla inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) än de som konsumerade mindre, enligt data från mer än 100 000 personer.

”Kosten förändrar bakteriefloran och påverkar tarmens immunsvar och kan därför vara involverat i utvecklingen av IBD”, säger Neeraj Narula, MD, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada. Även om tidigare studier har undersökt effekterna av kosten som riskfaktorer för IBD, har en koppling till ultraprocessade livsmedel (definierat som livsmedel som innehåller tillsatser och konserveringsmedel) inte undersökts.

I den här studien som publicerats i BMJ undersökte forskarna data från 116.087 personer mellan 2003 och 2016, i åldrarna 35-70 år, från 21 länder, som en del av den stora Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) studien. Deltagarna fyllde i frågeformulär gällande matfrekvens vid studiens start och som följdes upp minst vart tredje år; uppföljningstiden var 9,7 år. Det primära resultatet var utveckling av Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. I studien inkluderades  alla typer av ultraprocessade livsmedel (flytande och fasta livsmedel) och drycker som innehöll tillsatser, smaksättare, färger och andra kemiska ingredienser.

Kategorier av ultraprocessade livsmedel inkluderade processat kött, frukostflingor, olika såser, läskedrycker, fruktdrycker och raffinerad sötad produkter som godis, choklad, sylt, gelé och kakor.

Totalt utvecklade 467 personer IBD, varav 90 st utvecklade Crohns sjukdom och 377 ulcerös kolit.

Ultraprocessad mat

En ökad konsumtion av ultraprocessade livsmedel var signifikant kopplat till en ökad risk för IBD. Jämfört med personer som konsumerade mindre än 1 portion per dag av ultraprocessade livsmedel var riskförhållandet 1,82 för dem som konsumerade 5 eller fler portioner och 1,67 för dem som åt 1-4 portioner dagligen (P = 0,006).

Risken för IBD ökade för de som konsumerade 1 portion per vecka eller mer av processat kött, jämfört med de som konsumerade mindre än 1 portion per vecka, och därefter steg risken i takt med mängden som konsumerades (HR, 2,07 för 1 eller fler portioner per dag ). På samma sätt var risken för IBD högre hos personer som konsumerade 100 g/dag eller mer av processad och sötad mat jämfört med att inte konsumera dessa produkter (HR, 2,58).

Personer som konsumerade minst en portion friterad mat per dag hade den högsta risken för IBD (HR, 3,02). Orsaken till detta är oklar, men kan bero både på att många friterade livsmedel är processade, men också på att friteringen med olja processar maten, samt oljans typ och kvalitet, kan leda till att näringsämnena förändras.

I en analys av en undergrupp så var en hög konsumtion av salta snacks och läsk också kopplade till en högre risk för IBD. Däremot fann forskarna ingen ökad risk för IBD och konsumtion av vitt kött, obearbetat rött kött, mejeriprodukter, stärkelsehaltiga produkter och frukt/grönsaker/baljväxter.

Resultaten i studien begränsas av flera faktorer, bland annat det relativt lilla antalet personer med Crohns sjukdom, potentiell brist på generalisering för dem som utvecklar IBD i barndomen eller ungdomen. Studien redogjorde inte heller för kostförändringar över tid, rapporterade forskarna. Men studiens design gjorde det möjligt för dem ”att fokusera på personer som insjuknade i IBD och att använda dokumentation från medicinska journaler för att bekräfta ett flertal av diagnoserna.”

Resultaten tyder på att sättet att processa eller ultraprocessa livsmedel, snarare än livsmedlet i sig, kan vara det som ökar risken för IBD, med tanke på bristen på koppling mellan IBD och andra livsmedel som obehandlat rött kött och mejeriprodukter, konstaterade forskarna.

”Det som läkare som behandlar patienter med Crohns sjukdom och ulcerös kolit bör ta med sig från denna studien är att det finns ett samband till ultraprocessade produkter”. ”En fråga som återstår att besvara är om riskfaktorerna för att utveckla sjukdom också påverkar sjukdomsförloppet, med tanke på att det primära resultatet av denna studie var utveckling av IBD. Med tanke på att informationen med avseende på sambandet mellan kost och IBD blir allt mer omfattande kan läkare som behandlar patienter med IBD göra dessa medvetna om sambandet och den potentiella fördelen med att begränsa processade livsmedel i sin kost”, kommenterar Edward L. Barnes, MD, vid University of North Carolina, Chapel Hill, USA, i en intervju.

”Ytterligare forskning är nödvändig för att identifiera de faktorer som leder till denna koppling”, förklarar Barnes. ”Detta skulle sannolikt bygga på tidigare djurmodeller som har visat på ett samband mellan livsmedelstillsatser, som emulgeringsmedel, och förändringar i mag -tarmkanalen som i slutändan kan leda till en ökad inflammation och utveckling av IBD.” Information om specifika sjukdomsalstrare ”skulle då tillåta läkare att avgöra vilken population som skulle ha störst nytta av att förändra sin kost.”

Medscape

The BMJ

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Omega-3 minskar inte risken incidenter hos hjärtkärlpatienter

Next Story

Hälsosam livsstil kan påverka hög genetisk risk för cancer

Latest from Kost

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…