Nyhetsbrev

Fysisk aktivitet kan motverka dålig hälsa orsakad av dålig sömn

30 juni 2021 Medscape, British Journal of Sports Medicine
7 juli 2021

Fysisk aktivitet i nivå med eller över den rekommenderade mängden per vecka, kan motverka sjukdom orsakad av dålig sömn, visar en stor studie där man följt personer under lång tid.

De som hade både den sämsta sömnkvaliteten och som motionerade minst, hade störst risk för att dö av hjärtsjukdom, stroke och cancer, visar resultaten, vilket fick forskarna att föreslå en trolig synergi mellan sömn och motion.

Forskningen baseras på information från 380.055 män och kvinnor (medelålder 55 år) som deltog i den brittiska biobankstudien.

Deltagarna lämnade information om sin normala fysiska aktivitet varje vecka, som mättes i Metabolic Equivalent of Task* (MET) minuter. Fysiska aktivitetsnivåer kategoriserades som: hög (≥1200 MET minuter / vecka); medel (600-1200); eller låg (1 till ≤600); och ingen måttlig till kraftfull fysisk aktivitet.

Sömnkvaliteten kategoriserades med hjälp av en 0-5 poäng baserad på kronotyp, sömntid, sömnlöshet, snarkning och sömnighet dagtid: hälsosam (4+); medel (2-3); eller dålig (0-1). Ett dussintal kombinationer av fysisk aktivitet och sömnmönster skapades.

Deltagarnas hälsa följdes under i genomsnitt 11 år fram till maj 2020 eller till de avled.

Under studieperioden dog 15.503 deltagare. Totalt 4.095 dödsfall berodde på hjärt-kärlsjukdom och 9.064 av cancer. Av dessa dog 1.932 personer av kranskärlssjukdom, 359 av hjärnblödning, 450 av ischemisk stroke och 1.595 av lungcancer.

59 procent av deltagarna fanns i gruppen med hög fysisk aktivitet; 15 procent i medelgruppen; 10 procent i gruppen med låg aktivitet; och 16 procent i gruppen med ingen måttlig till kraftfull fysisk aktivitet.

Dålig hälsa orsakad av dålig sömn

Mer än hälften (56%) av deltagarna hade ett hälsosamt sömnmönster; 42 procent klassificerades som sömn av medelekvalité; och 3 procent klassificerades som dålig sömn.

Låg sömnpoäng var förknippade med högre risk för dödlighet oavsett orsak, liksom dödsfall i hjärt-kärlsjukdom och ischemisk stroke.

Jämfört med de med hög fysisk aktivitet och en hälsosam sömnpoängskombination, hade de i motsatta delen av skalan, de med ingen måttlig till kraftig fysisk aktivitet och dålig sömnkombination, högst risk för att dö oavsett orsak (57% högre), dö i kardiovaskulär sjukdom (67% högre) och att dö i cancer (45% högre), särskilt i lungcancer (91% högre).

Låga nivåer av fysisk aktivitet förstärkte den ogynnsamma kopplingen mellan dålig sömn och alla hälsoresultat, med undantag för stroke.

Studien har ett antal begränsningar. Det är observationsstudie och man använde sig av självrapporterade mätning. Utsatthet och justering för faktorer som kunde påverka utfallet samlades också in vid rekryteringen och antogs vara relativt konstant över tid.

* 1 MET (Metabolic Equivalent of Task) är mängden energi som används när du sitter still. Fysiska aktiviteter kan klassificeras med hjälp av MET:s för att indikera dess intensitet. Till exempel kan läsa en bok förbruka cirka 1,3 MET:s medan att jogga kan göra åt 8-9 MET:s. MET:s kan också översättas till lätt, måttlig och kraftfull träningsintensitet.

Medscape

British Journal of Sports Medicine

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Tonåringar med fetma riskerar diabetes och hjärtinfarkt som vuxna

Next Story

Mättat fett orsaker bukfetma

Latest from Livsstil

En hälsosam livsstil kan förebygga demens

En hälsosam livsstil kan förebygga demens och är det bästa sättet att främja kognitiv hälsa på lång sikt, enligt en ny studie. Experter förklarar att hjärnans hälsa är nära relaterad till hjärtats hälsa, eftersom ministrokes ofta är orsakerna till icke-Alzheimers…

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Enligt en ny studie påverkar ett ämne i vinet hur kroppen bryter ned alkohol, vilket kan leda till att man får huvudvärk av rödvin. Rött vin är mer benäget att orsaka huvudvärk än vitt vin på grund av den högre…

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och…

Nykter fakta om alkohol och cancer

Fakta om alkohol och cancer visar att Globalt uppgår mängden alkohol vi dricker i genomsnitt till cirka 6 liter ren etanol per år och per person, eller cirka en vinflaska per vecka. Ju mer man dricker desto högre är risken…