Många missar möjligheten att förebygga demens

20 maj 2022 Medscape, Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Nästan hälften av alla vuxna amerikaner 45 år och äldre har påverkningsbara riskfaktorer för Alzheimers sjukdom och relaterade demenssjukdomar (ASRD), som högt blodtryck, låga nivåer av fysisk aktivitet, och fetma, visar ny forskning.

Data från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avslöjar att bland nästan 162 000 vuxna 45 år och äldre och som undersöktes 2019 som en del av Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), hade nästan hälften högt blodtryck och uppnådde inte rekommendationerna för fysisk aktivitet. Dessa var de två vanligaste påverkningsbara riskfaktorerna för ASRD.

Dessutom var mer än en tredjedel (35%) av de vuxna överviktiga, 19% hade diabetes, 18% hade depression, 15% var rökare, 11% hade hörselnedsättning och 10% var berusningsdrickare (konsumtion av en överdriven mängd alkohol på kort tid).

Fynden publicerades online den 19 maj i CDC:s Morbidity and Mortality Weekly Report.

Ett missat tillfälle att förebygga demens

Mer än 1 av 10 (11,3%) av tillfrågade vuxna rapporterade en subjektiv kognitiv försämring (SKF), en tidig indikator på möjlig framtida ASRD.

Prevalensen av subjektiv kognitiv försämring ökade från cirka 4% bland vuxna utan påverkningsbara riskfaktorer för ASRD till 25% för de med fyra eller fler riskfaktorer.

Vuxna med subjektiv kognitiv försämring var mer benägna att rapportera att de hade nästan alla påverkningsbara riskfaktorer och var mer benägna att rapportera fyra eller fler riskfaktorer (34%) än jämnåriga utan subjektiv kognitiv försämring (13%).

Prevalensen av subjektiv kognitiv försämring varierade från cirka 29% hos dem med depression och 25% hos dem med hörselnedsättning till 11% hos dem som rapporterade berusningsdrickande.

År 2021 uppdaterades regeringens nationella plan för att hantera Alzheimers sjukdom med att inkludera ett nytt mål att ”påskynda åtgärder för att främja hälsosamt åldrande och minska riskfaktorer för Alzheimers sjukdom och relaterade demenssjukdomar” för att fördröja uppkomsten uppkomsten eller bromsa utvecklingen av ASRD.

”Med tanke på förekomsten av påverkningsbara riskfaktorer för ASRD och den förväntade ökningen av den äldre befolkningen och de med ASRD, har detta nya mål potential att gynna en stor del av amerikanska vuxna”, skriver utredarna.

”Förutom att hjälpa patienter att diskutera oro för minnesförlust, bör hälso- och sjukvårdspersonal också screena patienter för påverkningsbara riskfaktorer, ge råd till patienter med riskfaktorer och hänvisa dem till effektiva program och interventioner där det rekommenderas”, råder dom.

Som tidigare rapporterats av Medscape Medical News, fann en färsk rapport från Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care att genom att modifiering 12 riskfaktorer under livet så kan man fördröja eller förhindra 40% av demensfallen.

Medscape

Centers for Disease Control and Prevention