Nyhetsbrev

Minskad REM-sömn kan leda till hjärt-kärlsjukdom och i värsta fall även till död

6 juli 2020 JAMA Neurol. 
29 september 2020

Abstrakt

Av vikt

REM-sömn har kopplats till hälsostatus, men lite är känt om det finns ett samband mellan REM-sömn och dödlighet.

Syfte

Att undersöka om REM-sömn är förknippad med ökad risk för dödlighet i två oberoende grupper och att undersöka om ett annat sömnstadium kan påverka resultaten.

Resultat 

Grupp 1 inkluderade 2.675 personer (2.675 män [100%], medelålder, 76,3 år) och de följdes upp i snitt i 12,1 år. 

Grupp 2 inkluderade 1.386 personer (753 män [54,3%], medelålder, 51,5 år) och de följdes upp i snitt i 20,8 år. 

Grupp 1 hade en 13% högre dödlighet för varje 5% minskning av REM-sömn. Resultaten var detsamma när det gällde död i hjärt-kärlsjukdom och andra dödsorsaker. 

Resultaten upprepades i Grupp 2 trots att deltagarna här var yngre ålder, och även bestod av kvinnor och med en längre uppföljning. 

REM-sömn identifierades som det viktigaste sömnstadiet korrelerat till överlevnad.

Slutsats och relevans – Minskad REM-sömn kan leda till hjärt-kärlsjukdom

I denna studien där man undersökt två olika grupper såg man ett samband i båda grupperna mellan minskad REM-sömn och en ökad risk för att dö oavsett orsak, att dö i hjärt-kärlsjukdom och annan icke-cancerrelaterad död.

JAMA Neurol.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Next Story

Olivolja minskar risk för hjärtsjukdom

Latest from Livsstil

En hälsosam livsstil kan förebygga demens

En hälsosam livsstil kan förebygga demens och är det bästa sättet att främja kognitiv hälsa på lång sikt, enligt en ny studie. Experter förklarar att hjärnans hälsa är nära relaterad till hjärtats hälsa, eftersom ministrokes ofta är orsakerna till icke-Alzheimers…

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Enligt en ny studie påverkar ett ämne i vinet hur kroppen bryter ned alkohol, vilket kan leda till att man får huvudvärk av rödvin. Rött vin är mer benäget att orsaka huvudvärk än vitt vin på grund av den högre…

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och…

Nykter fakta om alkohol och cancer

Fakta om alkohol och cancer visar att Globalt uppgår mängden alkohol vi dricker i genomsnitt till cirka 6 liter ren etanol per år och per person, eller cirka en vinflaska per vecka. Ju mer man dricker desto högre är risken…