Olivolja minskar risk för hjärtsjukdom

15 april 2020 Journal of the American College of Cardiology

I dessa 2 studier kopplades ett högt intag av olivolja till en lägre risk för kardiovaskulär sjukdom och hjärt-kärlsjukdom. Att ersätta margarin, smör, majonnäs och mejerifett med olivolja kan leda till en lägre risk för kardiovaskulär sjukdom.

I en undergrupp fann man också ett samband mellan ett högt intag av olivolja och lägre nivåer av cirkulerande inflammatoriska biomarkörer och en bättre blodfettsprofil (kolesterol och trigkycerider).

Abstrakt

Bakgrund 

Intag av olivolja har kopplats till en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom (CVD) hos Medelhavsbefolkning, men lite är känt om effekterna av olivolja i USA.

Målsättning

I denna studie ville man klargöra om intag av olivolja kan kopplas till total kardiovaskulär sjukdom, till hjärt-kärlsjukdom och till stroke.

Metoder 

Studien inkluderade 61.181 kvinnor och 31.777 män som inte hade cancer, hjärt-kärlsjukdomar eller stroke vid studiens start. 

Kosten bedömdes med hjälp av ett frågeformulär som fylldes i vid studiens start och därefter var fjärde år.

Resultat 

Under 24 års uppföljning dokumenterades 9.777 fall av kardiovaskulär sjukdom, inklusive 6.034 hjärt-kärlsjukdom och 3.802 fall av stroke. Efter korrigering för viktiga kost- och livsstilsfaktorer, jämfört med icke-olivoljekonsumenter, hade de med ett högre intag av olivolja (> 0,5 matsked/dag) 14% lägre risk för att drabbas av kardiovaskulär sjukdom och 18% lägre risk för hjärt-kärlsjukdom. 

Ingen signifikant skillnad observerades för risk för stroke. 

Att byta ut 5 g / dag av margarin, smör, majonnäs eller mejerifett mot motsvarande mängd olivolja kunde kopplas till 5% till 7% lägre risk för kardiovaskulär sjukdom och hjärt-kärlsjukdom. 

Ingen signifikant skillnad noterades när olivolja jämfördes med andra vegetabiliska oljor i kombination. 

I en undergrupp av deltagarna fann man att ett högre intag av olivolja var kopplat till lägre nivåer av cirkulerande inflammatoriska biomarkörer och en bättre blodfettsprofil.

Slutsatser – Olivolja minskar risk för hjärtsjukdom

Ett högt intag av olivolja förknippades med lägre risk för kardiovaskulär sjukdom och hjärt-kärlsjukdom i 2 stora prospektiva (framåtblickande) studier på amerikanska män och kvinnor. Att ersätta margarin, smör, majonnäs och mejerifett med olivolja kan leda till lägre risk för kardiovaskulär sjukdom och hjärt-kärlsjukdom.

Journal of the American College of Cardiology, Vol 75, Nr 15, April 2020