Nyhetsbrev

Överviktig som barn kopplat till ökad kardiometabolisk risk hos unga vuxna

Mars 2022 Obesity Facts
28 mars 2022

Abstrakt

Överviktig som barn

Hos unga vuxna är metabolt syndrom sällsynt. För att bättre bedöma riskerna för framtida hjärt-kärlsjukdom kan en kardiometabolisk poäng användas, som rangordnar sjukdomsrisken hos varje individ. Poängen är en kontinuerlig variabel, som sammanfattar de individuella poängen för midjemått, blodtryck, blodglukos, triglycerider och HDL (High Density Lipoprotein) kolesterol. Det huvudsakliga syftet var att bedöma sambandet mellan viktökning i tidig barndom och kardiometabolisk poäng hos unga vuxna.

Metoder

Deltagarna rekryterades bland personer i den populationsbaserade Göteborgs studien GrowUp 1990. Deltagare med information om vikt och längd vid födseln, samt vikt, längd, midjeomkrets och föräldrarnas BMI vid 10 års ålder, bjöds in att delta i en hälsoundersökning vid 18–20 års ålder. 513 unga vuxna inkluderades varav 51% var kvinnor.

Resultat

BMI var 22,2 (medelvärde) hos pojkar och 21,3 hos flickor. En statistiskt signifikant högre poäng (p < 0,001) sågs hos individer med metabolt syndrom. Efter att ha kontrollerat för livsstilsegenskaper för vuxna, var högt BMI vid 10 års ålder en signifikant riskfaktor för båda könen för förhöjd kardiometabolisk poäng i tidig vuxen ålder hos både pojkar och flickor. 

Hos pojkar var ett högt BMI hos modern och låg ålder vid ”fettåterhämtning” (ökning av BMI som sker mellan 3 och 7 års ålder, och känt för att vara en riskfaktor för fetma senare i livet) och hos flickor var hög födelsevikt också associerat med en statistiskt signifikant ökad risk. Dessutom var användning av preventivmedel hos flickor en riskfaktor för förhöjd kardiometabolisk poäng.

Slutsats

Ett högt BMI vid 10 års ålder är en riskfaktor för kardiometabolt tillstånd hos unga vuxna, ett resultat som visar på den förebyggande potentialen av att övervaka BMI hos 10-åriga skolbarn. Dessa fynd måste dock bekräftas i en ny studie i en större grupp. Dessutom, hos unga vuxna där metabolt syndrom är sällsynt, verkar kardiometabolisk poängmätning vara ett mer lovande och kraftfullare verktyg för att upptäcka risker för hjärt-kärlsjukdom senare i livet, än att använda kategorisering av metabolt syndrom.

Obesity Facts

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Koppling mellan BMI i medelåldern och sjuklighet senare i livet

Next Story

Sömnbrist leder till bukfetma

Latest from Övervikt

Barn ärver sina föräldrars fetma

Oddset för barn att ha fetma i medelåldern är sex gånger högre om båda föräldrarna hade fetma när de var i medelåldern. Resultaten är hämtade från Tromsö-studien som är en pågående norsk befolkningsbaserad hälsostudie.…

Bättre tarmhälsa kan leda till viktminskning

Injicerbara läkemedel för viktminskning som Wegovy, Saxenda och Zepbound har fått mycket uppmärksamhet på sistone. Men ett alternativ till att medicinera för viktnedgång kan vara att förbättra tarmhälsan och boosta mikrobiotan.…