Nyhetsbrev

Koppling mellan BMI i medelåldern och sjuklighet senare i livet

15 mars 2022 Journal of the American Medical Association
21 mars 2022

Abstrakt

Av betydelse

Omfattande bevis kopplar fetma till negativa hälsokonsekvenser. Det kvarstår dock frågor om övervikt jämfört med ett normalt BMI påverkar livslängden och om detta sker på bekostnad av långvarig sjuklighet och ökade hälsokostnader.

Mål

Att undersöka sambandet mellan BMI i mitten av livet med sjuklighet, livslängd och hälsokostnader hos vuxna personer 65 år och äldre.

Design och deltagare

Prospektiv kohortstudie vid Chicago Heart Association Detection Project in Industry, med utförlig hälsoundersökning mellan november 1967 och januari 1973 kopplat till Medicare-uppföljning mellan januari 1985 och december 2015. Antalet deltagare var 29.621 och som var minst 65 år vid uppföljning och inskrivna i Medicare (ett offentligt finansierat sjukförsäkringssystem i USA).

Huvudsakliga resultat

1. Sjuklighet vid 65 år och äldre 
2. Livslängd (ålder vid dödsfall)
3. Sjukvårdskostnader vid ≥65 år

Resultat

Bland 29.621 deltagare, medelålder 40 år, varav 57,1% var män, hade 46,0% ett normalt BMI, 39,6% var överviktiga och 11,9% hade fetma klass I (BMI 30-34,9) och klass II (BMI 35-39,9) vid studiestart. Högre kumulativ sjuklighet i äldre vuxen ålder observerades bland de som var överviktiga (7,22 år med sjuklighet) och de med fetma klass I och II (9,80 år med sjuklighet) jämfört med de med normalt BMI (6,1 år med sjuklighet) i mitten av livet (P < .001).
Medelåldern vid dödsfallet var likartad mellan de som var överviktiga (82,1 år) och de som hade normalt BMI (82,3 år) men kortare hos de med övervikt i klass I och II (80,8 år). Ökande kostnader för hälso- och sjukvård per person i äldre vuxen ålder var signifikant högre bland överviktiga deltagare ($12.390 ≈ 116.000 SEK*) och de med klass I och II fetma ($23.396 ≈ 220.000 SEK*) jämfört med de med normalt BMI (P < .001).

Slutsatser och relevans med ett högt BMI

I denna kohortstudie var övervikt i medelåldern, jämfört med ett normalt BMI, associerat med ökad sjukdomsbelastning och fler år med sjukdom senare i livet. Dessa fynd kunde överföras till högre hälso- och sjukvårdskostnader senare i livet för de som var överviktiga i medelåldern. 

* Dollarkurs 20 mars 2022

Journal of the American Medical Association

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Fiberrik kost kopplat till lägre risk för demens

Next Story

Överviktig som barn kopplat till ökad kardiometabolisk risk hos unga vuxna

Latest from Övervikt

Barn ärver sina föräldrars fetma

Oddset för barn att ha fetma i medelåldern är sex gånger högre om båda föräldrarna hade fetma när de var i medelåldern. Resultaten är hämtade från Tromsö-studien som är en pågående norsk befolkningsbaserad hälsostudie.…

Bättre tarmhälsa kan leda till viktminskning

Injicerbara läkemedel för viktminskning som Wegovy, Saxenda och Zepbound har fått mycket uppmärksamhet på sistone. Men ett alternativ till att medicinera för viktnedgång kan vara att förbättra tarmhälsan och boosta mikrobiotan.…