Nyhetsbrev

Rökning påskyndar åldrandet och skadar kromosomerna

14 september 2023 Medical News Today
15 oktober 2023
  • Forskare rapporterar att rökning orsakar skador på kromosomerna i blodkropparna vilket kan leda till för tidigt åldrande.
  • De noterar att för tidigt åldrande också kan minska livslängden såväl som livskvaliteten.
  • Att sluta röka kan minska risken för kromosomskador.

Rökning orsakar kromosomskador i vita blodkroppar vilket kan påskynda åldrandeprocessen, enligt en ny studie, som presenterades i september vid European Respiratory Society International Congress i Milano, Italien.

I analysen, som baseras på nästan en halv miljon personer, rapporterade forskare att rökare var mer benägna att ha kortare ändfragment av kromosomer, så kallade ”telomerer”, vilka är välkända indikatorer på åldrande och på cellernas förmåga att reparera och regenerera sig själva.

Kortare telomerer var relaterade till både rökningsstatus och mängden rökta cigaretter, säger Siyu Dai, PhD, en av författarna till studien och biträdande professor vid School of Clinical Medicine vid Hangzhou Normal University i Kina.

”Med andra ord kan rökning påskynda åldrandeprocessen, medan att sluta röka avsevärt minskar den risken,” sa Dr Dai.

Hur påskyndar rökning åldringsprocessen?

Tidigare forskning har kopplat telomerlängden i vita blodkroppar till rökning, men denna nya studie etablerar även ett orsakssamband.

”Studien tar upp frågan om rökning påverkar telomerlängden”, säger Dr. Jonathan Grigg, ordförande för European Respiratory Society Tobacco Control Committee. ”Telomerer skyddar ändarna på kromosomerna. Om telomererna blir korta kan cellerna inte längre dela sig framgångsrikt och de dör.”

”Studien adderar bevis för att rökning påskyndar den biologiska åldern,” säger Dr Danny Nguyen, medicinsk onkolog och hematolog vid City of Hope Orange County Lennar Foundation Cancer Center i Kalifornien, som inte var involverad i studien.

”Tobaksrök är giftigt, och cellskadorna den orsakar är inte begränsade till synliga symtom som rynkig hud”, säger han.

Nguyen tillade att forskning visar att ”individer med antingen mycket korta eller mycket långa telomerer båda löper högre risk för cancer”, även om forskarna ännu inte vet varför.

Hur påverkar rökning kromosomerna?

Dr Dai och Feng Chen, PhD, en forskare vid det kinesiska universitetet i Hong Kong, baserade sina resultat på en analys av genetiska data och hälsodata från den brittiska biobanken (UK Biobank).

Information om leukocyttelomerlängden (leukocyt = vita blodkroppar) från patienternas blodprov korrelerades till om personen var rökare, tidigare rökare eller icke-rökare samt nivån av rökberoende och mängden cigaretter som konsumerades.

Vilka är hälsoeffekterna av rökning?

”Vi fann att nuvarande rökstatus var statistiskt signifikant associerad med kortare leukocyttelomerlängd, medan tidigare rökare och personer som aldrig hade rökt inte uppvisade kortare längd av telomererna”, säger Dr Dai.

”Bland människor som tidigare rökte fanns det en trend mot kortare telomerlängd, men detta var inte statistiskt signifikant.”

Personer som rökte många cigaretter hade betydligt kortare leukocyttelomerlängd, tillade Dr Dai.

”Under de senaste åren har observationsstudier kopplat kortare leukocyttelomerlängd med många sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och mindre muskelmassa. Detta betyder att effekten av rökning på telomerlängden förmodligen spelar en avgörande roll för dessa sjukdomar, även om mer forskning behövs för att förstå de underliggande mekanismerna”, säger Siyu Dai, PhD, författare till studien.

Dr William Dale, chef för Center for Cancer and Aging vid City of Hope som inte var involverad i studien, berättar att rökning är känt för att förkorta livslängden med i genomsnitt cirka 10 år. Han tillade också att åldrande är en oberoende riskfaktor för cancer.

Rökning påskyndar åldrandet

Forskare har inte riktigt kunnat koppla ihop sambandet mellan rökning, cancer och åldrande, sa Dr. Dale, men den nya forskningen tyder på att telomerskador ”kan vara en del av det.”

Dr Dale tillade att för tidigt åldrande relaterat till kromosomskador betyder ”oavsett om du inte drabbas av cancer så kommer ett för tidigt åldrande att förkorta ditt liv.”

Dessutom kan för tidigt åldrande också påverka livskvaliteten, säger han, inklusive kognitiv funktion, rörlighet och till och med nutrition och socialt umgänge.

Enligt Dr Dai och Dr Chen kan framtida forskning även inkludera effekten av passiv rökning på kroppens förmåga till självreparation av vävnader, regenerering och åldrande.

”Ju mer vi förstår cancerns genomik (studerandet av arvsmassan), desto närmare kommer vi den bästa behandlingen eller förebyggandet för att drabbas av sjukdom”, säger Dr. Nguyen.

Medical News Today

ERS

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

10 sätt att förbättra tarmhälsan

Next Story

Hälsosamma vanor kan addera många år till livet

Latest from Livsstil

En hälsosam livsstil kan förebygga demens

En hälsosam livsstil kan förebygga demens och är det bästa sättet att främja kognitiv hälsa på lång sikt, enligt en ny studie. Experter förklarar att hjärnans hälsa är nära relaterad till hjärtats hälsa, eftersom ministrokes ofta är orsakerna till icke-Alzheimers…

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Enligt en ny studie påverkar ett ämne i vinet hur kroppen bryter ned alkohol, vilket kan leda till att man får huvudvärk av rödvin. Rött vin är mer benäget att orsaka huvudvärk än vitt vin på grund av den högre…

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och…

Nykter fakta om alkohol och cancer

Fakta om alkohol och cancer visar att Globalt uppgår mängden alkohol vi dricker i genomsnitt till cirka 6 liter ren etanol per år och per person, eller cirka en vinflaska per vecka. Ju mer man dricker desto högre är risken…