Nyhetsbrev

Störd tarmflora – en orsak till depression?

29 april 2023

Ny forskning antyder att störningar i energi- och fettmetabolismen är kopplad till depression, möjligen orsakade av samverkan mellan tarmmikrobiotan (tarmfloran – mikroorganismer som lever i matsmältningskanalen) och blodmetabolomet (”blodmetabolom” är en term som beskriver det fullständiga spektrumet av små molekyler, kända som metaboliter, som cirkulerar i blodet. Dessa metaboliter är produkter av kroppens metabolism, inklusive nedbrytning av näringsämnen som kolhydrater, proteiner och fetter, samt andra metaboliska processer som sker i kroppen. Genom att analysera blodmetabolomet kan man till exempel identifiera biomarkörer för sjukdomar, som kan användas för tidig diagnos och behandling).

Forskarna upptäckte att depression hade specifika metabola ”signaturer” bestående av 124 metaboliter som omfattade energi- och lipidvägar, varav några framför allt involverade citronsyracykeln (”citronsyracykeln” är en viktig del av cellens energiproduktion och är avgörande för många biologiska processer, inklusive muskelrörelse och hjärnfunktion). Dessa förändringar i metaboliter överensstämde med skillnader i sammansättningen av tarmmikrobiotan.

Forskarna fann att fettsyror och väldigt stora lipoproteiner förändrades i samband med den depressiva sjukdomsprocessen. Men HDL (High-density lipoprotein) och metaboliter i citronsyracykeln gjorde det inte.

”Eftersom vi väntar på att fastställa orsakssamband genom kliniska prövningar bör läkare råda patienter som lider av stämningsstörningar att förändra sin kost genom att öka intaget av färsk frukt, grönsaker och fullkorn, eftersom fibrerna är bränslet som berikar tarmmikrobiotan, och fler kortkedjiga fettsyror produceras för optimal funktion av kroppen”, berättade en av studiens forskare Najaf Amin, PhD, DSc, senior forskare vid Nuffield Department of Population Health, Oxford University, Storbritannien.

”Samtidigt bör patienter rekommenderas att minimera intaget av socker och processad mat, vilket är känt för att ha en omvänd effekt på tarmmikrobiotan och är förknippat med högre inflammation i kroppen,” sa Najaf.

Studien publicerades den 19 april i JAMA Psychiatry.

Depression är dåligt förstådd

Även om de flesta antidepressiva läkemedel riktar in sig på monoamin (exempel  på monoamina neurotransmittorer är dopamin, noradrenalin och serotonin), ökar bevisen för en mer komplex samverkan av flera ”vägar” som innefattar ett brett spektrum av metaboliska förändringar som omfattar energi- och lipidmetabolismen, skriver författarna.

Tidigare forskning visade en ”förskjutning” mot minskade nivåer av HDL (High-Density Lipoprotein) och ökade nivåer av VLDL (Very Low-Density Lipoproteins) och triglycerider bland patienter med depression.

Tarmmikrobiotan, som primärt regleras av kosten, ”har visat sig vara en viktig faktor för cirkulerande lipider (blodfetter), specifikt triglycerider och HDL, och som reglerar mitokondriefunktionen” (i cellerna finns små enheter (organeller) som alla har viktiga funktioner. En av dessa enheter är mitokondrier, som i första hand ser till att kroppen omvandlar lagom mycket energi för att vi till exempel ska kunna röra oss, växa och tänka men också har stor betydelse för kontrollen av cellernas utveckling och död), noterade forskarna. Patienter med depression är kända för att ha störningar i tarmmikrobiotan.

Tarmmikrobiotan kan ”förklara en del av förskjutningen i VLDL- och HDL-nivåer som observerats hos patienter med depression, och om de metaboliska restprodukterna kan användas som ett instrument för att dra slutsatser om sambandet mellan tarmmikrobiotan och depression.”

Najaf Amin benämner depression som ”en av de sämst förstådda sjukdomarna, då de underliggande mekanismerna är oklara.”

Stora genetiska studier ”har visat att betydelsen av genetik för depression är blygsam”, fortsatte hon. Å andra sidan tyder tidiga djurstudier på att tarmmikrobiotan ”potentiellt kan ha ett orsakssamband med depression.”

Flera studier har utvärderat tarmmikrobiotans påverkan på depression, ”men på grund av små urvalsstorlekar och otillräcklig kontroll av förvirrande faktorer var de flesta av resultaten inte reproducerbara.”

Genom att utnyttja kraften i UK Biobank studerade forskarna 58 257 individer som var mellan 37 och 73 år vid inkluderingen. Man analyserade olika metaboliter i blodet hos personer med depression. Personer som inte rapporterade depression vid studiestart användes som kontroller.

Peroner med livslång- och periodisk depression jämfördes med dessa kontroller (6 811 jmf 51,446 och 4 370 jmf 62,508).

Personer med livslång depression var något yngre än kontrollgruppen (median ålder 56 år jmf 58 år) och fler var kvinnor jämfört med kontrollgruppen (54% jmf 35%).

”Nya fynd”

I analysen visade sig metaboliska signaturer för depresion bestå av 124 metaboliter och kopplades till både energi- och lipidmetabolism.

Forskarna noterar att dessa ”nya fynd” inkluderade 49 metaboliter som är involverade i citronsyracykeln.

Resultaten avslöjade att fettsyror och VLDL förändrades i samband med sjukdomsprocessen. Å andra sidan gjorde inte HDL och metaboliterna i citronsyracykeln det.

”Av bakteriestammarna i tarmfloran visade släktet Eggertella statistiska bevis för ett orsakssamband.”

Dessa mikrober är involverade i syntesen av viktiga neurotransmittorer, såsom GABA (gammaaminosmörsyra – är den vanligaste hämmande signalsubstansen i centrala nervsystemet och är bland annat involverad i att flytta korttidsminnets information till långtidsminnet), butyrat, glutamat och serotonin, noterade hon.

Inga bevisade orsakssamband

I en kommentar till studien kallade Emeran Mayer, MD, professor i medicin vid G. Oppenheimer Center for Neurobiology of Stress and Resilience och UCLA Brain Gut Microbiome Center, det för den ”största, mest omfattande och bäst validerade associationsstudien hittills som ger ytterligare bevis på en koppling mellan tarmmikrobiotan hos personer med med depression”.

Men ”trots dessa resultat, tillåter inte studien oss ännu att dra slutsatsen om ett orsakssamband mellan tarmmikrobiella förändringar och depression”, säger Mayer, som inte var involverad i studien.

Medscape

JAMA

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Växtbaserat protein är lika effektivt som animaliskt för att bygga muskler och styrka

Next Story

Flera populära dieter är inte hälsosamma för hjärtat

Latest from Övrigt

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…