Nyhetsbrev

För mycket protein är dåligt för hjärtat

19 februari 2024 Medical News Today, Nature Metabolism
28 mars 2024

Sammanfattning

Enligt en studie publicerad i Nature Metabolism rapporterar forskare att för mycket protein är dåligt för hjärtat.

Man fann att om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning. 

Protein är nödvändigt för att upprätthålla en god allmän hälsa, men experter rekommenderar att en högre andel av proteinkällan bör komma från växtbaserade livsmedel.

I den aktuella studien, kom man fram till sina slutsatser både genom studier på människor och i djurförsök.

Man delade upp studien i 2 delar och i del 1 bestod standardmåltiden av 10% protein, 17% fett och 73% kolhydrater. Den proteinrika måltiden bestod av 50% protein, 17% fett och 33% kolhydrater.

Del 2 var utformad för att mer efterlikna ett ”verkligt” scenario. Standardmåltiden bestod av 15% protein, 35% fett och 50% kolhydrater. Den proteinrika måltiden bestod av 22% protein, 30% fett och 48% kolhydrater.

Forskarna konstaterade att leucin – en aminosyra som är väldigt hög i animaliska proteiner – är den aminosyran som bidrar till utvecklingen och försämringen av åderförkalkning. Ett högt proteininnehåll ledde till högre leucinnivåer vilket aktiverade en ”specifik väg” i immunceller som är associerad med åderförkalkning.

Den andra delen bestod av en studie på möss. Resultaten här var detsamma som i studien på människor, och även samma leucin-väg aktiverades hos mössen som fick mer än 22% av det totala energiintaget från protein. Och dessa möss också var mer benägna att drabbas av åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom.

Slutsatser

Författarnas rekommendation är att man ska vara försiktig med alltför proteinrika dieter.

Man skriver också att rekommendationen från flera organisationer är att proteinintaget ska vara ungefär 11% av det dagliga energibehovet för att upprätthålla kvävebalansen.

Artikeln – För mycket protein är dåligt för hjärtat

  • Forskare rapporterar att för mycket protein per dag kan försämra din hjärthälsa.
  • Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.
  • Experter säger att dagligt protein är nödvändigt för att upprätthålla en god allmän hälsa, men de rekommenderar att en del av det proteinet bör komma från växtbaserade livsmedel.

Att konsumera mer än 22% av sina dagliga kalorier som protein kan öka risken för åderförkalkning och försämra ett redan uppkommet tillstånd, enligt en studie från University of Pittsburgh, publicerad i Nature Metabolism.

Forskarna kom fram till sina slutsatser både genom studier på människor (totalt 23 deltagare) och i djurförsök.

Forskare använde två olika modeller vid studie av människor. I båda modellerna fick deltagarna äta två flytande måltider – en med standardmängd protein och en med högt protein – med en till två veckors mellanrum.

Det första upplägget involverade 14 deltagare. Standardmåltiden bestod av 10% protein, 17% fett och 73% kolhydrater. Den proteinrika måltiden bestod av 50% protein, 17% fett och 33% kolhydrater.

Det andra upplägget, som involverade 9 deltagare, var utformad mer för att efterlikna ett ”verkliga” scenario. I denna delen var standardmåltiden för en persons genomsnittliga proteinintag 15%, 35% fett och 50% kolhydrater. Den proteinrika måltiden i denna modellen bestod av 22% protein, 30% fett och 48% kolhydrater.

Forskarna konstaterade att leucin är den aminosyran som bidrar till utvecklingen och försämringen av åderförkalkning. De fann att högre proteinintag i kosten, och mer specifikt att mer än 25 gram protein per måltid eller 22% av det dagliga energiintaget, ledde till högre leucinnivåer som aktiverade en ”specifik väg” i immunceller som är associerad med åderförkalkning.

Den andra delen bestod av en studie på möss.

Forskarna skapade dieter för mössen med ett varierat proteininnehåll för att efterlikna ett genomsnittligt proteinintag (15%), och ett högt proteinintag (22%) för ”medel-amerikaner”.

Resultaten var motsvarande som i studien på människor. 

Man såg också att samma leucin-väg aktiverades hos möss som fick mer än 22% av det totala energiintaget från protein, och att dessa möss också var mer benägna att drabbas av åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom.

Slutsatser från proteindieten och från aterosklerosstudien

Forskarna drar slutsatsen att ett högt proteinintag kan bidra till aterogenes (aterogenes är en inflammatorisk reaktion i kärlväggen som leder till förtjockade kärlväggar med inlagring av plack – ateroskleros).

Författarnas rekommendation är att man ska vara försiktig med alltför proteinrika dieter.

Man skriver också att rekommendationen från flera organisationer är att proteinintaget ska vara ungefär 11% av det dagliga energibehovet för att upprätthålla kvävebalansen.

”Dieter med högt innehåll av protein är mycket populära och används för viktminskning, bodybuilding och en allmänt hälsosam livsstil. Under många år har forskarrapporter från djurmodeller visat att dieter med högt proteininehåll kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom (genom utveckling av åderförkalkning eller som stela och hårda hjärtartärer), men ingen visste varför det hände, säger Dr Babak Razani, professor av medicin vid University of Pittsburgh och en av författarna till studien. ”I vår tidigare studie från 2020 använde vi musmodeller för att definiera mekanismen för detta genom att visa att proteinintag aktiverar makrofager, en immuncell som är en nyckelfaktor för utvecklingen av åderförkalkning, och vi identifierade ett viktigt protein i makrofagerna som kallas mTOR (mammalian Target Of Rapamycin – är ett proteinkinas som kontrollerar cellulär metabolism, katabolism, immunsvar, autofagi, överlevnad, proliferation och migration, för att upprätthålla cellulär homeostas, ”balans”) som förmedlar denna process.”

”Nu i den aktuella studien konstaterar vi orsakerna till varför dieter med högt proteininnehåll är riskabla för våra hjärtartärer,” sa Razani. ”Först gjorde vi flera studier på människor för att visa att när man äter mycket protein, så aktiveras våra makrofager och mTOR-vägen precis som vi såg i djurmodeller. Sedan identifierade vi, för första gången någonsin, rollen av leucin – en aminosyra som är väldigt hög i animaliska proteiner – som drivkraften för risken för åderförkalkning. Aminosyror är byggstenarna i proteiner och det finns 20 av dem i alla proteiner vi får i oss. Men det är bara leucin som visade sig vara den dåliga aminosyran för uppkomst av hjärtkärlsjukdom. Vi noterade att tröskeln för leucin för att att öka risken för hjärt-kärlsjukdom låg på cirka 22% protein per dag”.

Olika åsikter om dagligt proteinintag

Två studier, en publicerad 2020 och en 2023 kom till olika slutsatser.

Den första studien, från 2020, är den tidigare studien av Razani och hans kollegor som rapporterade att dieter med hög proteinhalt ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

I studien från 2023 fann man ingen statistisk skillnad i kardiovaskulära resultat mellan standarddieter och proteinrik dieter.

Trots det säger vissa kardiologer att de inte rekommenderar högproteindieter utan istället föreslår mer växtbaserade och vegetabiliska dieter.

”Denna nya studie är för liten för att ändra rekommendationerna”, säger Dr. Stephen Tang, en hjärtfysiolog vid Providence Saint John’s Health Center i Kalifornien, och som inte var involverad i studien.

”Jag skulle inte göra något annorlunda,” säger Tang. ”Men det ger fler bevis för att högt protein inte är rätt väg att gå. Kardiologer är traditionellt fokuserade på kolesterol och högt blodtryck – inte protein. Denna studie bekräftar att en växtbaserad kost är bra för hjärthälsan”.

Råd om protein från dietister

Så, hur mycket protein bör inkluderas i en daglig kost? Och hur mycket är för mycket?

”Även om det är sant att de flesta västerländska samhällen äter för mycket protein och för lite av näringstäta växtbaserade livsmedel som frukt, grönsaker och fullkorn, är protein som livsmedelsgrupp i sig mättande och ganska svårt att överäta, särskilt i kontexten med en balanserad kost, säger Caroline Thomason, dietist, Washington, som inte var involverad i studien.

Anne Danahy, dietist från Arizona, som inte heller var involverad i studien, säger ”när du äter för mycket av ett näringsämne, så minskar du på andra, vilket potentiellt kan orsaka hälsoproblem”. ”
Det finns goda skäl för talesättet ”allt med måtta.” En hälsosam kost bör bestå av en balanserade mängd av protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler”.

”Allas proteinbehov är lite olika, så det är bäst att prata med en dietist som kan bedöma dina behov,” säger Danahy.

Danahy rekommenderar att man äter mer växtbaserat protein om man vill få i sig extra protein.

”Flera studier har kopplat kost med högt animaliskt protein med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom,” säger hon. ”Proteiner från animaliska källor innehåller även mer mättade fetter och andra föreningar som kan öka inflammation och orsaka hjärtsjukdomar”.

”Och protein från växtkällor innehåller dessutom antioxidanter, fibrer och andra näringsämnen som kan minska risken för hjärtsjukdomar”, avslutar Danahy. ”Nötter, frön, baljväxter och grönsaker innehåller protein och andra hälsofrämjande kemiska föreningar”.

Medical News Today

Nature Metabolism

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Sulfiter utsett till Årets Allergen 2024

Next Story

Ultraprocessade livsmedel kopplas till många sjukdomar

Latest from Kost

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa genom mikrobiotans tarm-hjärn axel, enligt en reviewartikel. Förbindelsen mellan tarm och hjärna är kopplad till många hjärnfunktioner som minne, kognition, ångest, depression och allmän hälsa.…

Proteinintag kopplat till hälsosamt åldrande

Enligt en ny studie utvecklade kvinnor som åt mer växtbaserat protein i medelåldern, färre kroniska sjukdomar och var generellt friskare när de blev äldre. Bland annat såg man att dessa kvinnor hade lägre nivåer av LDL-kolesterol, blodtryck och insulinkänslighet.…

Vilka är de nyttigaste grönsakerna?

Att äta grönsaker varje dag är viktigt för hälsan då du får i dig viktiga vitaminer, mineraler, antioxidanter och fibrer. Forskning har visat att de som äter grönsaker dagligen minskar risken för att drabbas av cancer och hjärtsjukdomar. Här går…