Nyhetsbrev

Koppling mellan kost och hjärtkärlsjukdom och diabetes

3 februari 2022 Journal of the American Medical Association
18 februari 2022

Abstrakt

Av betydelse

Dålig kost är en ledande global faktor som är förknippad med kardiometabolisk sjukdom (CMD). Att utvärdera kvaliteten på bevisen för sambanden mellan specifik kost och kardiometabolisk sjukdom, är avgörande för att kunna ge rådgivande policys och konsumentrekommendationer till en hälsosam kost och folkhälsomål.

Mål

Att bedöma kvaliteten på bevisen för sambanden mellan specifik kost och kardiometabolisk sjukdom.

Bevisgranskning

PubMed och referenser av kvalificerade artiklar söktes mellan 1 maj 2015 och 26 februari 2021 där man bedömde metaanalyser av randomiserade kliniska studier och prospektiva kohortstudier som hade analyserat konsumtion av 1 eller flera kostprodukter.

Resultat

Totalt identifierades 2.058 potentiellt relevanta vetenskapliga rapporter, från vilka 285 studier bedömdes som relevanta att utvärderas. Det slutliga urvalet av artiklar inkluderade 28 metaanalyser som visade på 62 samband mellan kost och kardiometabolisk sjukdom. Bland dessa sambanden hade 10 livsmedel, 3 drycker och 12 näringsämnen åtminstone sannolika bevis på samband med kranskärlssjukdom, stroke och/eller diabetes. De flesta identifierade sambanden var produkter med en skyddande* effekt (n = 38) och ett mindre antal visade på skadligt* samband (n = 24), och att den risken ökade med ett högre intag.

Slutsatser och relevans

Denna systematiska översikt sammanfattar den aktuella kvaliteten på bevisen för sambanden mellan specifika kostprodukter och risk för kranskärlssjukdom, stroke och diabetes. Dessa fynd kan erbjuda information till kostvägledning, bedömning av sjukdomsbelastningen i specifika grupper, policyinställning och underlag till framtida forskning.

Kost och hjärtkärlsjukdom

* Tabell livsmedel som visar på skyddande eller skadligt samband med hjärtsjukdom och diabetes

KOSTKARDIOVASKULÄRT UTFALLMETABOLISKT UTFALL
SKYDDANDE SAMBANDSKYDDAR MOT:SKYDDAR MOT:
FruktKardiovaskulär sjukdom, Kranskärlssjukdom, Stroke (propp, blödning)Ingen uppgift
GrönsakerKardiovaskulär sjukdom
Kranskärlssjukdom, Stroke (propp)
Ingen uppgift
Nötter eller frönKardiovaskulär sjukdom
Kranskärlssjukdom
Ingen uppgift
FullkornKardiovaskulär sjukdom
Kranskärlssjukdom, Stroke (propp)
Diabetes
Fisk, skaldjurKranskärlssjukdom (vid diabetes), Hjärtinfarkt, StrokeIngen uppgift
YoghurtIngen uppgiftDiabetes
ChokladKardiovaskulär sjukdom, Kranskärlssjukdom, Hjärtinfarkt, Stroke (blödning)Ingen uppgift
MjölkStrokeIngen uppgift
TeStrokeIngen uppgift
KostfiberKardiovaskulär sjukdom
Kranskärlssjukdom, Stroke
Diabetes
SpannmålsfiberIngen uppgiftDiabetes
FruktfiberStrokeIngen uppgift
GrönsaksfiberStrokeIngen uppgift
Fleromättat fettKranskärlssjukdomIngen uppgift
KaliumStrokeIngen uppgift
SKADLIGA SAMBANDORSAKAR:ORSAKAR:
PotatisIngen uppgiftDiabetes
Rött köttKardiovaskulär sjukdom
Kranskärlssjukdom, Stroke
Diabetes
Processat köttKardiovaskulär sjukdom, Kranskärlssjukdom, Stroke (propp)Diabetes
Sötad dryckKardiovaskulär sjukdom, Kranskärlssjukdom, Stroke (propp)Diabetes, högt BMI
Glykemiskt indexKranskärlssjukdomDiabetes
Glykemisk belastningKranskärlssjukdomDiabetes
TransfetterKranskärlssjukdomIngen uppgift
Totalt proteinIngen uppgiftDiabetes
Animaliskt proteinIngen uppgiftDiabetes
NatriumStroke, högt blodtryckIngen uppgift

Journal of the American Medical Association

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Sen måltid ökad risk för diabetes; Melatonin inblandat

Next Story

Frisk tarmflora kopplad till bättre kognition

Latest from Kost

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa genom mikrobiotans tarm-hjärn axel, enligt en reviewartikel. Förbindelsen mellan tarm och hjärna är kopplad till många hjärnfunktioner som minne, kognition, ångest, depression och allmän hälsa.…

Proteinintag kopplat till hälsosamt åldrande

Enligt en ny studie utvecklade kvinnor som åt mer växtbaserat protein i medelåldern, färre kroniska sjukdomar och var generellt friskare när de blev äldre. Bland annat såg man att dessa kvinnor hade lägre nivåer av LDL-kolesterol, blodtryck och insulinkänslighet.…