Nyhetsbrev

Nedkylning efter hjärnskakning

20 januari 2022 BMJ Open Sport & Exercise Medicine
24 januari 2022

Abstrakt

Introduktion

Idrottsrelaterad hjärnskakning är ett alltmer erkänt hälsoproblem och behandlingsalternativen är knappa. Vi testade hypotesen att omedelbar selektiv nedkylning av huvud-hals förkortar återgång till spel hos ishockeyspelare med hjärnskakning.

Material och metoder

Under 5 säsonger delades 19 professionella ishockeylag in i 2 grupper – interventionslag, där spelare med hjärnskakning fick selektiv nedkylning av huvud-hals, och kontrollgrupper bestående av lag som fick ett standardmässigt omhändertagande av idrottsrelaterad hjärnskakning. 

Hjärnskakning diagnostiserades enligt fastställda kriterier. Ett system för nedkylning av huvud- och hals, designat för att minska hjärntemperaturen med en kall cirkulerande kylvätska, användes. Nedkylningen startade akut efter diagnos av hjärnskakning och användes i ≥ 45 min. 

Alla spelare utsattes för ett standardiserat graderat protokoll för att få återgå till spel. Innan återgång till spel skulle en SCAT (Sport Concussion Assessment Tool) bedömning göras och tillstånd ges av medicinsk expertis. Det man huvudsakligen mätte var tiden till slutförandet av rehabiliteringsprogrammet och återkomsten till spel.

Resultat

I lagen som använde nedkylning registrerades 62 hjärnskakningar och i kontrollagen 75 hjärnskakningar. Mediantiden för att initiera nedkylning var 11 minuter (intervall 5–30).
Mediantiden för återgång till spel var 9 dagar i gruppen som fick nedkylning, och 12 dagar i kontrollgruppen (p<0,00001).
För spelare som fick selektiv nedkylning av huvud-hals återgick 94% (58/62) till spel ≤ 3 veckor och 100% återgick till spel ≤ 56 dagar. I kontrollgruppen återgick 71% (53/75) till spel ≤ 3 veckor och 87% ≤ 56 dagar (p<0,001).

Slutsatser – Nedkylning efter hjärnskakning

Akut selektiv nedkylning av huvud- och nacke förkortar tiden för att återgå till spel och minskar risken för lång bortavaro från spel för ishockeyspelare som drabbats av hjärnskakning.

BMJ Open Sport & Exercise Medicine

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Cancerincidens, dödlighet, förlorade levnadsår för 29 cancergrupper från 2010 till 2019

Next Story

Antibiotikaresistens kopplat till 1,2 miljoner dödsfall globalt under 2019

Latest from Motion

Hur mycket bör du motionera för ett långt, friskt liv?

En ny studie från universitetet i Jyväskylä i Finland konstaterar att även om motion är viktigt för att leva ett långt, friskt liv, så såg man att följsamhet till andra hälsosamma livsstilsvanor hade ännu bättre effekt.…