Nyhetsbrev

Cancerincidens, dödlighet, förlorade levnadsår för 29 cancergrupper från 2010 till 2019

30 december 2021 Journal of the American Medical Association
13 januari 2022

En systematisk analys för Global Burden of Disease Study 2019

Abstrakt

Av betydelse

Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2019 (GBD 2019) levererade systematiska uppskattningar av incidens, sjuklighet och dödlighet för att ge information om hur man ska kunna minska cancerbördan.

Mål

Att uppskatta cancerbördan och trender globalt för 204 länder och territorier från 2010 till 2019.

Granskning av evidens

GBD 2019:s metoder användes för att uppskatta och beskriva cancerincidens, dödlighet, levda år med funktionshinder, förlorade levnadsår under 2019 och under det senaste decenniet. Uppskattningar tillhandahålls också av Sociodemografisk Index (SDI), ett sammansatt mått på utbildningsnivå, inkomst per capita och total fertilitetsgrad för de yngre än 25 år.

Fynd

Globalt ökade antalet nya cancerfall från 18,7 miljoner år 2010 till 23,6 miljoner (17,2 miljoner om man exkluderade hudcancer av icke-melanom typ) år 2019, en ökning med 26,3 %, och dödsfallen i cancer globalt var 10 miljoner, en ökning med 20,9%*.

Bland 22 grupper av sjukdomar och skador i Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2019 studien var det bara kardiovaskulära sjukdomar som kom före cancer när det kom till antalet dödsfall och förlorade levnadsår globalt under 2019.

Slutsatser och relevans – cancerincidens

Resultaten av denna systematiska analys tyder på att den globala bördan av cancer är betydande och växande, och som skiljer sig beroende på Sociodemografisk Index (SDI). Studieresultaten tyder på att ökade insatser för att förebygga och kontrollera cancer behövs, för att på ett rättvist sätt ta itu med den ökande bördan av cancer globalt.

* De 5 främsta orsakerna till cancer för både män och kvinnor, var cancer i luftstrupen-bronkerna-lungorna, motsvarande 18,3% av all cancer; tjocktarms- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) 9,7%; magcancer 8,9%; bröstcancer 8,2%; och levercancer 5,0%.

Journal of the American Medical Association

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Koppling mellan ApoB och hjärtinfarkt

Next Story

Nedkylning efter hjärnskakning

Latest from Livsstil

En hälsosam livsstil kan förebygga demens

En hälsosam livsstil kan förebygga demens och är det bästa sättet att främja kognitiv hälsa på lång sikt, enligt en ny studie. Experter förklarar att hjärnans hälsa är nära relaterad till hjärtats hälsa, eftersom ministrokes ofta är orsakerna till icke-Alzheimers…

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Enligt en ny studie påverkar ett ämne i vinet hur kroppen bryter ned alkohol, vilket kan leda till att man får huvudvärk av rödvin. Rött vin är mer benäget att orsaka huvudvärk än vitt vin på grund av den högre…

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och…

Nykter fakta om alkohol och cancer

Fakta om alkohol och cancer visar att Globalt uppgår mängden alkohol vi dricker i genomsnitt till cirka 6 liter ren etanol per år och per person, eller cirka en vinflaska per vecka. Ju mer man dricker desto högre är risken…