Amning skyddar barn mot allvarliga infektioner

23 oktober 2020 Pediatrics

Abstrakt

Bakgrund

Studier om sambandet mellan amning och infektioner hos barn efter det första levnadsåret ger motstridiga resultat. Denna studien undersökte om tiden som amningen pågick hade ett samband, dels med antalet sjukhusvistelser på grund av infektion och dels infektionssymtom hos barnet i hemmet.

Resultat

815 mamma-spädbarn ingick i utvärderingen. Mediantiden för amning var 7,6 månader och exklusiv amning (endast med bröstmjölk) var 2,1 månader. Sjukhusvistelse på grund av infektion sågs hos 207 (25,4%) spädbarn under de första tre åren av livet. Sjukhusvistelse på grund av infektion minskade med en längre amningstid (P <0,001). Det starkaste sambandet mellan amningstid och sjukhusvistelse under det första levnadsåret, noterades bland annat för infektioner i nedre luftvägarna (P ≤ .05). För spädbarn som enbart ammades med bröstmjölk var sjukhusvistelsen ännu lägre. 

Man hittade dock ingen skyddande effekt av amning mot infektion hos spädbarn i åldrarna 12 till 36 månader.

Slutsats – Amning skyddar barn mot allvarliga infektioner

Resultaten i denna studie konstaterar att en lång amningstid, särskilt som exklusiv amning (endast bröstmjölk), skyddar barn mot infektioner som kräver sjukhusvård under det första levnadsåret, men inte därefter. 

Pediatrics