Nyhetsbrev

Långvarig sömnstörning och hälsorisker?

22 maj 2020 JAMA
23 oktober 2020

Hur farligt är det att ha sömnproblem? Man vet sedan tidigare att kortvarig sömnstörning kan kopplas till hälsorelaterade problem. Men kunskapen om långvariga sömnproblem är farligt är mer okänt.

Abstrakt

Av vikt 

När patienter rapporterar sömnstörning så kan det kopplas till hälsoproblem; men hur personer med sömnstörning påverkas på lång sikt och om det kan kopplas till kardiovaskulär sjukdom och dödlighet oavsett orsak är emellertid okänt.

Mål 

Att fastställa om en långvarig sömnstörning jämfört med enstaka rapporterad sömnstörning kan kopplas till en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och dödlighet oavsett orsak.

Patienter och upplägg 

En prospektiv (framåtblickande) studie som startade 2006 och pågick fram till 2010. Man följde 52.599 kinesiska vuxna där ingen hade förmaksflimmer, hjärtinfarkt, stroke eller cancer vid studiestart. 

Resultat 

Av de 52.599 deltagarna som ingick i studien (medelålder 52,5 år), varav 40.087 (76,2%) var män och 12.512 (23,8%) kvinnor. 

Utifrån sömnens varaktighet och mönster över tid kategoriserades 4 tydliga sömnmönster:
1. Normalt stabil (intervall, 7,4 till 7,5 timmar – 40.262 personer).
2. Normalt minskande (från 7,0 till 5,5 timmar – 8.074 personer),.
3. Lågt ökande (från 4,9 till 6,9 timmar – 3.384 personer) .
4. Lågt stabil (intervall 4,2 till 4,9 timmar – 879 personer). 

Under en genomsnittlig uppföljning på 6,7 år dog 2.361 personer och 2.406 drabbades av en kardiovaskulär sjukdom. 

Jämfört med det normala stabila mönstret, var ett lågt ökande sovmönster förknippat med en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. 

Ett normalt minskande mönster kunde kopplas till en ökad risk för dödlighet oavsett orsak. 

Det lågt stabila mönstret var associerat med den högsta risken för kardiovaskulär sjukdom och död.

Slutsatser – Långvarig sömnstörning och hälsorisker

I denna studie konstaterades att sömnens varaktighet och sovmönster med kort eller instabil sömn var signifikant förknippade med en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och dödlighet oavsett orsak. 

Att undersöka mönster av sömnvaraktighet under längre perioder kan bidra till att identifiera olika riskgrupper och för att erbjuda bäst hjälp. 

Personer som rapporterade att de alltid sov mindre än 5 timmar per natt bör betraktas som en grupp med hög risk både för kardiovaskulär sjukdom och för att dö.

JAMA Netw Open. 

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Olivolja minskar risk för hjärtsjukdom

Next Story

Amning skyddar barn mot allvarliga infektioner

Latest from Livsstil

En hälsosam livsstil kan förebygga demens

En hälsosam livsstil kan förebygga demens och är det bästa sättet att främja kognitiv hälsa på lång sikt, enligt en ny studie. Experter förklarar att hjärnans hälsa är nära relaterad till hjärtats hälsa, eftersom ministrokes ofta är orsakerna till icke-Alzheimers…

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Enligt en ny studie påverkar ett ämne i vinet hur kroppen bryter ned alkohol, vilket kan leda till att man får huvudvärk av rödvin. Rött vin är mer benäget att orsaka huvudvärk än vitt vin på grund av den högre…

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och…

Nykter fakta om alkohol och cancer

Fakta om alkohol och cancer visar att Globalt uppgår mängden alkohol vi dricker i genomsnitt till cirka 6 liter ren etanol per år och per person, eller cirka en vinflaska per vecka. Ju mer man dricker desto högre är risken…