Nyhetsbrev

ApoB kan vara bättre på att förutspå hjärtsjukdom än kolesterol

9 mars 2023 Medical News Today, Journal of the American College of Cardiology
7 maj 2023
  • Ateroskleros (åderförkalkning) innebär en uppbyggnad av plack i blodkärlen. Detta kan leda till komplikationer som hjärtinfarkt och stroke.
  • Screening för komponenter som bidrar till åderförkalkning, såsom kolesterol, är avgörande för att förhindra negativa kardiovaskulära händelser.
  • En nyligen genomförd studie fann att provtagning för ett specifikt protein, apolipoprotein B-100 (ApoB), kan vara en mer exakt metod för att förutsäga risken för aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom än att enbart testa kolesterolnivåer.

Hälsan hos hjärtat och blodkärlen är avgörande för kroppens funktion. Tidig screening kan hjälpa människor att förstå sina risker och potentiellt förhindra negativa komplikationer.

Att testa kolesterolnivåer är viktigt, men ett annat test kan ytterligare hjälpa till att identifiera risken för hjärt-kärlsjukdom: Apolipoprotein B-100 (ApoB). Detta protein hjälper till att transportera kolesterol genom kroppen.

Att undersöka detta protein i blodet kan hjälpa till att identifiera personer som löper större risk för hjärt-kärlsjukdom, även när kolesterolnivåerna är normala.

Detta argumentet fördes fram av forskare vid American College of Cardiologys årliga kongress 2023 i New Orleans, USA.

Forskarnas presentation baserades på en studie som de nyligen publicerat i Journal of the American College of Cardiology.

Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom

Ateroskleros är ett tillstånd som kännetecknas av uppbyggnad av plack i blodkärlens väggar. Detta plack kan bestå av kolesterol och andra ämnen.

Ateroskleros gör det svårare för blodet att cirkulera ordentligt i kroppen (placket gör att kärlen blir trängre). Det kan leda till flera livshotande hälsokomplikationer om det inte kontrolleras.

Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom är en samlingsbeteckning för tillstånd som kan uppstå på grund av åderförkalkning. Hjärtattacker, stroke och aneurysm kan vara exempel på aterosklerotiska hjärt-kärlsjukdomar.

Dr Salim Virani, kardiolog vid Texas Heart Institute, som inte var involverad i studien som presenterades på kongressen, förklarade:

”Ateroskleros är en ansamling av fett, kolesterol och andra ämnen inuti kärlväggarna i artärerna. Denna ansamling kallas plack. Plack gör i slutändan att artärerna blir trängre och så småningom begränsar blodflödet. När placket spricker kan det leda till en blodpropp – som ökar risken för stroke eller hjärtinfarkt. Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom inkluderar hjärtinfarkt, stroke, kärlvidgning med stent, bypass-operationer eller blockering av blodkärl som levererar blod till de nedre extremiteterna (benen) eller hjärnan.”

Att förstå apolipoprotein B-100 (ApoB)

Eftersom aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom kan vara dödlig, kan tidiga tester hjälpa människor att identifiera och minimera sin risk för att drabbas. Ett område som man undersöker är kolesterolnivåerna.

Höga kolesterolnivåer, särskilt LDL kolesterol (Low-Density Lipoprotein), kan öka risken för åderförkalkning och aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom.

Att undersöka kolesterolnivåer kan vara en del av en rutinmässig blodkontroll. Ändå kan ett annat test – ApoB – hjälpa till att ytterligare identifiera risken för hjärt-kärlkomplikationer.

”ApoB, förkortning för apolipoprotein B, är det huvudsakliga proteinet som finns i LDL-partiklar och som är bärare av det ”onda” kolesterolet. Apolipoprotein B (ApoB) är ett bärarprotein som hjälper till att transportera LDL-kolesterol (även kallat det onda kolesterolet) samt andra skadliga fettmolekyler i blodet, och som medverkar till att det passerar igenom artärernas väggar, där det kan bilda plack”, förklarade Dr Virani.

”När detta händer ökar det risken för hjärtsjukdomar och stroke. Att mäta för ApoB är ett direkt mått på alla partiklar i blodet som kan bidra till hjärtsjukdomar”, tillade han.

Fördel med att testa för ApoB

Studien som presenterades på kongressen undersökte trender i att testa för ApoB och hur nivåerna av detta protein relaterar till nivåer av LDL kolesterol.

Forskarna använde data från journaler och kontrollerade provsvar för ApoB- och LDL-kolesterol. De undersökte data som samlats in mellan 2010 och 2022 från 705 individer, med medelåldern 56 år och 41 % var kvinnor.

Det första de noterade var att tester för ApoB ökade under tidsperioden. De fann också att ApoB-nivåerna fortfarande kan vara förhöjda, även när LDL-nivåerna låg inom det rekommenderade hälsosamma intervallet.

Bland deltagarna hade cirka 46 % förhöjda ApoB-nivåer, även när LDL-kolesterolet var lägre än 1,8 mmol/liter, en nivå inom det hälsosamma intervallet.

Studiens författare Dr Jeffrey L. Anderson förklarar:

”Apo-B ger unik information utöver LDL (onda kolesterolet). Vid låga LDL-nivåer kan ApoB fortfarande vara förhöjt. Enligt andra studier är Apo-B en bättre riskmarkör än LDL, så om den är förhöjd kan den indikera liten, tät LDL (dvs kolesterolfattig), och mer aggressiv kolesterolsänkande behandling behövs.”

Med andra ord, när någon har en förhöjd ApoB-nivå med en normal LDL-nivå, kan de fortfarande löpa risk för aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom och bör behandlas därefter.

”Dessa ’små täta LDL-partiklar är fortfarande aterogena”, utvecklade Dr. Anderson ytterligare. Det innebär att de främjar bildningen av fettinlagring (plack) i artärerna.

”Konsekvensen är att vissa patienter med LDL under 1,8 mmol/liter – särskilt de med metabolt syndrom, pre-diabetes eller diabetes – kan vara underbehandlade”, säger Dr. Anderson. ”Kontrollera ApoB på dessa patientgrupper, och om ApoB fortfarande är förhöjt, kan ytterligare lipidsänkande medicinering – t.ex. med statiner eller PCSK9-hämmare — vara indicerat.”

Begränsningar med studien och fortsatt forskning

Studien samlade in data från deltagare från 24 sjukhus och cirka 200 kliniker i USA. Ytterligare studier som analyserar större mängd patientdata är önskvärt för att bekräfta resultaten.

Ändå tyder de aktuella resultaten på att provtagning av ApoB kan gynna personer med risk för hjärt-kärlsjukdom. Det här testet blir också allt vanligare. När läkare identifierat någon med förhöjda ApoB-nivåer kan de utarbeta en lämplig behandlingsplan.

Dr. Virani förklarar strategin vid förhöjd ApoB-nivå:

”När höga ApoB-nivåer upptäcks är de första första stegen för behandling desamma som de skulle vara när man upptäcker höga LDL-nivåer: kostförändring, livsmedel med lågt innehåll av mättade fetter och transfetter och att bibehålla en hälsosam vikt genom diet och träning. Kolesterolsänkande mediciner, som statinterapi, ordineras också ofta.”

Sammantaget noterar studien att ApoB-testning kan behövas som ytterligare ett steg för att upptäcka risken för aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom.

Medical News Today

Journal of the American College of Cardiology

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Flera populära dieter är inte hälsosamma för hjärtat

Next Story

Måltidens längd påverkar barns intag av frukt och grönt

Latest from Övrigt

Tidig cancerdebut: Snabbt åldrande kan vara orsaken

Nya studier visar att tidig cancerdebut hos vuxna under 50 år ökar, men man är inte helt säker på vad orsaken till det beror på. Nu antyder en studie att ett accelererat biologiskt åldrande kan ligga bakom tidig cancerdebut.…

Tarmfloran och atopiskt eksem

Atopisk dermatit, eller eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Allt mer forskning pekar på att tarmmikrobiomet kan påverka eksem. Med andra ord, vad som händer i tarmen kan avgöra vad som sker på huden.…

Är telomerer nyckeln till lång livslängd?

Telomerer är "höljena" i änden av kromosomerna och har förknippats med lång livslängd. En ny studie antyder att långa telomerer kan öka risken för sjukdom. Så är långa telomerer nyckeln till ett långt och friskt liv eller bör vi leta…