Nyhetsbrev

Att byta till en hälsosammare kost kopplat till ett friskare och längre liv (longevity)

2 december 2023 Medical News Today, Nature Food
11 december 2023
  • Färre än 0,1 % av vuxna i Storbritannien följer den brittiska regeringens Eatwell-guide för en hälsosam och balanserad kost.
  • Vuxna kan lägga till nästan 9 år i förväntad livslängd genom att byta från en ohälsosam kost till den kost som beskrivs i Storbritanniens Eatwell Guide.
  • I samma population visade att kostförändring från ohälsosam till en sk longevity (långt och friskt liv) kost var associerat med 10,8 och 10,4  års ökning i förväntad livslängd hos män respektive kvinnor.
  • De som redan följer ”mediandieten”, vilken endast delvis följer Eatwell Guides rekommendationer, skulle kunna addera cirka 3 år i förväntad livslängd genom att helt gå över till en hälsosammare kost.
  • Studieförfattarna efterlyser långsiktiga åtgärder för att göra det möjligt för fler vuxna att äta hälsosamt för att minska antalet sjukdomar orsakade av dålig kost.

Dålig kost och brist på fysisk aktivitet är de ledande globala hälsoriskerna, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

För att förbättra kosten globalt arbetar WHO för att länder ska engagera sig i ett antal initiativ, inklusive eliminering av transfetter, minskat saltintag och utveckling av riktlinjer kring livsmedelsmärkning och artificiella sötningsmedel.

Storbritanniens regering publicerade sin Eatwell-guide 2016 för att hjälpa människor att följa en hälsosam, balanserad kost. Den beskriver vikten av att äta minst fem portioner frukt och grönsaker om dagen, minska intaget av salt och mättat fett, och att öka konsumtionen av fullkorn och baljväxter, tillsammans med att guiden ger förslag på portionsstorlek och kaloriintag.

Trots att guiden har publicerats för att säkerställa en kosthållning i linje med dessa dietmål, antyder forskning publicerad i BMJ Open på att mindre än 0,1 % av landets befolkning följer en diet enligt guidens rekommendationer.

Hälsosammare kost kopplat till ett friskare och längre liv (longevity)

U.K. Biobank är en databas som skapades 2006 och som följer hälsan hos en halv miljon människor i åldern 40 till 69 år, i Storbritannien. Biobanken samlar in data om deltagarnas dieter, såväl som om deras allmänna hälsa.

En nyligen genomförd studie av ett forskarteam från universitetet i Bergen, Norge, analyserade data från den brittiska biobanken från över 465 000 personer för att fastställa effekten av att följa den kost som beskrivs i Eatwell Guide, på personernas förväntade livslängd. Resultaten publicerades i Nature Food.

Deltagarnas kostmönster bedömdes, och intaget av alla livsmedel uppdelades i fem grupper, från lägsta till högsta intaget. Dieter förknippade med ”longevity” var varje livsmedelsgrupp med den lägsta dödsrisken.

Ohälsosamma kostmönster kännetecknades av begränsade mängder fullkorn, grönsaker och frukt, fisk och vitt kött, men med ett högt intag av rött och processat kött, ägg, raffinerade spannmål och sockerhaltiga drycker. Resultat rapporterades också baserat på efterlevnad av kostmönster rekommenderade i Eatwell Guide.

Forskarna justerade uppgifterna för faktorer som ålder, kön, områdesbaserad sociodemografisk fattigdom, rökning, alkoholkonsumtion, låg fysisk aktivitetsnivå och BMI (Body Mass Index).

Deras analys visade att en 40-årig man som ändrade sin kost från en ohälsosam kost till en som följer Eatwell Guides kostrekommendationer skulle öka sin förväntade livslängd med 8,9 år. För en jämnårig kvinna ledde denna förändring till en ökad medellivslängd med 8,6 år.

För en 70-årig man skulle förändringen motsvara 4 år längre liv och 4,4 år längre för en kvinna i samma ålder.

Kött kopplat till högre dödsrisk

Huvudförfattaren till studien, professor Lars Fadnes vid universitetet i Bergen, och forskare vid Haukeland universitetssjukhus, säger:

– Våra analyser och annan forskning tyder på att det vi äter är kopplat till risken för fetma, vilket är en bidragande riskfaktor för att dö i förtid. Våra analyser tyder på att risken för förtidig död relaterad till övervikt/fetma, var ungefär en fjärdedel jämfört med den ökade risken för att dö på grund av ohälsosam kost.

Forskarna tittade också på vilka livsmedel som hade störst inverkan på att minska risken för att dö i förtid.

De fann att konsumtion av mer fullkorn och nötter och mindre rött kött och sockerhaltiga drycker var förknippat med de största förbättringarna i förväntad livslängd.

Socioekonomiska faktorer påverkar kostkvaliteten

Eftersom det fanns så få personer som åt en hälsosam kost, så ger dessa data en begränsad säkerhet, enligt studieförfattarna.

”I våra analyser tittar vi inte bara på personer som strikt följer riktlinjerna, utan vi jämför med de i befolkningen som mer eller mindre följer olika delar av dessa rekommendationer, och tittar sedan på hälsofördelarna som respektive rekommendation kan bidrar med och hur det sammantaget bidrar, tillade professor Fadnes.

”För vissa livsmedelsgrupper är det inte möjligt att göra en likvärdig uppdelning i fem olika grupper. Vissa grupper kan därför innehålla färre personer än andra. Eftersom fler personer inom en intagsnivå ökar precisionen och säkerheten, kommer färre antal personer att bidra till en större osäkerhet i resultatet”, konstaterade han.

Dr. Linia Patel, dietist och talesperson för British Dietetic Association, som inte var inblandad i studien, säger att resultaten inte var överraskande.

”Vi vet att om vi ska äta mer fullkorn, mer baljväxter, mer växtbaserad mat, och att dessa innehåller allt det som är nyttigt för oss. Så detta är inte nytt. Det som är intressant är att de har gjort en annan modell för att faktiskt bedöma antal år vi kan vinna, vilket är spännande att konstatera.”

Dr. Patel pekar på den låga efterlevnaden av Eatwell-guiden och sade att policyn borde säkerställa att dieten är möjlig för människor att följa. Utöver de politiska förslagen från författarna, tror hon att utbildning är nyckeln till att säkerställa intag av en hälsosam kost.

”Vi vet att bönor och linser inte är så dyra, men av någon anledning köper inte människor dom. Varför inte? Vilka är hindren? Fler frågor som dessa tror jag behöver ställas för att vi till fullo ska förstå hur vi kan implementera forskningsresultat som dessa till att praktiskt kunna tillämpas.”

Medical News Today

Nature Food

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Kardiometabola effekter vid allätande vs vegansk kost hos enäggstvillingar

Next Story

Hur påverkar den västerländska kosten hälsan?

Latest from Kost

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…