Nyhetsbrev

Kardiometabola effekter vid allätande vs vegansk kost hos enäggstvillingar

30 november 2023 JAMA
5 december 2023

Sammanfattning

Vilka är de kardiometabola effekterna av en hälsosam växtbaserad (vegansk) kost jämfört med en hälsosam allätande kost bland enäggstvillingar under en 8-veckors period?

Denna randomiserade studie på 22 friska, vuxna, identiska tvillingpar, visade att de som konsumerade en hälsosam vegansk kost hade signifikant bättre värde av LDL-kolesterol, fastande insulinnivå och viktminskning jämfört med tvillingar som konsumerade en hälsosam allätare kost.

Resultaten från denna studie tyder på att en hälsosam växtbaserad kost erbjuder en betydande skyddande kardiometabolisk fördel jämfört med en hälsosam allätande kost.

Studien

Allt fler bevis tyder på att en vegansk kost, jämfört med en allätande kost, ger potentiella kardiovaskulära fördelar genom en förbättrad kostkvalitet (dvs högre konsumtion av grönsaker, baljväxter, frukt, fullkorn, nötter och frön).

I denna studien vill man jämföra effekterna av en hälsosam växtbaserad kost med en hälsosam allätande kost (innehållande kött) på kardiometaboliska värden under 8-veckor. Både i den hälsosamma veganska kosten och den hälsosamma allätande kosten ingick grönsaker, baljväxter, frukt, fullkorn, nötter och frön.

Studien som genomfördes på 22 tvillingpar (totalt 44 personer) där deltagarna randomiserades till en växtbaserad eller allätande diet (1 tvilling per diet). Studien startade i mars 2022 och fortsatte fram till maj 2022. 

Studien bestod av två 4-veckors faser: under de första 4 veckorna levererades kostnadsfria måltider till deltagarna bestående av antingen en hälsosam växtbaserad kost eller en hälsosam allätande kost. Under de sista 4 veckorna fick deltagarna laga måltiderna själva samt att de fick rådgivning och insikt i vilken mat och hur stora portioner de skulle tillreda för att nå maximal följsamhet till respektive diet. 

Deltagarna fick följande råd: välj minimalt processade livsmedel; sträva efter en balanserad tallrik med grönsaker, stärkelse, protein och hälsosamma fetter; välj varierade livsmedel inom varje livsmedelsgrupp; och anpassa riktlinjerna för att nå ditt behov.

Det primära resultatet var skillnaden i LDL kolesterol mätt vid studiestart och värdet efter 8 veckor. Andra mått var förändringar i kardiometabola faktorer som blodfetter, glukos- och insulinnivåer och serumtrimetylamin-N-oxidnivå (Trimetylamin N-oxid (TMAO*) är en mikrobiell metabolit i tarmen som påverkar inlagring av plack i kärlväggen och ojämna glukosnivåer i blodet), plasmanivå av vitamin B12 och kroppsvikt. Man tittade också på hur följsamheten var till respektive diet, hur lätt eller svårt det var att följa dieterna, deltagarnas energinivåer och känsla av välbefinnande.

Resultat

Totalt inkluderades 22 tvillingpar (44 personer totalt) i studien, 77,3% var kvinnor, medelålder 39,6 år, BMI 25,9 i medelvärde. 

Efter 8 veckor hade tvillingarna som randomiserades till den veganska dieten signifikant lägre LDL kolesterol (-13,9 mg/dL), fastande insulinnivå (−2,9 μIU/ml) och lägre kroppsvikt (−1,9 kg)  jämfört med tvillingarna som randomiserade till en allätande diet. 

Gruppen som åt den veganska kosten upplevde också en större men ej signifikant minskning av HDL kolesterol, triglycerider, vitamin B12, glukos och TMAO-nivåer, 8 veckor från studiestart jämfört med allätarna.

Slutsatser och relevans – kardiometabola effekter vid allätande vs vegansk kost

I denna randomiserade studie av de kardiometabola effekterna av allätande vs vegansk kost hos enäggstvillingar, resulterade den hälsosamma vegankosten till förbättrade kardiometaboliska resultat jämfört med en hälsosam allätande kost. Läkare bör överväga denna kostmetod som ett hälsosamt alternativ för sina patienter.

*Rött kött, lever och ägg är rika på kolin och karnitin. Efter intag använder tarmmikrobiotan dessa näringsämnen som kolbränslen och frigör trimetylamin (TMA) i portasystemet (blodcirkulationen i levern). TMA omvandlas sedan till TMAO (Trimetylamin N-oxid) av FMOs (flavinmonooxygenas) i levern. Åldrandet associeras med en obalans i tarmmikrobiotan, vilket förändrar fördelningen av TMA-producerande bakterier. Cirkulerande TMAO är förhöjt hos äldre vuxna och är associerat med vaskulär oxidativ stress och störd endotelfunktion (blodkärlens innersta vägg).
Källa: Hypertension

JAMA

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Kopplingen rött kött och diabetes

Next Story

Att byta till en hälsosammare kost kopplat till ett friskare och längre liv (longevity)

Latest from Kost

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…