Grönsaker förebygger mot koloncancer

September 28 2020 GUT

Abstrakt

Kolorektalcancer är en av de vanligaste och dödligaste formerna av cancer i västvärlden. Dess utveckling är en flerstegsprocess som sträcker sig över mer än 15 år och därmed ges möjlighet till förebyggande och till tidig upptäckt. Den höga incidensen (antal nyinsjuknande per år) och dödligheten pekar på behovet av förebyggande och screening. 

Många länder har därför infört screeningprogram för kolorektalcancer. Det förväntas, och preliminära bevis i vissa länder antyder, att denna screening kommer att minska dödlighet relaterad till colorektal cancer. 

Förebyggandet involverar en hälsosam livsstil och en prevention – mer specifikt en prevention som kan störa utvecklingen att gå från en normal tarmslemhinna till adenokarcinom (cancer). Denna förebyggande effekt är viktig för personer med en ärftlig faktor, men också för befolkningen i stort.

Denna studien utvärderar över 80 meta-analyser av studier som undersökt förebyggande av kolorektalcancer med läkemedel, vitaminer, kosttillskott och kostfaktorer.

Grönsaker förebygger mot koloncancer

Resultaten antyder att följande faktorer är kopplade till en minskad risk för kolorektalcancer: acetylsalisylsyra, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), magnesium, folat, en hög konsumtion av frukt och grönsaker, fiber och mejeriprodukter.

En ökad förekomst av kolorektalcancer observerades vid frekvent alkohol- eller köttkonsumtion.

Inga bevis för en skyddande effekt för te, kaffe, vitlök, fisk och sojaprodukter hittades.

Gut