Nyhetsbrev

Koppling mellan ApoB och hjärtinfarkt

13 november 2021 Journal of the American Medical Association
15 december 2021

Abstrakt

Av betydelse

Hanteringen av lipider (blodfetter) fokuserar vanligtvis på nivåer av Low Density Lipoprotein-Kolesterol (LDL-C) och, i mindre utsträckning, triglycerider (TG). Djurmodeller och genetiska studier tyder dock på att de aterogena partikelsubpopulationerna (LDL och Very Low Density Lipoprotein [VLDL]) båda är viktiga och att antalet partiklar är bättre för prognostisera för hjärthändelser än deras lipidinnehåll.

Mål

För att avgöra om vanliga mått på kolesterolkoncentration, triglyceridkoncentration eller om deras förhållande är associerad med kardiovaskulär risk utöver antalet apolipoprotein B* (apoB)-innehållande lipoproteiner.

Design och deltagare

Denna prospektiva kohortanalys inkluderade personer från den befolkningsbaserade UK Biobank och från 2 stora internationella kliniska studier, FOURIER och IMPROVE-IT. Medianuppföljningen var 11,1 år i UK Biobank och 2,5 år i de kliniska studierna. Två populationer studerades i denna analys: 389.529 personer i den primära preventionsgruppen som inte tog lipidsänkande behandling och 40.430 patienter med en etablerad ateroskleros som fick statinbehandling.

Exponering

ApoB, non-High Density Lipoprotein-kolesterol (non-HDL-C), LDL-C och TG.

Huvudresultat och åtgärder

Det primära studieresultatet var incident hjärtinfarkt (MI).

Resultat

Av de 389.529 individerna i den primära preventionsgruppen var 224.097 (58%) kvinnor och medianåldern var 56,0 år.
Av de 40.430 patienterna med etablerad åderförkalkning (ateroskleros) var 9.647 (24%) kvinnor och medianåldern var 63 år. 
I den primära preventionskohorten var apoB, non-HDL-C och triglycerider individuellt kopplade till incident hjärtinfarkt. Men när dessa bedömdes tillsammans var endast apo B kopplat till incidens hjärtinfarkt (P <0 .001). På samma sätt var endast apo B associerat med hjärtinfarkt i den sekundära preventionskohorten. Justerat för apo B fanns det inget samband mellan förhållandet mellan triglycerider och LDL-C (ett substitut för förhållandet mellan triglyceridrika lipoproteiner och LDL) och risken för hjärtinfarkt, vilket innebär att för en given koncentration av apoB-innehållande lipoproteiner, den relativa andelen av partikelsubpopulationer kanske inte längre är en förutsägelse för risk.

Slutsatser och relevans – ApoB och hjärtinfarkt

I denna kohortstudie fångades risken för hjärtinfarkt bäst av antalet apoB-innehållande lipoproteiner, oberoende av lipidinnehåll (kolesterol eller triglycerider) eller typ av lipoprotein (LDL eller triglycerider). Detta tyder på att apoB kan vara den primära drivkraften bakom ateroskleros och att sänka koncentrationerna av alla apoB-innehållande lipoproteiner bör vara i fokus i behandlingsstrategierna.

* I blodet finns det flera blodfetter som transporteras till olika delar i kroppen. Dessa delas upp i triglycerider och kolesterol. Kolesterolet färdas i proteinpaket som kallas för lipoproteiner. Det finns flera typer av dessa små paket, vanligtvis delas de upp i LDL och HDL vilket står för Low-density lipoprotein och High-density lipoprotein. LDL brukar generellt kallas för det dåliga kolesterolet eftersom det kan fastna i blodkärlen och göra att väggarna blir stela och oflexibla, vilket i sin tur leder till en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. När LDL är mindre och många till antalet fastnar de oftare i blodkärlens väggar. När LDL är större minskar risken att de fastnar. Apolipoprotein B är ett protein som bland annat är en viktig komponent av “dåligt” LDL kolesterol.

Vid vanliga kolesteroltest undersöker man ofta bara hur mycket HDL, LDL och totalkolesterol som finns i blodet. Genom att utföra ett ApoB-test kan man se ifall det LDL man har i blodet är av den sämre sorten. Det används även för att komma fram till bakomliggande orsaker till höjda värden av blodfett. När man undersöker apolipoprotein B gör man det i samband med apolipoprotein A, vilket är en komponent av HDL (det bra kolesterolet) för att få fram kvoten dem emellan. (Källa: Medisera)

Journal of the American Medical Association

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Stora livshändelser påverkar fysisk aktivitet

Next Story

Cancerincidens, dödlighet, förlorade levnadsår för 29 cancergrupper från 2010 till 2019

Latest from Övrigt

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…