Nyhetsbrev

Vegetarisk kost minskar risken för stroke

17 mars 2020 Neurology
20 november 2020

I två studier hade vegetarianer lägre nivå av vitamin B12 och högre nivåer av folat och homocystein än icke-vegetarianer. Trots det eller tack vare det(?), så var risken att drabbas av stroke lägre för vegetarianer i båda studierna.

Abstrakt

Målsättning

Att undersöka om en vegetarisk kost påverkar risken för insjuknande i stroke i två prospektiva (framåtblickande) studier samt att undersöka om insjuknandet påverkas av intag av vitamin B12.

Metod

Personer utan stroke i Studie 1 (5.050 st) och i Studie 2 (vegetariska gruppen 8.302 st) följdes fram till slutet av 2014. Kosten bedömdes genom frågeformulär där deltagarna i båda grupperna uppgett vad de ätit för mat. 

Insjuknande i stroke och annan sjukdom identifierades genom en databas (National Health Insurance Research Database). 

En undergrupp på 1.528 deltagare i Studie 1 bedömdes med avseende på serumhomocystein, vitamin B12 och folat. 

Sambandet mellan vegetarisk kost och stroke korrigerades även till kön, utbildning, rökning, alkohol, fysisk aktivitet, kroppsmassaindex (BMI och endast i Studie 1), hypertoni, diabetes, höga blodfetter och hjärt-kärlsjukdom.

Resultat

Vegetarianer hade lägre nivå av vitamin B12 och högre nivåer av folat och homocystein än icke-vegetarianer. 

I Studie 1 inträffade 54 insjuknande i stroke. Risken att drabbas av stroke var lägre för vegetarianer än för icke-vegetarianer. 

I Studie 2 inträffade 121 insjuknande i stroke. Även i denna studie var risken att drabbas av stroke lägre för vegetarianer än för icke-vegetarianer. 

Analysen visade också att intag av vitamin B12 kan påverka sambandet mellan vegetarisk kost och risken för att drabbas av stroke (*P = 0,046).

Slutsats – Vegetarisk kost minskar risken för stroke

Det finns ett positivt samband mellan vegetarisk kost och en lägre risk för stroke (både propp och blödning).

* P = 0,05: Om P-värdet är lika med eller lägre än 0,05 anses skillnaden i en jämförelse vara statistiskt säkerställd från slumpen. Ju lägre p-värdet är, desto starkare stöd för att det är en skillnad.

Neurology

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Grönsaker förebygger mot koloncancer

Next Story

Diagnos och behandling av obstruktiv sömnapné

Latest from Kost

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…