Nyhetsbrev

En drink per dag ökar risken för förmaksflimmer

13 January 2021 European Heart Journal
24 januari 2021

Abstrakt

Syfte

Det finns motsägelsefulla bevis när det gäller förhållandet mellan alkoholkonsumtion och insjuknande i förmaksflimmer, särskilt vid en låg alkoholkonsumtion.
Studien utvärderade sambandet mellan alkoholkonsumtion, hjärt-biomarkörer och frekvensen insjuknande i förmaksflimmer för olika mängd av alkoholkonsumtion i Europeiska länder. 

Metoder och resultat

Studien följde 107.845 deltagare för att undersöka sambandet mellan alkoholkonsumtion, inklusive olika typer av alkohol och dricksmönster, och frekvensen insjuknande i förmaksflimmer. Man samlade information om klassiska kardiovaskulära riskfaktorer och hjärtsvikt, och mätte biomarkörer. Medianåldern för deltagarna var 47,8 år, 48,3% var män. Alkoholkonsumtionen i median var 3 g / dag (ca 1 cl starksprit). 

5.854 individer utvecklade förmaksflimmer (median uppföljningstid: 13,9 år). Riskförhållandet för en drink (12 g) per dag var 1,16, P <0,001. 

Sambandet var likartat för olika typer av alkohol. Däremot var alkoholkonsumtion i mindre mängd förknippat med en minskad risk för insjuknande i hjärtsvikt. 

Sambandet mellan alkoholkonsumtion och insjuknande i förmaksflimmer kunde inte helt förklaras av vare sig koncentrationer av hjärt-biomarkörer eller av förekomsten av hjärtsvikt.

Slutsatser – En drink per dag ökar risken för förmaksflimmer

Till skillnad från andra hjärt-kärlsjukdomar som hjärtsvikt, var även ett måttligt alkoholintag motsvarande 1,2 drinkar / dag kopplat till en ökad risk för förmaksflimmer, vilket måste tas i beaktande i det förebyggande arbetet för att förhindra uppkomst av förmaksflimmer.

European Heart Journal

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Snabb sänkning av LDL-kolesterol minskar incidenterna hos hjärtinfarktpatienter

Next Story

Intag av rött kött och risk för hjärt-kärlssjukdom

Latest from Livsstil

En hälsosam livsstil kan förebygga demens

En hälsosam livsstil kan förebygga demens och är det bästa sättet att främja kognitiv hälsa på lång sikt, enligt en ny studie. Experter förklarar att hjärnans hälsa är nära relaterad till hjärtats hälsa, eftersom ministrokes ofta är orsakerna till icke-Alzheimers…

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Enligt en ny studie påverkar ett ämne i vinet hur kroppen bryter ned alkohol, vilket kan leda till att man får huvudvärk av rödvin. Rött vin är mer benäget att orsaka huvudvärk än vitt vin på grund av den högre…

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och…

Nykter fakta om alkohol och cancer

Fakta om alkohol och cancer visar att Globalt uppgår mängden alkohol vi dricker i genomsnitt till cirka 6 liter ren etanol per år och per person, eller cirka en vinflaska per vecka. Ju mer man dricker desto högre är risken…