Nyhetsbrev

Snabb sänkning av LDL-kolesterol minskar incidenterna hos hjärtinfarktpatienter

24 december 2020 European Heart Journal
22 januari 2021

Abstrakt

Syfte

Studier har visat att en minskning av LDL-kolesterol minskar kardiovaskulära incidenter. Detta har dock ännu inte visats i verkliga livet. Denna svenska studie undersökte sambandet mellan LDL-C-minskning och statin-dos med prognos efter en hjärtinfarkt.

Metod och resultat

Patienter som haft hjärtinfarkt följdes upp för att observera dödlighet och större kardiovaskulära incidenter. 

Förändringar i LDL-C mättes efter hjärtinfarkt och under 6 till 10 veckors uppföljning. 

Totalt följdes 40.607 patienter under 3,78 år i median. Minskningen i LDL-C var i median 1,20 mmol / L. 

Patienter med större sänkning av LDL (1,85 mmol / L) jämfört med en mindre (0,36 mmol / L) hade lägre risk för att drabbas av incidenter: kombination av kardiovaskulär dödlighet, hjärtinfarkt och ischemisk stroke 0,77; dödlighet oavsett orsak 0,71; kardiovaskulär dödlighet 0,68; hjärtinfarkt 0,81; ischemisk stroke 0,76; hjärtsvikt ledande till sjukhusvistelse 0,73 och ny ballongsprängning av kranskärl 0,86. 

Patienter med ≥50% sänkning av LDL-C och som fick högdos statiner direkt efter hjärtinfarkten hade lägre förekomst av komplikationer jämfört med de som fick lågdos initialt.

Slutsatser – sänkning av LDL-kolesterol minskar incidenterna

En tidig och mer kraftfull sänkning av LDL-C kolesterolet genom statinbehandling i högdos efter hjärtinfarkt, kunde kopplas till en minskad risk för alla kardiovaskulära incidenter och till minskad dödlighet.
Detta stöder data från kliniska studier som föreslår att en snabbare sänkning av LDL-C efter en hjärtinfarkt ger den största fördelen.

European Heart Journal

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Skillnader i systoliskt blodtryck mellan armarna kan kopplas till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

Next Story

En drink per dag ökar risken för förmaksflimmer

Latest from Övrigt

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…