Snabb sänkning av LDL-kolesterol minskar incidenterna hos hjärtinfarktpatienter

24 december 2020 European Heart Journal

Abstrakt

Syfte

Studier har visat att en minskning av LDL-kolesterol minskar kardiovaskulära incidenter. Detta har dock ännu inte visats i verkliga livet. Denna svenska studie undersökte sambandet mellan LDL-C-minskning och statin-dos med prognos efter en hjärtinfarkt.

Metod och resultat

Patienter som haft hjärtinfarkt följdes upp för att observera dödlighet och större kardiovaskulära incidenter. 

Förändringar i LDL-C mättes efter hjärtinfarkt och under 6 till 10 veckors uppföljning. 

Totalt följdes 40.607 patienter under 3,78 år i median. Minskningen i LDL-C var i median 1,20 mmol / L. 

Patienter med större sänkning av LDL (1,85 mmol / L) jämfört med en mindre (0,36 mmol / L) hade lägre risk för att drabbas av incidenter: kombination av kardiovaskulär dödlighet, hjärtinfarkt och ischemisk stroke 0,77; dödlighet oavsett orsak 0,71; kardiovaskulär dödlighet 0,68; hjärtinfarkt 0,81; ischemisk stroke 0,76; hjärtsvikt ledande till sjukhusvistelse 0,73 och ny ballongsprängning av kranskärl 0,86. 

Patienter med ≥50% sänkning av LDL-C och som fick högdos statiner direkt efter hjärtinfarkten hade lägre förekomst av komplikationer jämfört med de som fick lågdos initialt.

Slutsatser – sänkning av LDL-kolesterol minskar incidenterna

En tidig och mer kraftfull sänkning av LDL-C kolesterolet genom statinbehandling i högdos efter hjärtinfarkt, kunde kopplas till en minskad risk för alla kardiovaskulära incidenter och till minskad dödlighet.
Detta stöder data från kliniska studier som föreslår att en snabbare sänkning av LDL-C efter en hjärtinfarkt ger den största fördelen.

European Heart Journal