Intag av rött kött och risk för hjärt-kärlssjukdom

2 december 2020 BMJ

Abstrakt

Målsättning

Att undersöka kopplingen mellan kött totalt, både processat och vanligt rött kött, och risken för kranskärlssjukdom samt att uppskatta effekterna av att ersätta köttet med andra proteinkällor och risken för kranskärlssjukdom.

Design

Prospektiv (”framåt-tittande”) studie med upprepade kontroller av diet och livsstilsfaktorer, uppföljning mellan 1986-2016, USA.

Deltagare

43.272 män utan hjärt-kärlsjukdom eller cancer vid studiestart.

Utfall

Det primära resultatet var total kranskärlssjukdom, bestående av akut icke-dödlig hjärtinfarkt eller dödlig kranskärlssjukdom. Man uppskattade riskförhållanden mellan olika kategorier av konsumtion av rött kött.

Resultat

Under uppföljningen konstaterades 4.456 incidenter i kranskärlssjukdom, varav 1.860 var dödliga. Efter justering för kostfaktorer och icke-dietfaktorer, var den totala köttkonsumtionen – intag av vanligt kött och av processat kött – förknippad med en något högre risk för kranskärlssjukdom (vid en portion per dag:) 1,12 för totalt rött kött, 1,11 för obearbetat rött kött och 1,15 för processat rött kött. Jämfört med rött kött, var konsumtion av en portion per dag av kombinerade växtprotein-källor (nötter, baljväxter och soja) kopplat till en lägre risk för kranskärlssjukdom; 0,86 jämfört med totalt rött kött; 0,87 jämfört med processat rött kött och 0,83 jämfört med processat rött kött. Att ersätta rött kött med fullkorn och mejeriprodukter och processat kött med ägg, kunde också kopplas till en lägre risk för kranskärlssjukdom.

Slutsatser – rött kött och risk för hjärt-kärlssjukdom

Att ersätta rött kött med högkvalitativa vegetabiliska livsmedel som baljväxter, nötter eller soja kan minska risken för kranskärlssjukdom. Att ersätta rött kött med fullkorn och mejeriprodukter och processat kött med ägg kan också minska denna risk.
Kompletterande forskning av att ersätta kött med mejeriprodukter och ägg behöver dock göras på andra grupper än män för att kunna generalisera resultaten.

British Medical Journal