Nyhetsbrev

Experter: Växtbaserad kost förbättrar typ 2-diabetes

25 maj 2022 Medscape, Am J Lifestyle Med
1 september 2022

Många vuxna kan uppnå remission av typ 2-diabetes med en primär intervention av en diet bestående av fullvärdiga (hela), växtbaserade livsmedel, enligt en publikation från American College of Lifestyle Medicine (ACLM).

Rapporten har utvecklats för att hjälpa läkare som behandlar vuxna med typ 2-diabetes, med målet att nå remission genom att använda kost som primära intervention. En panel med 15 experter nådde konsensus kring 69 rekommendationer.

”En hälsosam kost är en grundläggande komponent i nuvarande livsstilsriktlinjer för behandling av typ 2-diabetes, men den förbises ofta på grund av att ämnet inte får särskilt stor plats i läkarutbildningen och på dålig patientmedvetenhet,” säger Felice A. Caldarella, MD, MBA, ordförande för American Association of Clinical Endocrinology (AACE).

”Konsensusuttalanden av denna expertpanel är ovärderligt för att öka medvetenheten om värdet av kost för diabetesremission som tillägg till behandling,” sammanfattade han.

Rapporten sponsrades av Endocrine Society, stöddes av AACE och av Academy of Nutrition and Dietetics och den publicerades i American Journal of Lifestyle Medicine. I expertpanelen ingick också representanter från American College of Cardiology, American Heart Association och American Academy of Family Physicians.

Amy E. Rothberg, MD, PhD, representant för Endocrine Society, säger: ”Jag tror att många patienter skulle åta sig det utmanande arbetet att göra livsstilsförändringar om det innebar remission av typ 2-diabetes och bespara sig bördan och kostnaderna för mediciner eller kirurgi.”

”Genom att ändra sjukdomsförloppet, dvs om man är i remission, är det mindre sannolikt att man får komplikationerna relaterade till typ 2-diabetes,” säger Rothberg, professor i näringsvetenskap, School of Public Health, University of Michigan, Ann Arbor, USA.

Yehuda Handelsman, MD, som 2020 var delaktig i en algoritm för hantering av typ 2-diabetes för AACE och American College of Endocrinology, men som inte var involverad i den aktuella rapporten, håller med om vikten av livsstil i hanteringen av typ 2-diabetes men betonar vissa problem.

Konsensus kring 69 punkter

Panelen identifierade 49 artiklar från litteraturen om kostinterventioner hos vuxna med typ 2-diabetes. Gruppen nådde konsensus kring 69 rekommendationer som täcker sju ämnen: Definitioner och grundläggande begrepp; Diet och remission av typ 2-diabetes; Dietspecifikationer och typer av dieter; Adjuvanta och alternativa insatser; Stöd, övervakning och följsamhet till terapi; Viktminskning; och Betalning och policies.

Rothberg identifierade sex nyckelområden:

1. Definition av remission: Remission av typ 2-diabetes definieras som A1c < 6,5 % under minst 3 månader utan kirurgi, medicintekniska produkter eller aktiv farmakologisk terapi för att sänka blodsockret, i enlighet med tidslinjen för diabetesremission som publicerades 2021 av American Diabetes Association. Remission utesluter inte möjligheten för återfall. Remission är ett realistiskt och ett uppnåeligt mål för vissa vuxna med typ 2-diabetes.

2. Högintensiv kost, kortvarig diabetes: Patienter är mer benägna att uppnå remission med en högintensiv diet (t.ex. hög restriktionsnivå plus frekvent läkarkontakt eller rådgivning) åtföljd av fysisk aktivitet och om patienten har haft diabetes i 4 år eller mindre. En fiberrik kost är viktig.

3. Färre kalorier, fokusera på växtbaserad mat: Kaloriminskning kan uppnås genom att minska volymen av mat, portionsstorlekarna eller energitätheten, eller genom att använda flytande måltidsersättningar, eller genom en kombination av dessa metoder. Kosten bör huvudsakligen inkludera fullvärdiga (hela), växtbaserade livsmedel (fullkorn, grönsaker, baljväxter, frukt, nötter och frön) och undvika eller minimera kött och andra animaliska produkter, processad mat, ultraprocessad mat och livsmedel med tillsatta fetter.

4, En lågenergidiet som initial intervention är valfritt: Det fanns enighet om att detta tillvägagångssätt kan uppnå remission, men det fanns inte enighet om att ett lågt kaloriinnehåll var avgörande för att uppnå remission, noterade Rothberg.

5. Bortom typ 2-remission: Diet som primär intervention kan också minska risken för hjärt-kärlsjukdom och förbättra blodfettsprofilen.

6. Egenvård, stöd och övervakning: Gruppen inser vikten av patientutbildning och stöd. ”Detta kan spela en viktig roll och bör vara en del av all omfattande livsstilsbehandling”, säger Rothberg. Kost- och livsstilsstrategierna bör vara acceptabla för de flesta patienter, lätta att följa, tillgodose patientens preferenser och värderingar.

Intensiv livsstilsförändring kan likställas med överviktskirurgi

De flesta läkare och experter tror inte att diabetes kan botas, utan endast kontrolleras, noterade Handelsman, medicinsk chef för Metabolic Institute of America, Los Angeles, Kalifornien.

”Vi har alltid närmat oss behandling av typ 2-diabetes med livsstil – kost, motion och nu även sömn – som grundpelaren i terapin”, noterar han.

Men de flesta patienter följer inte dietförändringar efter 6 månader och särskilt efter 1 år, vilket har lett till rekommendationen att lägga till medicinering till livsstilen redan från början, fortsatte han.

De flesta läkare har inte utbildats i livsstilsförändringar. Och många patienter med typ 2-diabetes är inte följsamma till sin medicinering, vilket ”ledde till den relativa framgången för överviktskirurgi (gastric bypass) som leder till remission (åtminstone i 3-5 år).”

”Remission, som i stora drag innebär att tecken och symtom försvinner, bör vara högsta prioritet för individer med typ 2-diabetes”, skriver författarna.

”Medan överviktskirurgi kan inducera remission hos 25% till 80% av patienterna, medför ingreppet risker och dess effektivitet avtar när försökspersonerna går ner i vikt igen”, men även omfattande och intensiva livsstilsförändringar leder till remission motsvarande överviktskirurgi, konstaterar de.

Behov av fler randomiserade studier – växtbaserad kost förbättrar typ 2-diabetes

Handelsman betonade också att remission kan vara tillfällig. ”Tre månader eller 6 månader kan inte vara ett mått på framgång. Vi måste ha minst ett år på oss”, tillade han. ”Faktum är att det finns data som visar att för remission krävs 3 år.”

Icke desto mindre lyfter konsensusöversikten vikten av livsstil för att nå remission av diabetes, säger han.

Expertpanelen noterade också att patienter kan dra nytta av en hälsosam livsstil, även om de inte uppnår remission, påpekade Rothberg.

Fortsättningsvis dras slutsatsen att ”det finns ett behov av fler randomiserade kontrollerade studier för att bedöma hållbara växtbaserade kostinterventioner med fullvärdiga (hela) eller minimalt processade livsmedel, som ett primärt sätt att behandla typ 2-diabetes med målet att nå remission, såväl som faktorer som leder till framgångsrik följsamhet, uppmärksamhet och implementering av sådana interventioner.”

Medscape

Am J Lifestyle Med

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

PFAS kopplad till levercancer

Next Story

Träningens effekt på hjärnan hos överviktiga barn

Latest from Kost

För mycket protein är dåligt för hjärtat

En studie från Nature Metabolism rapporterar att för mycket protein är dåligt för hjärtat. Om det totala dagliga kaloriintaget består av mer än 22% protein så kan det öka risken för åderförkalkning.…

Emulgeringsmedel och cancerrisk

Emulgeringsmedel är bland de mest använda tillsatserna i livsmedel. En stor studie visade på ett samband mellan konsumtion av vissa emulgeringsmedel och en ökad risk för vissa cancerformer, särskilt bröst- och prostatacancer.…

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa

Fermenterad mat kan förbättra mental hälsa genom mikrobiotans tarm-hjärn axel, enligt en reviewartikel. Förbindelsen mellan tarm och hjärna är kopplad till många hjärnfunktioner som minne, kognition, ångest, depression och allmän hälsa.…

Proteinintag kopplat till hälsosamt åldrande

Enligt en ny studie utvecklade kvinnor som åt mer växtbaserat protein i medelåldern, färre kroniska sjukdomar och var generellt friskare när de blev äldre. Bland annat såg man att dessa kvinnor hade lägre nivåer av LDL-kolesterol, blodtryck och insulinkänslighet.…